Etikettarkiv: Återvinningscentral

Kommunalt dilemma

» En viktig diskussion.

I morgon ska jag gå på Kommunfullmäktigesammanträde här i Åstorp. En fråga som ska diskuteras berör ett dilemma som många kommuner brottas med. Ett dilemma som var aktuellt även vid förra månadens sammanträde. Hur ska kommunerna använda marken?

Åstorps kommun

I morgon ska nämligen kommunens nya Översiktsplan antas. 174 sidor om hur Åstorps kommun ska använda marken i kommunen. Var ska det finnas industrier och handel? Var kan man bygga bostäder? Vilka områden är viktiga för friluftsliv? Vad ska ske med kommunikationer, vägar, cykelvägar osv? Det handlar alltså om hur kommunen ska utvecklas. Då är det många intressen som ska bevakas.

För en till ytan liten kommun som Åstorp är ett stort bekymmer var man ska hitta mark som är lämplig att bygga på? Det finns ju nästan bara jordbruksmark! För att hugga ner skogen på Söderåsen är ju inte något bra alternativ. Ett alternativ till att ta i bruk ny mark för nya bostäder osv är att förtäta den bebyggelse som finns. Men detta är inte heller populärt. Ska vi börja bebygga grönområden? Ska vi riva gamla ”trevliga” hus för att bygga höghus? Vad ska vi bygga? Hur ska vi fördela byggandet mellan villor, radhus, höghus. Mellan bostadsrätter och hyreslägenheter? Eller ska vi helt enkelt sluta bygga?

På kort sikt är vi privilegierade. Åstorps kommun har nämnligen just nu ett stort f.d. industriområde (livsmedelsindustri) som ska bebyggas med bostäder. Mark som ligger mitt i centrum med järnvägsstationen som närmaste granne. Men sedan?

Det här är svåra frågor. Frågor som kräver kompromisser från alla parter? Åstorps kommun är en ytmässigt liten kommun. Där kommunen är som smalast, just där huvudorten Åstorp finns, är det bara lite drygt 2 km från gränsen mot Ängelholms kommun på ena sidan och gränsen mot Bjuvs kommun på andra sidan. Marken är bebyggd med bostäder eller industrier ända ut till kommungränsen på båda sidor. Totalt gränsar Åstorps kommun till fem andra kommuner, Ängelholm, Klippan, Svalöv, Bjuv och Helsingborg.

Åstorps kommunvapen

Som sagt, så i morgon ska den nya Översiktsplanen antas. Det finns redan invändningar mot att ta i bruk vissa områden. Vi får se hur debatten och omröstningen imorgon går.

Förra månaden var det en liknande diskussion på kommunfullmäktige. Då diskuterades nämligen byggandet av en ny Återvinningscentral. Den som finns idag finns där den gamla tippen låg. Den börjar dock bli för liten och opraktisk och dessutom finns det ju krav på att den gamla soptippen ska ”återställas”. Nu är tanken att det ska byggas en ny återvinningscentral som är större och mer ändamålsenlig. Samtidigt vill återvinningsföretaget NSR (gemensamt ägt av flera kommuner i nordvästra Skåne) bygga en återvinningscentral som är gemensam för Åstorps kommun och Bjuvs kommun. Återvinningscentralen i Bjuv ligger ännu mer olämpligt till än den nuvarande i Åstorp. Nu togs ett beslut förra månaden om att anvisa mark för en gemensam återvinningscentral för Åstorps och Bjuvs kommun i Åstorps kommun på mark som är lätt tillgänglig från båda kommunerna. På åkermark! Ni förstår debatten?

Åstorp är en järnvägsknut och hade inte funnits utan järnvägen.

Läs:
Översiktsplan Åstorps kommun. – Åstorps kommun medborgarportal

Lämna en kommentar

Under Åstorp

Hurra vad vi är bra

NSR skryter med att 3 av kommunerna i Nordvästskåne kommer in på de 7 översta platserna när branschorganisationen Avfall Sverige rankar de svenska kommunernas avfallshantering. NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, är ett samarbetsföretag för Avfall och Återvinning för sex kommuner i Nordvästskåne. De sex kommunerna är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

I årets Rankning kom Ängelholm på 2:a plats, Bjuv på 4:e plats och mitt eget Åstorp på 7:e plats. Vad är det som gör att vi får bra betyg? Det är troligtvis det faktum att det är källsortering som gäller. Har man villa så har man 3 olika kärl att hålla reda på. Två av kärlen har fyra olika fack och sedan kan man alltså dessutom också ha ett kärl för trädgårdsavfall.

Det var inte länge sedan jag läste om någon kommun där innevånarna protesterade mot att dom skulle behöva börja sortera sitt avfall. Det är väl helt självklart att man sorterar avfallet. Ett fack för ofärgat glas och ett för färgat glas. Ett fack för metallförpackningar och ett fack för plastförpackningar. Ett fack för tidningar och ett för pappersförpackningar. Ett fack för matavfall och sedan ett fack för restavfallet. Till detta lämnas batterier för sig, gamla glödlampor för sig, elektronikskrot för sig och så vidare. Man kan få hämtat grovavfall om man bokar, men det får bli ett besök på återvinningscentralen. Det finns en återvinningscentral med personal som hjälper till i varje kommun.

Det är, tycker jag, helt självklart att man sorterar sina sopor så att så mycket som möjligt på ett eller annat sätt kan återvinnas. Hur kan man protestera mot att man sorterar sitt avfall?

Hurra för oss!

Fast jag börjar fundera över vårt förpackningsraseri!

Läs:
Pressmeddelande. – NSR
Nordvästra Skånes Renhållning. – NSR

Det finns de som inte återvinner

Lämna en kommentar

Under Återvinning