Månadsarkiv: juli 2013

Slöseri med skattepengar

SJOm att behandla alla lika: Den 7 april skrev jag om SJ:s ordförande Jan Sundling som i brott mot gällande regler fick dubbla ersättningar. Dels hade han en lön på 480.000 kronor om året för en halvtidstjänst vid Näringsdepartementet. Sedan var han styrelseordförande i SJ och fick för detta 355.000 kronor. Han satt i styrelsen för Sjöfartsverket och fick 59.000. Och så satt han i styrelsen för statliga Vectura och får 150.000 kronor för detta. Sedan extraknäcker han privat med diverse konsultuppdrag och tjänar ungefär 250.000 kronor per år på detta. Han sitter i styrelsen för företaget Corem och får 150.000 kronor för detta. Slutligen sitter han i styrelsen för företaget Adistro men det ger bara 100.000 kronor. Totalt en dryga 1,5 miljoner. Kanske ska vi berätta att Jan är folkpensionär och själv uppger att han jobbar ungefär en halvtid sammanlagt, 2-3 dagar i veckan. I övrigt pensionär. Det intressanta med detta är att det står mycket tydligt i reglerna att den som är anställd på departementen inte kan få extra betalt för att sitta i statliga bolags styrelser. Det ingår liksom i jobbet och i lönen. När det avslöjades av media sade Jan Sundling omedelbart upp sig från Näringsdepartementet. Och nu har det beslutats att den felaktiga lönen han fått för SJ, Sjöfartsverket och Vectura får han behålla trots att han själv anses delvis skyldig till att det blivit fel. Undrar om en städerska på Näringsdepartementet som själv förorsakat att hon fått dubbel lön en lång tid hade fått behålla pengarna? Se även i Dagens Nyheter.

Jakten på studenterna: I går berättade jag att våra styrande verkar tycka att funktionshindrade som tvingas gå flera extra år i skolan pga sitt funktionshinder behandlas för generöst. Dom får för mycket pengar helt enkelt. Dom kan få upp till 7-8.000 kronor att rumla för varje månad. Och det är naturligtvis direkt stötande eftersom deras skolkamrater får en massa tusenlappar mindre. Att deras jämnåriga kanske börjat jobba och tjänar mer än dubbelt så mycket är ovidkommande. Hur som helst verkar de styrande tycka att även studiebidragen är för höga så dom ska minskas genom att betala ut för 40 veckor istället för 10 månader. Alltid kan man ju spara en liten slant ytterligare som kan användas för att sänka skatten t.ex. för den som går på krogen och äter. Jag tycker det är flera ministrar som har anledning att fundera en extra gång.

Guantánamo: Dagens Nyheter har skrivit en del om interneringslägret i Guantánamo som ligger på en av USA ockuperad del av Cuba. Här har USA låst in, för tillfället, 166 fångar på obestämbar framtid. Med undantag för en handfull av dom har dom inte dömts för något brott eller ens anklagats för något brott. Och det är just därför dom hålls inspärrade på Guantánamo och inte i USA. Det är ett brott även mot amerikansk lag att behandla misstänkta på detta viset, alltså måste man spärra in dom utanför USA. I dag hungerstrejkar en stor del av fångarna. Och eftersom detta är förbjudet tvångsmatas dom. Många har suttit inspärrade i mer än 11 år utan någon dom och har slutat tro på att dom ska släppas ut någon gång. Trots Barack Obamas löfte. De av fångarna som inte var terrorister när dom spärrades in (de flesta är ungdomar) har förvandlats till detta i dag.

Lämna en kommentar

Under Högeralliansen, Samhällsklyftor, SJ, Terrorism, USA, Utbildning

Mer nedskärningar

Nya försämringar: I vad som verkar vara en beställd utredning så föreslås att den Aktivitetsersättning som ungdomar med funktionshinder kan få om deras utbildning tar längre tid än för deras jämnåriga kamrater ska avskaffas. Aktivitetsersättning är namnet på den typ av Förtidspension som kan betalas ut till ungdomar, eller snarare till de som inte fyllt 30 år. En version är den som kan betalas ut till ungdomar vars grundskole- och gymnasieutbildning tar längre tid pga ett funktionshinder än vad det gör för deras jämnårig kamrater. Det kan t.ex. vara ungdomar som går i Särskola och kanske går Grundskolan på 10 år och sedan Gymnasiet på 4 år. När deras kamrater är klara med sin utbildning och kanske börjat arbeta går dom kvar i skolan. Och under ”förlängd skolgång på grund av en funktionsnedsättning” som det heter, kan alltså ungdomarna få Aktivitetsersättning. Och detta är grymt orättvist tycker vår moderata socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Dom får ju mer i ersättning än vad studiebidraget är. Å andra sidan får dom mindre pengar än sina jämnåriga kamrater som är klara med sin utbildning och kanske jobbar. Så kom inte med rättvise argument. Det handlar helt enkelt om att spara pengar så att skatterna kan sänkas. Och argumentet om att det skulle skapa ett livslångt beroende är rena tramset. När studierna är slut tar också utbetalningarna slut. Är ungdomarna sedan så funktionshindrade att dom inte kommer att kunna försörja sig på arbetsmarknaden så måste dom försörjas på något sätt. Och det är väl där haken ligger. Det här handlar om ungdomar med ofta svåra funktionshinder som bara är en belastning för samhället. Dom är bidragsberoende. Dom omfattas inte av arbetslinjen. Snålheten är en skam. Sedan tycker jag att utredare, politiker och journalister ska läsa på vad som är vad:
* Aktivitetsstöd – Om man är arbetslös och deltar i arbetsmarknadspolitiska program.
* Aktivitetsersättning – Ersättning till ungdomar som inte kan arbeta pga funktionsnedsättning. Eller till ungdomar som pga funktionsnedsättning tvingas gå i skolan under längre tid än jämnåriga kamrater.
* Aktivitetsbidrag – Kommunala bidrag till föreningar
Läst i SvD och hos SR.

Israel: Jag ser att USA:s utrikesminister John Kerry kanske kan få igång förhandlingarna mellan Israel och Palestina. I varje fall har Israel lovat att frige ett litet antal palestinska fångar under en utdragen period. Det handlar om fångar som suttit fängslade så länge som 30 år. Tyvärr finns det grupper på båda sidor som inte alls vill samtala. Men någon gång måste man börja. Bra John Kerry. Se BBC och SVT.

Bert oansvarig som vanligt: Och så läser jag om Bert Karlsson som tycker det är orättvist och taskigt att polisen jagar fartsyndare. Han har själv blivit av med sitt körkort flera gånger pga fortkörning. Vilket tyder på att han mer eller mindre konsekvent kör för fort. Och här läser jag alltså att Bert tycker att polisen ska syssla med viktigare saker. Och det tycker jag också! Men så länge det finns oansvariga dårar som Bert Karlsson tvingas alltså polisen syssla med detta. Hade Bert och alla andra fartdårar följt de hastighetsbegränsningar som gäller hade inte polisen behövt ägna sig åt jakten. Men så mycket bakom pannbenet verkar varken Bert eller alla dom andra ha.

Lämna en kommentar

Under Bilism, Israel, Moderaterna, Palestina, Sjukförsäkringen, Trafik, Utbildning

Järnvägar också

Välanvända spårJärnvägar: Tillbuden inom järnvägstrafiken har ökat med 63% de senaste 5 åren. Det svenska järnvägsnätet är helt enkelt i rejält behov av utbyggnad och underhåll. Under en lång följd av år har anslagen varit otillräckliga. Och detta är ett problem som flera olika Regeringar bär ansvar för. Tidigare Sosseregeringar har varit för snåla. Och senare Högerregeringar har inte varit bättre. Men nuvarande ansvariga moderater ska inte skylla på tidigare regeringar. Dom har nämligen inte i opposition protesterat mot låga anslag utan snarare velat sänka anslagen ytterligare. Och dom har nu när dom har ansvaret sagt Nej till höjda anslag från den Rödgröna oppositionen. Men det är inte bara snålhet som bär ansvar. – ”I dag är ansvaret uppdelat där Trafikverket sköter spåren, medan själva tågtrafiken avreglerats med en mängd olika operatörer. Det har skapat en situation där samarbete mellan parterna haltar” säger Rebecca Forsberg som är forskare på universitet i Umeå. Och hon fortsätter med: – ”Situationen ser ut att försämras det närmaste decenniet. Vi har inte möjlighet att rusta trafiken som det skulle behövas. Trafiken är så tät och nätet så hårt utnyttjat.” Men det förekommer faktiskt upprustningsarbete. Skånebanan (Helsingborg – Kristianstad) som passerar mitt Åstorp är helt stängd sträckan Åstorp – Hässleholm sedan slutet av våren, hela sommaren och in på hösten. Så här ser det ut på spåren här!

Amerikansk moral: Att krig förstör människor är ingen nyhet. För det första dödar det ju många människor. Och det handlar oftast om helt oskyldiga. Men den förstör också moralen hos den ”goda sidan”, som inte längre är någon god sida. Jag hittar ett par notiser som berättar om en skandal för ett drygt år sedan då det offentliggjordes en film som visade hur amerikanska soldater stod och kissade på ihjälskjutna afghaner. En av soldaterna dömdes efter skandalen till 500 dollar i böter och degradering. I en intervju i dag berättar soldaten Joseph Chamblin att han inte ångrar något. Inte ens när han i efterhand tänkt igenom vad som hände tycker han det var fel. Krig förstör moralen! Se SR och SvD.

Amerikansk dubbelmoral: Och på tal om amerikansk moral så läser jag i tidningen i PC för alla om amerikansk dubbelmoral. Google som ligger bakom de s.k. Google Glass har lagt till några rader i användaravtalet. – ”Vi tillåter inte innehåll för Glassware som bygger på nakenhet, grafiska sexuella akter eller sexuellt material”. Däremot står det inget om våld, mord och krig!

Säg Nej till SverigedemokraternaDagens Sverigedemokrater: Jag har två citat från Sverigedemokratiska program:
”Speciella bönerum ska inte förekomma på arbetsplatser eller i skolor. Var och ens val av religionstillhörighet är en privatsak och inget som ska innebära särställning eller särbehandling.”
och
”SD ska verka för att införa ca. 20 minuters obligatorisk kristen morgonbön i skolan från förskola till och med gymnasiet. Jag tror att det även i dag ger en bra start på dagen i skolan.”

Dagens citat: Detta kommer från vår fyrkantiga Utvisningsminister, moderaten Tobias Billström. Jag påminns om detta när jag läser de i vanliga fall trogna Högerallianssupportrarna på Dagens Nyheters ledarredaktion uttala sig om Tobias Billström och de afghanska tolkarna som jag ju tyckt till om ett par gånger. – ”Jag tycker att det skulle vara helt orimligt om en person som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare behandling än en person som inte varit det” är ju Tobbe Moderats fyrkantiga kommentar till att ta ansvar och visa att man är flexibla. Observera att ”fyrkantigheten” inte är mitt omdöme om Tobbe Moderat, det är DN:s omdöme. Jag tror faktiskt att det till slut löser sig för de afghanska tolkarna – och att Tobbe Moderat får leta nytt jobb innan valet.

Lämna en kommentar

Under Afghanistan, Högeralliansen, Järnvägar, Militär, Moral, Religion, Sex, Sverigedemokraterna, Tobias Billström, USA

Om Tobias Billström bland annat

Tobias Billström: Enligt Sveriges Radio verkar det kunna vara på gång en lösning för i varje fall en del av de tolkar som den svenska militären utnyttjat i Afghanistan. En utredning verkar kunna föreslå att i varje fall en del av dom kan få komma till Sverige som kvotflyktingar. Men SVT verkar inte lika optimistiska. De flesta länder som ställt upp på den amerikanska sidan i kriget i Afghanistan verkar ha löst säkerheten för de tolkar och liknande som arbetat för ”fienden” och därför känner sig hotade. Men för Sverige verkar det vara ett stort problem. Ansvarig minister, moderaten Tobias Billström, som ju är en paragrafryttare av rang tycker att regler är till för att följas. Dvs ska man söka asyl i Sverige ska man göra detta i Sverige, inte från sitt hemland, dvs Afghanistan. Ska dom söka asyl i Sverige ska dom alltså först ta sig illegalt till Sverige – utan att passera något annat EU-land. För passerar dom andra länder och råkar bli registrerade där så ska dom enligt Dublin-förordningen omedelbart återsändas dit från Sverige om dom sedan lyckas ta sig till Sverige. Jag vidhåller vad jag skrivit tidigare. Jag tror faktiskt att frågan kommer att lösas. Tobias Billström kommer på ett eller annat sätt att bli överkörd. Om inte annat genom att den svenska militären helt enkelt tar tolkarna med sig till Sverige när dom flyger hem. Och sedan finns dom ju i Sverige och kan söka asyl här.

Tobias Billström 2: Och på tal om Tobbe Moderat så blev det ganska tyst om hans ekonomiskt tvivelaktiga affärer. Han verkar ha ärvt lite av Calle Str… f’låt Bildts teflonlager. Medan andra nyvalda regeringsledamöter fick gå ganska snabbt igen sedan det avslöjats deras fusk med t.ex. TV-licensen så slapp Tobbe Moderat någon skandal trots många års licensfusk. Och nu senast det blev ganska snabbt tyst om hans, troligtvis lönsamma, affär att köpa närmare 70.000 aktier i det krisande gruvbolaget Northland Resources strax före att den svenska Staten räddade bolaget.

Olika syn på demokrati: Under rubriken ”Snowden är ingen frihetshjälte” går författaren (och högerpolitikern) Mario Vargas Llosa till angrepp mot Edward Snowden (och även Julian Assange). Dom är ju bara förrädare mot den stora idolen USA. Snowden har blivit en idol för, som han uttrycker det ”den frivola proggvänstern”. Han har inte alls avslöjat sanningen utan han har bara brutit sitt sekretessavtal med den stat han arbetat för. Mario Vargas Llosa står i dag för en klart nyliberal politik och ställde för några år sedan upp som presidentkandidat i Peru för högerpartiet Frente Democrático.

Olika mål: Under rubriken ”Applåder och protester efter grekiskt krispaket” berättar Privata Affärer att mottagandet av det senaste krispaketet i Grekland är varierat. Tyskland är nöjda och grekerna är missnöjda! Men det är alltså tyskarna som bestämmer.

Lämna en kommentar

Under Afghanistan, Aktiemarknad, Grekland, Tobias Billström, USA

Högeralliansens bidragssamhälle

Bidragssamhället: Inte ens Högeralliansregeringens mest inbitna supportrar verkar numera ställa upp till försvar för bidragskarusellen till krogbranschen. Som jag berättade i måndags var sänkningen av den s.k. Krogmomsen ett rejält misslyckande – i varje fall om syftet med sänkningen var att skapa jobb inom krog- och restaurangbranschen. Däremot var momssänkningen mer effektiv om syftet var att öka vinsterna inom nämnda bransch. De flesta sänkte inte alls priserna utan behöll slantarna och antalet skapade nya jobb är inte fler än felmarginalen. I dag visar en av Högerregeringens mest inbitna supportrar, Dagens Nyheters ledarredaktion, att dom inte heller längre ställer upp för miljardslöseriet till krog- och restaurangbranschen. Under rubriken Reform utan bett gör man tummen ner. Och meningen: – ”Genom att bygga stora delar av den ekonomiska politiken på avdrag och hål i skattepolitiken har regeringen målat in sig i ett hörn”, så visar man på DN att man tydligen är lite orolig över Anders Borgs omdöme och fantasi.

Palestinier - IsraelerVettig Israelpolitik: Nu ska jag göra något som säkert förvånar regelbundna läsare av Sven Tycker. Jag ska ge beröm till EU! Det visar sig nämligen att ett nytt EU-direktiv stipulerar att framtida avtal mellan EU och Israel inte gäller på ockuperad mark. Ett avtal som alla EU-länderna skrivit på innebär att alla kommande överenskommelser med Israel ska innehålla en klausul som exkluderar ockuperad mark, Östra Jerusalem och Västbanken. BRA! I Israel är man naturligtvis upprörda. Men direktivet är egentligen självklart. Den israeliska ockupationen av det som skall vara den Palestinska staten är olaglig enligt internationella lagar. Och det är helt självklart att samarbeten med Israel inte ska stödja ockupationen. Själv vägrar jag att köpa produkter från Israel så länge jag inte garanterat vet att varorna inte har sitt ursprung på stulen mark!

Slipsnissarnas paradis: De fyra svenska storbankerna gjorde en sammanlagd vinst på 44 miljarder under första halvåret (SEB, SHB och Swedbank 9 miljarder vardera och Nordea 17 miljarder). En liten jämförelse. Det svenska försvaret kostar 46 miljarder på ett helår. Den svenska migrationen mindre än 10 miljarder. Pensioner kostar 40 miljarder. Vi betalar drygt 33 miljarder till EU. De fyra svenska storbankernas totala vinst under ett år skulle alltså kunna betala hela den svenska Försvarsbudgeten samt alla kostnader för Pensioner – och det skulle bli pengar över.

Dagens Sverigedemokratiskandal: Och ingen har väl missat dagens SD-skandal. En etablerad äldre SD-politiker har anmälts för våldtäkt av en yngre SD-supporter i samband med Almedalsveckan. SD har gjort vad man kunnat för att sudda ut alla spår av SD-politikern, men har inte lyckats helt. Se Aftonbladet och Expressen.

Lämna en kommentar

Under Bankerna, Bidragssamhället, Borg, EU, Högeralliansen, Israel, Palestina, Skatter och ekonomi, Slipsnissar, Sverigedemokraterna

Om mutor, bedrägerier och friade bedragare

Mutade politiker: I Spanien växer skandalen inom det konservativa högerpartiet Partido Popular, som har regeringsmakten i Spanien just nu. Men Spaniens premiärminister Mariano Rajoy fortsätta att förneka allt, detta trots att hans tidigare finansminister och partikassör Luis Bárcenas erkänt hur företag betalt in mångmiljonbelopp till partiet mot att man skulle få offentliga uppdrag. Enligt de dokument som publicerats fick bland annat Mariano Rajoy motsvarande 370.000 kronor inbetalda till sitt personliga konto varje år under tiden 1997-1999, då han tidigare var minister i en tidigare Högerregering. Men Rajoy fortsätter att förneka, i varje fall än så länge. Läs bland annat i HD.

Fiffelvärlden: Här i Sverige är det inte så länge sedan som ett företag som sysslade med säkerhetstransporter av pengar (Panaxia) visade sig inte vara något annat än ett enda stort fiffelföretag som hade som affärsidé att lura till sig andras pengar. Nu läser jag om Storbritannien där man planerar att privatisera fängelser osv. Nu har det avslöjats att ett av de företag som kommer att vara intresserade av att utföra den typen av arbete på entreprenad, säkerhetsföretaget G4S, också sysslar med bedrägerier. Det har visat sig att både G4S och deras konkurrent Serco under en följd av år, i varje fall sedan 2005, kanske sedan 1999, fuskat med sina fakturor för bevakningstjänster. Företagen har haft i uppdrag att bevaka brottslingar som har fotboja, och har fått mångmiljonbelopp för arbetet. Men nu visar det sig att man fakturerat för bevakningsuppdrag även för brottslingar som i själva verket suttit i fängelse och även för brottslingar som varit avlidna. Säkerhetsföretagen (G4S finns även i Sverige) har helt enkelt haft som affärsidé att lura skattebetalarna på pengar. Kan man hoppas att det i varje fall får till effekt att planerna på att lägga ut fängelsedriften på privata entreprenörer stoppas. Frågan är vad man då skulle börja fakturera för? Döda fångar, fångar som rymt, fångar som frigetts. I USA drivs stora delar av fångvården på entreprenad. Det är dyrare för amerikanska skattebetalare än på andra håll i världen. Läs i Svenska Dagbladet .

Säker kärnkraft: En grupp från Greenpeace har tagit sig in på området för ett kärnkraftverk i Frankrike för att visa hur osäker kärnkraften är. De 30 aktivisterna hängde upp banderoller på byggnaderna till kärnkraftverket i Tricastin i södra Frankrike. Nu var det alltså lyckligtvis Greepeaceaktivister beväpnade med banderoller och inte terrorister beväpnade med vapen och sprängmedel. Kärnkraften är ett osäkert experiment med allas vår säkerhet. Olyckor händer då och då och tyvärr väntar vi bara på den slutgiltiga katastrofen. Säkerheten kan inte garanteras! Läs i Helsingborgs Dagblad.

Dagens goda nyhet: Bilförsäljningen är den lägsta på 18 år. Kanske kan vi få färre bilar, mindre biltrafik och bättre miljö så småningom.

Dagens dåliga nyhet: Och det står allt mer klart att en mängd fifflande bedragare kommer att släppas ut från fängelserna innan dom avtjänat sina straff och kanske till och med få skadestånd för att dom suttit inlåsta. Skandal! Och den stora skandalen är att våra politiker inte anpassat lagarna.

Lämna en kommentar

Under Bedrägeri, Bidragsfusk, Bilism, Kärnkraft, Korruption, Privatisering, Skattefusk, Spanien, Storbritannien

Skattefiaskon

Jobbskatteavdragets effekt: I en särdeles bra skriven krönika i Aftonbladet gör Jan Guillou upp med Jobbskatteavdraget. En skatteomläggning som skänkt pengar till en stor grupp som hade det lite bättre innan, men allt betalt av en mindre grupp som redan tidigare hade det sämre. Dvs egentligen traditionell högerpolitik. Syftet med Jobbskatteavdraget är att öka klyftan mellan den som är ung, frisk och har förmånen av ett arbete och den som har blivit sjuk, den som blivit arbetslös, den som är föräldraledig eller den som blivit gammal. Våra högerpolitiker kallar det hela ”arbetslinjen”, men syftet är att straffa den som av olika anledningar inte arbetar. Och dom ska straffas eftersom man tror att människan i grunden är lat och inte vill arbeta. Därför behövs det en piska som tvingar människor att arbeta. Tydligen i tron att människor helt plötsligt tillfrisknar eller utbudet av lediga arbeten ökar. Istället blir det ju färre arbeten eftersom samhället förlorar enorma skatteintäkter som skulle använts till offentlig service. Enligt OECD hade Sverige de minsta klyftorna i samhället för några år sedan. Sedan en grupp högerpolitiker har fått härja fritt i några år har vi nu rasat ner till 14:e plats. Istället är Sverige det land där klyftorna växer snabbast. Och allt är en medveten politik. Även om inte alla Högerallianspolitiker är lika frispråkiga om folkpartiets ekonomiske talesperson Carl B Hamilton som gläds: Läs här: – ”Carl B Hamilton är däremot inte oroad, utan tycker att det är bra med ökade inkomstskillnader.”.

Krogmomssänkningens fiasko: En annan ”skattereform” som kanske inte blev som utlovades är sänkningen av krogmomsen. I en granskning som jag läser om i Privata Affärer framgår att sänkningen är ett fiasko. 1/1 2012 sänktes krogmomsen från 25% till 12% med motivet att priserna skulle gå ner på krogar och matställen och därmed locka fler att äta ute och därmed skulle det skapas fler jobb inom krog- och restaurangbranschen. Av 103 granskade krogar i 14 städer hade 8 sänkt priserna enligt vad momssänkningen skulle inneburit. Totalt hade bara var tredje krog alls sänkt priserna. Riktigt dåliga var Staten själva. Varken Riksdagsrestaurangen, Moderna Muséet eller SJ visade sig ha sänkt priserna alls när man granskade. Tusentals jobb skulle skapas enligt Högeralliansen, enligt SCB finns det inget som tyder på att det överhuvudtaget skapats några jobb. Sänkningen är ett fiasko med enda syfte att öka vinsterna inom krog- och restaurangbranschen. Men dom där miljarderna som uteblivit i skatteinkomster hade kanske kunnat skapa lite jobb i offentlig service?

Lämna en kommentar

Under Arbetslöshet, Jobbskatteavdrag, Skatter och ekonomi

En bloggare retar upp sig

Dopning: I gårdagens Dagens Nyheter lyckades författarinnan Lena Andersson under rubriken Dopning för att orka arbeta prestera en helsida som i stort sett gick ut på att försvara cyklisterna som dopar sig i t.ex. Tour de France. Jag får efter att ha läst hela sidan flera gånger ändå inte riktigt ihop hennes resonemang. Jag undrar om Lena själv hade stoppat i sig något innan hon skrev. Utan omdöme var det i varje fall.

Upprörande dom: I Sverige är vi, efter en dom i Högsta Domstolen, på väg att släppa ut ett antal grova skattefifflare och bedragare ur fängelset i förtid. Läser jag bland annat i Dagens Nyheter. Efter ett utslag i Europadomstolen har man konstaterat att skattefifflare inte kan dömas till två straff, dvs både skattetillägg och sedan fängelsestraff. Och politikerna har inte fått tummarna ur r-ven och anpassat lagstiftningen trots att man haft tid till detta. Alltså börjar nu grova bedragare släppas ut ur fängelserna och till och med kanske få skadestånd för tiden i fängelse. Något som naturligtvis är direkt upprörande. Men så är det, ekonomiska kriminella kommer alltid lättare undan. Begår du grova brott i trafiken kan du både få fängelse och bli av med körkortet och få betala skadestånd. DÄR är det inte frågan om att inte kunna dömas till flera straff. Skandal!

Upprörande dom: Och i USA har en jury i Florida frikänt den 29-årige vite George Zimmerman sedan han skjutit ihjäl den 17-årige svarta Trayvon Martin. Trayvon var obeväpnad och jagades av George, men enligt domstolen sköt han i självförsvar. Skandal!

Lämna en kommentar

Under Dopning, Idrott, Skattefusk, USA

Om utbildning och militär

Friskolekris: Jag ser att allt fler av eleverna som söker till gymnasiet nu söker sig till de kommunala skolorna, samtidigt som friskolorna tappar elever. Efter den preliminära antagningen står nästan 29% av friskoleplatserna tomma i Stockholm, i Malmö är det 47%! Risken för en fortsatt utslagning av friskolekoncerner har ökat rejält. Dvs ännu fler skolelever kommer att lämnas utan fortsatt utbildning så som dom hade ställt in sig på det. Skoleleverna är helt enkelt smarta, dom vill inte påbörja en utbildning som kanske läggs ner eftersom det inte lönar sig för aktieägarna, innan dom är färdiga med sin utbildning. Dagens Nyheter.

Högskolenedskärningar: Och när vi nu ändå är inne på utbildning. Antalet sökande till Högskolorna och Universiteten är högre än förra året. Samtidigt har Högskolorna tvingats skära ner så det erbjuds färre platser. Preliminärt står 100.000 sökande till Högskoleplatser utan plats. Bra tänkt Jan Björklund!

Militärdebatt: Samtidigt som Sverige allt mer närmar sig NATO, nu senast genom att utöka samövandet, så läser jag att ryssarna genomfört en stor snabbinsatsövning. Och jag förstår att ryssarna känner sig allt mer hotade. Allt fler grannländer ansluter sig till NATO och utgör därmed för ryssarna ett ökat hot. Eller, är det inte så dom resonerar tror ni?

Lämna en kommentar

Under Björklund, Friskolor, Militär, NATO, Ryssland, Skolan, Utbildning

Medveten politik

Höjd hyra: Sedan reglerna för andrahandsuthyrning ändrades nyligen av Högeralliansen och det gjorde det möjligt att ta ut en högre andrahandshyra än tidigare så har just andrahandshyrorna stigit rejält och antalet lägenheter som gjorts tillgängliga för uthyrning i andra hand har ökat. Och det var väl precis vad man hade förväntat sig. Samma dag hör jag att antalet utannonserade bostadsrätter har minskat och priserna har också gått ner. Man kan undra om det finns något samband mellan dessa båda nyheter som publiceras samma dag. Kan det vara så att många fler låter bli att sälja sin bostadsrätt och istället hyr ut den när man kan få kostnaderna betalda – med ränta och lite vinst?

Säg Nej till SverigedemokraternaSD ej utlandsfientliga: Jag såg en liten notis som berättade att det partis supportrar som åt mest utländsk mat var de Sverigedemokratiska supportrarna. Jag får alltså ta tillbaka mina tankar om SD som utlandsfientliga. SD:s supportrar föredrar tydligen mer än alla andra icke-svenska produkter istället för den inhemska produktionen. Men observera att det handlar om matvaror, inte människor. När det gäller människor har man inte alls samma liberala och positiva syn på import eller invandring. Det är ju skillnad på folk och annat! I varje för Sverigedemokrater.

Riksbankens fiasko: Riksbankens huvudsakliga uppgift med sin ekonomiska politik är att hålla den svenska inflationen på 2%, i ett intervall mellan 1-3%. Hur lyckas man då med detta? Jo, uselt! Den svenska inflationstakten ligger sedan länge på minus. I juni var den -0,1%, i maj var den -0,2%. Vi har alltså ingen inflation, vi har formellt en deflation. Den politik som Riksbanken för har totalt misslyckats. En effekt är att arbetslösheten istället blir högre.

Apropå skolk: Med tanke på alla svenska skolelever som skolkar från den skolutbildning som erbjuds (se gårdagen) så kanske att lyssna på 16-åriga pakistanskan Malala Yousafzai som i dag höll tal i FN vore en god idé. Det var Malala Yousafzai som förra årets sköts i huvudet av extremister som inte tyckte att flickor skulle gå i skolan. När ni skolkar, tänk på att ni är lyckligt lottade – trots allt! Malala Yousafzai kan gå långt, om hon inte missbrukas.

Lämna en kommentar

Under Boende, Ekonomi, Rasism, Riksbanken, Skolan, Sverigedemokraterna, Utbildning