Kategoriarkiv: FN:s Barnkonvention

Sverige får hård kritik

Förenta NationernaFN:s barnrättskommitté kritiserar Sverige för att inte följa FN:s Barnkonvention. – ”Det är hårdare kritik än vad jag väntade mig” kommenterar UNICEF:s programchef Christina Heilborn. Och jag kan inte annat än hålla med om kritiken. Jag ser exempel på brott mot FN:s Barnkonvention regelbundet i mitt arbete. Senast i dag när jag tog farväl av en man från ett land i Afrika som tvångsutvisas till sitt hemland för att han därifrån ska söka om uppehållstillstånd i Sverige som anknytning till sin fru och barn. Frun har ett barn och är gravid med ett andra barn. Men nu skickas pappan alltså till sitt hemland där tanken är att han ska ansöka om att få återvända till sin fru och barn i Sverige. Men den handläggningen tar tid, sex månader? Åtta månader? Ett år? Under den tiden föder hans fru deras andra barn. Det ska påpekas att mannen inte är kriminell, han har bara inte följt de svenska procedurerna på rätt sätt. Och för detta straffar vi hans barn som får vara utan sin pappa. Det är INTE i enlighet med FN:s Barnkonvention. Kritiken som kommit i dag är alltså helt korrekt!

Lämna en kommentar

Under FN:s Barnkonvention

FN:s Barnkonvention – det är dags nu

Förenta NationernaI senaste numret av eminenta Dagens ETC tar man upp FN:s Barnkonvention. En konvention som Sverige, liksom i stort sett alla världens andra länder, skrivit under. 194 länder har skrivit under och förbundit sig att följa konventionen. Det är bara USA, Somalia och Sydsudan som inte skrivit under. Att följa konventionen lämnar däremot en hel del att önska – på många håll. Just nu grillas Sverige av FN:s Barnrättskommitté, och vi kan vänta oss en hel del kritik. Det är helt enkelt dags att göra konventionen till lag i Sverige. En viktig och avgörande punkt är Artikel 3 som innebär att det är barnets bästa som skall komma i första hand. När beslut fattas ska det i första hand vara det beslut som är bäst för inblandade barn som ska fattas! Och här bryter Sverige regelbundet mot Barnkonventionen. I mitt arbete träffar jag då och då på ärenden där en av föräldrarna till ett barn vill söka uppehållstillstånd som anknytning till sitt barn. Men enligt svenska regler ska man söka detta uppehållstillstånd från sitt hemland, inte i Sverige när det gäller anknytning. När det gäller ”vanligt” uppehållstillstånd får man inte söka från sitt hemland, man måste först ta sig till Sverige för att kunna söka. Och detta innebär att Sverige regelbundet utvisar fäder till sina hemländer för att dom där ska söka om att få återvända till Sverige och sina barn. Sedan ska dom sitta där och vänta på beslutet. Oftast har ju föräldrarna inte skött sina papper på rätt sätt så man kan invända att dom då får ta konsekvenserna av detta. Men, barn ska inte straffas för att vuxna gör fel! Har man sett små barn gråtande ta farväl av pappa så inser man att Sverige bryter mot FN:s Barnkonvention. Det måste till och med vara lättare att handlägga en ansökan om den sökande befinner sig i landet än om hen befinner sig på andra sidan jordklotet. Det är dags att göra FN:s Barnkonvention till lag i Sverige och att verkligen följa konventionen!

Lämna en kommentar

Under FN:s Barnkonvention