Kategoriarkiv: Flyktingmottagning

Veckans EU-fiasko

EU:s flyktingpolitikFör ett och ett halvt år sedan enades EU:s medlemländer om att hjälpa Grekland och Italien genom att omfördela 160.000 flyktingar från dessa länder till resten av EU:s medlemsländer. Kan ni gissa hur många man på ett och ett halvt år hunnit omfördela av dessa? Jo, 10% har flyttat vidare, övriga är kvar i Grekland och Italien. Vi kan alltså, med den hastigheten, räkna med att EU:s överenskommelse är fullt genomförd omkring år 2030 – om EU finns kvar då.

Det är en skam! Det är ett fiasko som till och med är unikt med EU-mått.

Det är dags att EU tar i med hårdhandskarna mot de medlemsländer som inte följer reglerna. Indragna bidrag och ersättningar kombinerade med straffavgifter är en början. Sedan handlar det om uteslutning.

Lämna en kommentar

Under Flyktingmottagning, Okategoriserade

Så brukar man inte hävda

Jag såg en liten notis som berättade att invandrare i Sverige (som kommer från andra länder än Västeuropa) har en högre sysselsättningsgrad i Sverige än i något av de andra nordiska länderna om man tittar på situationen efter att dom varit i Sverige en längre tid. Brukar det inte heta att vi gör dom till bidragsberoende och att vi borde titta på våra grannländer hur dom gör? Tydligen är det tvärtom!

Bara för att en lögn upprepas många gånger så blir den inte en sanning.

2 kommentarer

Under Flyktingmottagning

Vår sjuka värld

Fästningen EuropaI går hade jag lite funderingar över det faktum att förra året sattes det ett nytt tragiskt rekord i och med att mer än 5.000 flyktingar drunknade på Medelhavet på sin flyktväg från krig, död, terror, diktatur och svält till Europa. Ett Europa som blivit allt mer ovilligt att ställa upp för människor på flykt. Ett Europa som i allt större utsträckning byggt murar för att förhindra människor att kunna ta sig hit. Ett Europa som betalt diktaturens Turkiet för att förhindra flyktingar att kunna ta sig vidare till Europa. Ett Europa där våra politiker kämpar för att vara allra skickligast på att bygga just dessa murar och stängsel för att stoppa människor på flykt.

Men, vi saknar inte pengar. Vi har råd. I dagens Aftonbladet läser jag om senaste trenden, att tatuera ögonbrynen så att dom blir lite mer fylliga. För 4.000 kronor kan du få ”vackrare” ögonbryn! Det är ju faktiskt väldigt viktigt hur ögonbrynen ser ut.

Det rör väl inte mig att människor dör på flykt. Bara jag kan få mina ögonbryn vackra! För övrigt var invandringen till Sverige förra året den lägsta på 7 år.

Lämna en kommentar

Under Flyktingmottagning

Snabbt avfärdat

I natt började det att brinna i ett asylboende som ligger precis utanför Åstorp. Det började mitt i natten att brinna utanför byggnaden. Brandlarmet gick och boende kunde ta sig ut och släcka det mesta av elden med brandsläckare innan att brandkåren hann dyka upp. En anmälan om mordbrand lades upp, men Polisen har redan lagt ner utredningen eftersom man bedömer att det är för svårt att fastställa hur branden uppkom. Var det någon utomstående som tuttade fyr eller var det en olyckshändelse med t.ex. en cigarettfimp i en papperskorg.

Åstorp

En intressant fråga är om Polisen lagt ner utredningen lika snabbt om det varit utanför Polishuset det började brinna eller om det var utanför ett normalt bostadshus i centrala Åstorp som det börjat brinna? Men nu var det ju ”bara flyktingar”…

Lämna en kommentar

Under Flyktingmottagning

Skammens dag

Att skämmasI dag fattade Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedumokraterna och Miljöpartiet gemensamt ett skammens beslut i Riksdagen. Samtidigt som det i dag finns fler flyktingar i världen än vad det någonsin funnits i mänsklighetens historia bestämmer sig dessa fyra politiska partier för att dom ska i varje fall inte ta sig till Sverige. Dom som redan kommit hit ska få det så otryggt som möjligt så att dom förhoppningsvis försvinner. Av de cirka 65 miljoner i världen som flyr från krig, våld och förföljelse. Av dessa är största gruppen kvar i sina hemländer, men bor i flyktingläger i andra delar för att undvika krig och förstörelse i sin hembygd. Den näst största gruppen befinner sig i grannländer där t.ex. Libanon (som är mindre än en 40-del av Sverige till ytan) ensamma tagit emot fler flyktingar än hela Europa. Men, EU har visat sig vara ett enda stort fiasko när det gäller att ta hand om flyktingar. De flesta EU-länder har visat sig fullständigt strunta i EU:s fördelningar. Man har från EU lyckats begränsa gurkors krökar och storleken på äppelskaft men att hjälpas åt att fördela de flyktingar som med fara för sina liv tagit sig till Europa har inte blivit något annat än ett enda stort fiasko. Att Sverigedumokraterna röstar för ett sådant här förslag är inget som jag förvånas över. Dom vet inte vad ordet ”medmänsklighet” betyder. Att Moderaterna röstar för förvånar inte heller så mycket, dom präglas av ”egoism”. Att Socialdemokraterna lägger fram är egentligen lite förvånande, men med den högervridning som partiet genomgått på senare år är det egentligen inte förvånande längre. Och Miljöpartiet har ju helt suddat ut alla rötter för att få sitta kvar i regeringen, så där förvånar ingenting längre. Två partier hade någon heder kvar och röstade emot skandalen, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Att Centern hade så mycket styrka gladde mig, ni steg klart i mitt anseende. Från Vänsterpartiet hade jag inte väntat något annat, och det gör mig stolt. Folkpa… f’låt Liberalerna och Kristdemokraterna vågade inte ha någon åsikt och lade ner sina röster. Men, dom röstade i varje fall inte för skandalen.

Sverige har alltid varit beroende av att nya människor flyttat till oss och tagit med sig delar av sin egen kultur, egna idéer (affärsidéer) och nya tankar. Ibland kan det komma för många samtidigt, ibland för lite. Men tillförseln behövs. De som flyr i dag flyr från krig och konflikter som den s.k. civiliserade rika västvärlden skapat. Vi borde skämmas! Allra helst borde de EU-länder som inte tagit något ansvar alls skämmas öronen av sig. Hela utvecklingen har visat att den Europeiska Unionen inte är något annat än ett fiasko när det verkligen gäller.

Fy f-n!

Lämna en kommentar

Under Flyktingmottagning

En vädjan till Riksdagen

I morgon ska den svenska Riksdagen rösta om de kraftiga inskränkningarna i svensk flyktingpolitik som regeringen lagt fram. En politik som är en skam för Sverige. Så här skriver Amnesty International:

Amnesty International

Sverige har länge varit ett föregångsland vad gäller flyktingpolitik och ett värdigt mottagande av utsatta människor. Att införa åtgärder som innebär att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån för vad som är tillåtet enligt EU-rätten skulle få mycket stora konsekvenser, inte bara för människor på flykt – det skulle även riskera att allvarligt skada det förtroende och goda namn som Sverige byggt upp internationellt.

Den 21 juni kl 15:30 röstar riksdagen om regeringens lagförslag om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening. Lagförslaget innebär en helt ny och mycket restriktiv flyktingpolitik. Amnesty International är mycket oroad över utvecklingen.

Amnesty International vädjar till riksdagens ledamöter att rösta nej till det presenterade lagförslaget. Vi uppmanar alla dem som delar vår oro och kritik att göra likadant.

Jag vill ge all heder åt Vänsterpartiet och Centerpartiet som inte accepterat denna vidriga egoism. Den svenska riksdagen ska skämmas!

Lämna en kommentar

Under Flyktingmottagning

Skäms! Del 3

LOJag ser att LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson nu också ser sig tvingad att fjäska för Sverigedumokraterna. I en intervju inför LO:s kongress tror han att det är slut på den generösa svenska flyktingpolitiken. Den kommer inte tillbaka menar han, och verkar mycket nöjd med det. Hur alla de flyktingar som tidigare kommit till Sverige och i dag är medlemmar i olika LO-förbund känner sig när hr ordförande yttrar sig på det viset återstår att se. Hur som helst är det en skam att Arbetarrörelsens högsta valda ledare uppenbarligen har anslutit sig till den egoistiska och flyktingfientliga mobben. Jag känner en stark känsla av tillfredsställelse över att jag inte tillhör ett LO-förbund längre. När jag en gång gick med i facket var det i just ett LO-förbund. Du borde skämmas öronen av dig Karl-Petter Thorwaldsson. Arbetarrörelsen står för solidaritet – med alla. Inte bara mellan de som redan har det väl förspänt utan även en solidaritet med de som lämnats utanför. SKÄMS!

Lämna en kommentar

Under Flyktingmottagning

Jag känner skam

Det nya EUSVT har frågat svenska folket om deras stöd för de skärpta reglerna för asylsökande och flyktingmottagning. Det visar sig att en majoritet stödjer att Sverige ska införa regler som bryter mot internationella förpliktelser och vad Sverige tidigare lovat. JAG SKÄMS! Jag undrar om synen hade varit densamma om det varit några 100.000 danskar som flytt? Att stödet för de skärpta reglerna är störst bland sverigedumokrater följt av moderater tycker jag avslöjar en hel del. Att stödet är större bland Borgerliga väljare än bland Rödgröna väljare säjer också en hel del. Att höra en påstått socialdemokratisk migrationsminister vid namn Morgan Johansson prata om att det här är nödvändigt känns obegripligt. Att höra socialdemokrater försvara beslut om att skicka tillbaka flyktingar till en osäker diktatur som Turkiet utan att dom ens kommer att få sina fall prövade på ett seriöst sätt ger mig onda känslor. Att höra skandalen bortförklaras med att man ska skapa säkra vägar in i Europa istället från Turkiet är en skrattretande bortförklaring. Hur ska man kunna seriöst ta flyktingar i Turkiet och föra till Europa när inget, och jag menar INGET, land i Europa är villiga till att ta emot några flyktingar. Det är en skam för det europeiska folket. Det är en katastrof för EU.

När historikerna skriver ner en sammanfattning av vad som hände är det inte med snälla ord man kommer att beskriva vad som hände.

Lämna en kommentar

Under Flyktingmottagning

Skamligt

”Oavsett var ni kommer ifrån: Kom inte till Europa.”

Sagt av Europeiska Rådets ordförande Donald Trump.. f’låt Tusk ska det vara. Den tidigare polske premiärministern blev vald till Europeiska Rådets ordförande i slutet av 2014. Uppmaningen riktades till vad han kallar ekonomiska flyktingar, men jag håller nog med vår egen minister Morgan Johansson som deklarerade att han hade inte uttryckt sig på det viset. Det hela får väl bara fogas till EU:s fiasko när det gäller flyktingkrisen. EU:s officiella lösning på flyktinganstormningen verkar främst vara att flyktingarna ska stanna i Turkiet. Det ska påpekas att landet Turkiet ensamma tagit emot dubbelt så många flyktingar som vad hela Europa tagit emot. Det är självklart så att det är bättre att flyktingarna stannar i tältläger i Turkiet än kommer till Europa och rubbar våra invanda cirklar. EU är ett skamligt fiasko!

Lämna en kommentar

Under Flyktingmottagning

En sista reflektion

asyl

En sista reflektion

Gott Nytt År

Ulf Ivar Nilsson fundering över möjligheten till att komma in i Sverige tycker jag säger ganska mycket. Ulf Ivar Nilssons teckningar är mycket ofta värda ett besök. Gör det här

1 kommentar

Under Flyktingmottagning