Etikettarkiv: IPCC

Miljön och Klimatet i strykklass

» SD bestämmer.

För några dagar sedan förklarade FN:s klimatråd IPCC att de mål som satts upp för att begränsa den globala uppvärmningen kommer vi inte att kunna uppnå. Det är inte så länge sedan som vår moderata finansminister Elisabeth Svantesson apropå att Sverige troligen inte kommer att lyckas uppnås de mål vi själva satt upp förklarade: – ”Gör vi det inte så gör vi det inte! Jag struntar i vilket!”

Nu ska jag villigt erkänna att den sista delen yttrade inte vår moderata finansminister bokstavligt, utan den delen förstod vi underförstått av sättet hon deklarerade att vi inte skulle lyckas uppnå våra mål. Hon struntar i vilket.

Det är frågan om hon (och hennes partikamrater) ens vill att Sverige ska uppnå några mål eller överhuvudtaget ska engagera oss i vår miljö. Exempelvis har regeringen dragit ner på miljöbudgeten. Mindre anslag till sådant som ”Håll Sverige Rent” och till Länsstyrelserna för nationalparker, vandringsleder osv.

Sverigedemokraten Martin Kinnunen har deklarerat att utsläppen från den svenska trafiken ska ÖKAS. Reduktionsplikten ska helt enkelt avskaffas annars gör SD kabinettsfråga av ämnet. Senare har visserligen en annan sverigedemokrat, Christofer Fjellner, förklarat att det ska inte tolkas så bokstavligt. Man ska nog kunna komma överens. Han räknar med att Moderaterna accepterar SD:s krav utan protester och sedan kan KD och L säga vad dom vill. SD bestämmer!

Läs:
Minskad miljöbudget slår mot friluftsliv. – Landets Fria Tidning
M kan följa SD – öppnar för slopat klimatmål. – Svenska Dagbladet

1 kommentar

Under Miljö

Vår framtid

» Hur ljuv är den?

För några dagar sedan förklarade FN:s generalsekreterare António Guterres att FN:s klimatpanel IPCC konstaterat att världens länder misslyckats med att vidta tillräckliga åtgärder för att få ner den globala uppvärmningen till 1,5 grader, som var målet. Vi kommer att misslyckas med att nå målet! Vilka följder detta kommer att få för vår jordglob vet vi inte. Vad vi kan utgår ifrån är att det inte kommer att bli bra i varje fall.

De flesta runt om i vår värld (och i Sverige) har väl i och för sig idag accepterat att det är mänskligheten som förorsakar den uppvärmning som sker. Antalet, som vi kallar det, Klimatskeptiker, minskar. Här i Sverige finns det fortfarande kvar en liten grupp inom Sverigedemokraterna. Men allt för många tycker att det är ingen mening att just vi gör något. Eftersom i stort sett alla verkar tänka lika så händer det inte tillräckligt mycket.

I Storbritannien såg jag att man ska öppna en ny kolgruva. I Kina verkar man inte vilja skära ner på koleldandet. Att vidta åtgärder som minskar våra egna utsläpp får inte gå ut över vår bekvämlighet. Det är andra som får göra något. JAG kan ju inte gör så mycket. Och även om jag gjorde något så är det så lite att det har ingen betydelse. Och eftersom ALLA runt om vår värld resonerar ungefär på samma sätt så händer det inte tillräckligt.

Jag såg en notis där branschorganisationen Svensk Vindenergi konstaterat att de svenska kommunerna lägger in sitt veto och stoppar ungefär tre av fyra vindkraftverk som olika intressenter vill bygga. I min hemkommun Åstorp har det blossat upp en våldsam debatt där man anser att kommunen på olika sätt sätter stopp för byggandet av solpaneler på hus i alldeles för stor omfattning. Det innebär för stora förändringar av bebyggelse som ska bevaras genom att sätta solpaneler på taket. Runt om i landet stoppas byggandet av större solpanelanläggningar. Man vill inte ha det i närheten, det stjäl mark osv.

Jag var igår på årsmöte med den lokala turistföreningen. Gäst var kommunens största markägare, godsherre Tornérhielm på slottet Vrams Gunnarstorp. Slottet driver både skogsbruk på Söderåsen och jordbruk. Det jagas hjortar och vildsvin på markerna osv. Han har planer på ett par solcellsanläggningar på sin mark. Frågan är vad som händer i form av folkliga protester när dessa planer blir mer konkreta.

En självklar åtgärd idag är att det naturligtvis i fortsättningen inte får byggas nya byggnader utan att dom utrustas med solpaneler på taket om det inte finns speciella skäl till detta. Det finns mycket som kan göras, och vi tycker alla det ska göras – bara det inte blir nära där vi bor eller ska vistas.

Det är faktiskt så att vi alla får göra våra uppoffringar. Och då menar jag ALLA, inte bara just vi utan i hela världen.

1 kommentar

Under Global uppvärmning

Sista varningen

» Fast det struntar vi alla i.

FN:s klimatpanel har konstaterat att den uppvärmning av jorden med till idag 1,1 grader som skett beror på mänsklighetens sätt att leva. Det mål som satts upp om en maximal ökning av temperaturen på 1,5 grader kommer vi inte att klara.

Det kommer ändå att gå åt skogen, så då kan vi lika gärna strunta i målen. Varför ska jag slopa min semester på Maldiverna? Jag kan väl inte hjälpa att jag vill ha en fin bil? Jag vill väl inte se några vindmöllor i mitt synfält?

Och visst finns det frågetecken? Det är kanske inte så illa trots allt? Egentligen är det ju bara skönt om det blir lite varmare?

Kom inte kräv att JAG ska göra några uppoffringar! Det får någon annan göra!

Läs:
FN:s klimatpanel: människan orsaken till klimatkrisen. – SVT
FN:s klimatpanel: Ohållbar livsstil värmer planeten. – SVT
Det här är klimatforskarnas sista varning. – SVT

1 kommentar

Under Global uppvärmning

Ge mig en slant

» Och spärra in dom.

Om man tar ett miljöansvar och köper en elbil kan man få en speciell bonus på upp till 70.000 kronor för att man tar sitt miljöansvar. Jag funderar på en sak, vi som inte köper någon bil alls, hur mycket får vi i bonus? Vi tar ju ännu större miljöansvar! Jag tänkte fråga Transportstyrelsen om man kan tänka sig sådär en 10.000-20.000 kronor. Jag kan nöja mig med 10.000 som jag kan använda för att rusta upp min tandemcykel. På den kan vi ju vara två och det är fler än vad som sitter i de flesta bilar. Den behöver nya däck, nya sadlar, genomgång av handbroms, ny belysning och en allmän totalservice. Vad säger ni på Transportstyrelsen. Ska vi säga 10.000?

Sedan ska ju alla bilägare, oberoende av vilken sorts bil man har och hur mycket man kör få en tusenlapp i specialgåva som kompensation för prisstegringar. Hur många tusenlappar får då vi som valt att inte ha någon bil utan istället åker kollektivtrafik? Biljetterna i kollektivtrafiken har ju gått upp mer än bensin- och dieselpriset om man tittar på en lite längre tidsperiod. Kan man tänka sig att vi då får 2.000 kronor? Vad säger ni om det förslaget kära politiker – med miljöansvar? Eller?

Global warming

För övrigt finns det uppenbarligen en del som är villiga att ta till lite väl drastiska metoder för att göra oss uppmärksamma på att det faktiskt inte händer tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt, på miljöområdet. Som jag påpekat ett par dagar nu så har FN:s miljörapport från IPCC gjort klart att något radikalt måste hända inom området de närmaste åren. NU, inte om 10-20-30 år. Jag sympatiserar inte med ”sabotage” och andra ”utomparlamentariska” aktioner. Jag har förståelse för att man inte tycker att tillräckligt mycket händer för att rädda vår planet. Men jag sympatiserar inte med en del metoder.

Låt mig citera FN:s generalsekreterare António Guterres uttalande i samband med att IPCC:s senaste rapport presenterades:

– ”Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels.”

Jag tror att jag håller mer med António Guterres än Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell som tydligen fastnat i en bilkö pga att miljöaktivister gjorde sin syn på saken klar och blockerade vägen för honom. Han får väl ta kollektivtrafiken nästa gång! Själv vill han ge aktivisterna gratis mat och husrum i tolv månader. Undrar hur länge de som genar över järnvägsspåren ska spärras in som kanske försenar hela tåg med timmar. ”Obehöriga i spåret” är en vanlig förseningsorsak för tågen.

För övrigt vill Sverigedumokraterna vara ännu bättre. Dom kräver två år på bröd och vatten. Allt för att man påpekar att vi vägrar göra det som är nödvändigt för att vår planet ska vara beboelig även i framtiden.

Jag har en fråga till Johan Forssell (m). Om klimataktivister ska spärras in på 12 månader, hur många månader tycker du att klimatsabotörer ska spärras in?

Läs:
Att sitta på gatan i rusningstrafik. – Michael Pålsson i Magasin Para§raf
M vill se hårdare straff för klimataktivister. – SVT
Här släpas miljöaktivisterna av vägbanan – limmade fast sig på Liljeholmsbron. – SVT
Att rädda klimatet blir en kamp mot klockan. – Ledare Helsingborgs Dagblad
Tror ni att klimatkrisen är en lek, politiker? – Debattartikel Aftonbladet

Lämna en kommentar

Under Global uppvärmning

Halvera priserna i kollektivtrafiken

Halvera priser

» För planetens skull.

Jag nämnde ju FN:s miljörapport från IPCC igår. Man har där gjort klart att det krävs att det händer något omedelbart om vi ska kunna uppnå de mål vi satt upp. Inte om 10, 20, 30 år. NU! Fast det verkar inte politiker och näringsliv bry sig om. Och det verkar inte heller vi vanliga medborgare bry oss om.

Vi föredrar att fortsätta som tidigare. Någon annan får göra något. Det kan ju inte beröra mig själv? Det kvittar vad just jag gör, eller vad just vårt land gör. Problemet är att ALLA resonerar på samma sätt. Det kvittar vad just jag eller mitt land gör! Det vitala är att vi ALLA slutar att resonera på det viset.

Jag blir påmind om detta när jag såg en tidningsartikel som berättade att Sveriges kollektivtrafik idag nästan är till 100 procent icke fossil. 95 procent av alla bussar i den svenska kollektivtrafiken drivs med el eller icke fossila drivmedel. Detta enligt beräkningar som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik gjort. När det gäller järnvägen är nästan alla banor elektrifierade.

Vad gör då politikerna? Vi satsar miljarder på att göra bensin och diesel billigare. Vi minskar på kraven att blanda in icke-fossila bränslen. Partierna konkurrerar av vem som kan lova störst prissänkning. Vi subventionerar flyget och skattebefriar det. Vi fortsätter att låta priserna för kollektivtrafiken att stiga. Man drar in ”icke-lönsamma” linjer. Vi snålar på investeringarna. Vi sparar så gott det går på underhållet. Det är viktigare att marknadsutsätta, privatisera, konkurrensutsätta och upphandla än att inse att kollektivtrafiken är en samhällsnödvändig del av infrastrukturen. Den finns inte för att tjäna pengar, den finns för att vi behöver förflytta oss.

Har vi råd att satsa 10% av alla skattepengar på att kunna skjuta ihjäl en eventuell fiende så har vi råd att satsa lika mycket på att rusta upp vår infrastruktur och satsa pengar på att styra över resandet till sätt som INTE förstör vår planet.

Börja med att omedelbart halvera biljettpriserna i länstrafiken!

Läs:
Sveriges kollektivtrafik nästan 100 procent icke fossil. – Landets Fria Tidning

Lämna en kommentar

Under Kollektivtrafik

Om satsningar på järnväg

» Om prioriteringar.

Jag såg att Regeringen ska göra en storsatsning på att föra över transporter från bilar till järnväg. Det ska anslås hela 697 miljoner kronor. Visst är det en rejäl satsning? Eller?

Jag blir så förtvivlad

På annat håll såg jag att motorvägssatsningen Förbifart Stockholm skulle få ytterligare 5 miljarder för att täcka ökade kostnader i projektet – för att underlätta biltrafiken i Stockholm.

Hur många miljarder är det som har anslagits för att sänka priserna på bensin och diesel så att bilisterna inte ska drabbas av ökade kostnader pga prisuppgången på olja? För övrigt var visst inte oppositionen (inklusive Vänsterpartiet – jag skäms) nöjda utan ville sänka priserna ännu mer med hjälp av skattepengar. Det var mer än 697 miljoner i varje fall.

Ska vi helt stoppa köpen av bensin, olja och flygbränsle från Ryssland lär priserna på detta öka ytterligare. Så det blir väl ännu mer skattepengar för att hålla priserna nere. Så att bilister kan fortsätta köra som tidigare.

För övrigt ser jag att priserna på biljetter i kollektivtrafiken från 2000 – 2021 har ökat MER än vad bensin- och dieselpriserna har ökat.

Men i varje fall 697 miljoner kronor för att föra över trafik till järnväg. Det ska sägas vara en bråkdel av de subventioner som flyget får.

Jag gissar att ni alla såg att FN:s miljörapport från IPCC meddelat att läget är akut om vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen under kontroll. Det är NU det måste hända, inte om 10, 20, 30 år. NU!

Lämna en kommentar

Under Global uppvärmning

Även tystnad är en förklaring

» Fråga Jimmie.

För en tid sedan konstaterade jag att vi har nu kommit så långt att vi i stort sett är eniga om att Klimatkrisen är här. Klimatskeptikerna har i stort sett tystnat. Debatten i dag handlar inte om Klimatkrisen är här. Debatten handlar istället om hur mycket just VI ska göra och VAD som ska göras. Det är en positiv utveckling.

Det viktigaste för att kunna lösa ett problem är ju faktiskt att man inser att det finns ett problem,

För några dagar sedan presenterade IPCC, FN:s klimatpanel, sin senaste rapport. Den gör det klart att krisen är här. Mycket måste göras, och det måste ske snabbare än vad vi trott tidigare. Klimatskeptikerna har mer eller mindre tystnat totalt. IPCC:s rapport har fått alla våra partiledare att reagera. Politiskt är vi eniga om att krisen verkligen är här. Vi MÅSTE göra något NU! Vi måste göra detta snabbare än vad vi trodde tidigare. Så här säger våra partiledare:

Stefan Löfven: – ”Klimatomställningen innebär att vi har en historisk möjlighet att genomföra åtgärder som både minskar utsläppen och ger jobb i hela landet.”

Ulf Kristersson: – ”Vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att hindra utvecklingen.”

Nooshi Dadgostar: – ”I en tid som domineras av såväl arbetslöshet som klimatkris är det orimligt att Sverige inte tar tillfället i akt och fattar politiska beslut som skulle bromsa och långsiktigt förhindra större klimatförändringar.”

Annie Lööf: – ”Vi förstår allvaret och kommer att göra allt vi kan för att klara klimatkrisen. Det är avgörande för hela vår mänsklighets framtid.”

Ebba Busch: – ”Politiken borde sätta in en dödsstöt mot kol och olja så att vi ställer om på ett meningsfullt och effektivt sätt.”

Per Bolund: – ”Miljöpartiet finns i politiken för att stoppa klimatkrisen. Mer måste göras, snabbare. Vi kommer aldrig sluta kämpa.”

Nyamko Sabuni: – ”Vi behöver omedelbart en plan för hur vi får fram stora mängder fossilfri el som finns där när hushåll och industrin behöver den.”

Sverigedemokraternas lösning på alla problem

Jimmie Åkesson: – ”. . . . . . . . . . . .”

Nä, Jimmie har kanske åkt på semester. Han är undantaget som inte har ett dugg att säga. Han är nog fullt upptagen av att jaga kriminella invandrare. För egen del så är de senaste invandrarna som jag mött de båda killar som körde mig och min 100-åriga mamma i rullstol i färdtjänstbussen till Helsingborg för att hämta mammas nya ID-kort hos Polisen. Och som sedan körde oss hem igen i en annan färdtjänstbuss. Grannen som hjälpte mig i dörren när jag skulle in med händerna fulla. Tjejen i kassan på ICA-butiken när jag var och handlade och killen i bilen som stannade och släppte över mig på övergångsstället. Samt biljettkontrollanten på Pågatåget.

Nä, SD har inte mycket att säga om IPCC:s rapport. På Aftonbladets fråga förklarar SD:s miljötalesperson Martin Kinnunen detta med att den ju inte innehöll något nytt. Något som väl de flesta andra tänkande varelser inte riktigt håller med om. Jag gjorde för övrigt en mycket ovetenskaplig undersökning och sökte upp SD:s ledande partiorgan, Samhällsnytt, och gjorde en sökning på hemsidan på ”IPCC”. Jag fick några napp. Bland annat en krönika från 4 april 2021 författad av en Jan Tullberg med rubriken: – ”En hobbyanalys av klimathotet”. Samt ett antal artiklar som i princip berättar att Klimathotet är en bluff. Jag tror det säger allt om SD:s intresse för frågan. Den nya rapporten från IPCC innehåller inget nytt. Det är ju fortfarande bara en hobbyanalys!

Läs:
Åkesson enda partiledaren som tiger om klimatrapporten. – Aftonbladet

PS. Det råder viss förväxling mellan IPPC och IPCC. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är FN:s klimatpanel. IPPC-direktivet är t.ex. EU:s direktiv för att samordna åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.

3 kommentarer

Under IPCC

Vet vi vad vi gör?

» Jag tvivlar.

Rubriker från några av dagens tidningar:

Man kan bli gråtfärdig för mindre

FN-rapport: Jorden 1,5 grader varmare om 15 år.

Jättebränderna utom kontroll: Vi pratar om apokalypsen.

Klimatet förändras snabbare än tidigare.

Miljöministern efter klimatrapporten: Förbjud försäljning av fossila bränslen.

Larmrapporten från IPCC visar att klimatdystopin blivit verklighet.

Flygresandet ökar.

Kommentarer är överflödiga.

Läs:
FN: Medeltemperaturen upp 1,5 grader inom 20 år. – Svenska Dagbladet
Jättebränderna utom kontroll: ”Vi pratar om apokalypsen. – Aftonbladet
FN-rapport om klimatet målar upp en dyster bild. – Helsingborgs Dagblad
Miljöministern efter klimatrapporten: Förbjud försäljning av fossila bränslen. – Dagens ETC
Larmrapporten från IPCC visar att klimatdystopin blivit verklighet. – Dagens Nyheter
Flygresandet ökar – men fortsatt lägre än förr. – Svenska Dagbladet Näringslivet

4 kommentarer

Under Klimatkrisen