Etikettarkiv: Arbetsgivarverket

Kompisarna håller ihop

Jag såg att Konstitutionsutskottet har pratat med Riksrevisorerna och kommit fram till att dom bara gjort lite misstag, så det gör ingenting. Jag hörde KU:s moderata ordförande Andreas Norlén sammanfatta i Rapport att det inte var så farligt. Och det kanske inte var så farligt att de moderata riksrevisorerna som jobbade för moderata ministrar i den förra Högeralliansregeringen passade på att hjälpa en del andra moderater från den gamla Högeralliansregeringen att få välbetalda jobb på Riksrevisionen – utan att rekrytera personal som man ska göra. Kanske var det inte heller så farligt att en annan av de moderata riksrevisorerna lade sig i ett revisionsarbete som rörde en f.d. moderat landshövdings beslut som hon fattat efter samråd med samma moderata riksrevisor i hans tidigare jobb på Arbetsgivarverket. Kanske var det helt rätt att kritiken ströks? Man måste ju hålla ihop inom Moderaterna!

Lämna en kommentar

Under Moderaterna

Det är bra med vänner

En gång i tiden var Skånes nuvarande landshövding Margareta Pålsson moderat kommunalråd i mitt eget Åstorp och vi satt även samtidigt i kommunfullmäktige här innan dess (för olika partier). Medan jag satte stopp för den politiska karriären har Meta fortsatt uppåt. Moderat Riksdagsledamot och sedan Landshövding i Skåne. Nu läser jag om en komplicerad affär där Moderaten Meta som Landshövding köpte ut en medarbetare i Region Skåne för 2,1 miljoner kronor. Bland annat frågade hon Arbetsgivarverket om råd i ärendet. Men, Riksrevisionen tyckte i efterhand inte att det var någon bra idé och ville kritisera handläggningen. Och, det är nu det blir komplicerat. Men i mycket korta drag var man inte riktigt eniga inom Riksrevisionen. Meta hade kontakt med vänner och något förenklat ingrep också Riksrevisionens generaldirektör och stoppade kritiken. Det har kanske viss betydelse att generaldirektören innan dess var generaldirektör för Arbetsgivarverket…… Läs gärna det hela och se om ni hänger med i banorna. Men Meta slapp i varje fall kritik, och det var kanske det viktiga för henne.

Lämna en kommentar

Under Region Skåne