Etikettarkiv: Avtalsbrott

Gör ALDRIG överenskommelser med Borgerliga partier

Ebba predikar - inteAtt de Borgerliga högerpartierna så här ensidigt genom ett uttalande i media, efter bara 9 månader, bryter en överenskommelse (December överenskommelsen) som skulle gälla i 8 år kommer att få stora efterverkningar i svensk politik. Inte bara just nu. Vem kommer i fortsättningen våga teckna en politisk överenskommelse med dessa Borgerliga högerpartier i någon annan fråga? Det är många politiska frågor som faktiskt mår bäst av att våra politiska partier gör överenskommelser över den s.k. blockgränsen. Det kan röra sig om pensioner, försvar, miljö osv. Frågor som ska lösas på lång sikt, med lösningar som ska fungera över många val. Men, om man inte kan lita på att de Borgerliga högerpartierna håller fast vid överenskommelsen så finns det ju ingen anledning att göra någon överenskommelse. Allt detta bara för att ett litet pytteparti som Kristdemokraterna tycker att deras framtid är hotad sedan man valt en anonym och intetsägande partiledare som inte har förmåga att driva partiets frågor på ett sätt som skapar publicitet och opinion. Det här var olyckligt! Inte bara för risken för t.ex. ett nyval som kanske inte ens löser problemen utan för mycket mer långtgående efterverkningar.

Det kan noteras att hela Kristdemokraterna inte var eniga. Förra partiordföranden Göran Hägglund är t.ex. mycket kritisk till beslutet. Ett beslut som hans efterträdare Ebba Busch Thor inte argumenterade speciellt starkt emot. Om detta berodde på om hon i själva verket själv också ville bryta överenskommelsen eller om det helt enkelt handlar om ren inkompetens vet jag inte. Båda förklaringarna är ju lika troliga!

Att se t.ex. ungdomsförbundets Sara Skyttedal skåla i champagne över att Sverigedemokraterna får ökat inflytande över svensk politik säger en hel del.

Lärdom? Skriv aldrig avtal med Borgerliga högerpolitiker!

Lämna en kommentar

Under Kristdemokraterna