Etikettarkiv: Jan Lidhard

Mer jakt på sjuka

De gamla ModeraternaI gårdagens Svenska Dagbladet presterar vad jag förmodar moderaten Jan Lidhard en helsida i kampen mot sjukskrivningarna. Han får till rubriken Att vila sig i form fungerar sällan och tankarna går i princip ut på det vanliga från detta högerhåll. Det vill säga att sjukskrivna egentligen inte är sjuka, dom är bara lata som vill ligga hemma på soffan. Det ska erkännas att för en del sjuka personer är inte vila den rätta behandlingen. Men för andra sjuka är vila just det rätta. Jan Lidhard avslutar sitt alster med 6 krav för att råda bot på den ökande sjukfrånvaron. ”1/ Utveckla olika former av konkreta stöd till läkaren. 2/ Låta hälso- och sjukvården bli mer arbetsfokuserad. 3/ Tydliggöra patientens egentliga problem så att medikalisering kan undvikas. 4/ Låta Socialstyrelsen få en offensiv roll, men tona ned Försäkringskassans roll. 5/ Ge Försäkringskassans försäkringsmedicinare större inflytande. 6/ Satsa på informationsinsatser som skärper förhållningssättet till sjukfrånvaro.” Fast jag tycker att det låter ganska mycket floskler. Det stora Jan kommer fram till handlar om att han tycker att de som påstår att dom är sjuka ska fortsätta gå till jobbet istället för att ligga hemma på soffan, när dom är sjuka. Och för en del sjuka är det nog så att den bästa behandlingen är just det, att vara aktiv så gott det går och kanske vara på jobbet. Om inte på heltid så i varje fall på deltid. Men för andra sjuka gäller att man absolut inte ska vara på jobbet. Antingen för att man själv då blir ännu sjukare, eller att man smittar andra. Och det är egentligen skandalöst att på en helsida inte lyckats fått plats med ett mycket viktigt krav i ett så komplicerat tänkande. Ett sådant tänkande kräver ju stora uppoffringar från arbetsgivaren! Och Jan Lidhard lyckas på en hel sida med svammel inte nämna arbetsgivarens ansvar. Ställer arbetsgivaren upp på att den sjuka kommer till jobbet varenda dag men kanske inte gör så mycket nytta? NÄ! För många arbetsgivare gäller filosofin att om du är på jobbet så jobbar du, kan du inte sköta jobbet kan du lika gärna stanna hemma. För andra arbetsgivare fungerar det däremot mycket bättre. Det är också dessa arbetsgivare som har lägre sjukfrånvaro. Men Moderaten Jan Lidhard kan uppenbarligen inte tänka sig att ställa krav på arbetsgivarna. Nä, allt är den sjukes fel och möjligen också Försäkringskassan och sjukvårdens fel. Läs gärna vad jag tyckte om Jan Lidhards sjukskrivningsmyter redan den 2 maj i år. Då hade han presterat ett annat debattinlägg i sitt språkrör Svenska Dagbladet med liknande tankar som denna gången. Jag förstår om det gick som det gick med den Moderata politiken med sjukskrivningarna med Jan Lidhard som sakkunnig i Finansdepartementet. För det är bara pengar det handlar om, inte människor.

Lämna en kommentar

Under Sjukskrivningar

Den sjunde myten om sjukfrånvaron

De moderatinfluerade FörsäkringskassanI Svenska Dagbladet läser jag ett debattinlägg från en tidigare sakkunnig i Högeralliansens finansdepartement, Jan Lidhard, som verkligen förklarar varför HA (Högeralliansen) så intensivt jagade och straffade sjuka människor. Efter att jag har jobbat mer än 30 år på Försäkringskassan och träffat mängder med sjuka och sjukskrivna människor under åren så kanske det första jag ska göra är att påpeka att det finns inga generella lösningar på problemet med sjukskrivningar. Men, när man läser Jan Lidhards ”sex myter” så förstår jag varför HA:s lösning på problemet med långa sjukskrivningar var att helt enkelt förbjuda dom. Dra in sjukpenningen så blir dom nog snart friska! Jan Lidhards sex myter är förenklat dom här: 1/ Problemet handlar om sjukdom, istället handlar det om att folk är lata. 2/ Problemet handlar om sjuka personer, istället handlar det om att folk är lata. 3/ Stanna hemma när du är sjuk och börja arbeta när du är frisk, släpa dig istället till jobbet även om du har 40 graders feber. 4/ Långtidssjuka ska rehabiliteras, istället ska dom kastas på sophögen. 5/ Försäkringskassan är en viktig aktör för att få personer tillbaka i arbete, istället är Försäkringskassans uppgift att kasta ut de sjuka på sophögen. 6/ Företaghälsovårdens är en viktig resurs för minskad sjukfrånvaro, istället har Företagshälsovården arbetsgivarens uppdrag att gallra ut vilka sjuka och skadade som kan vara lönsamma även i fortsättningen eller vilka som bara ska kastas ut på sophögen. En sjunde myt som präglat Jan Lidhard och hans uppdragsgivare inom Högeralliansen men som han glömt att berätta om är: 7/ Sjuka är inte sjuka, dom är bara lata. Det ska kanske påpekas att kommentarerna till Jan Lidhards sex myter är mina – inte Jan Lidhards. Däremot är texten 1-6 i fetstil något som Jan Lidhard kallar myter och alltså inte sanning. Den sjunde myten är den myt som präglat Jan Lidhard och Högeralliansens arbete. Det stora problemet som de flesta gör när det handlar om att hjälpa de som drabbats av sjukdomar eller skador som tar lång tid att rehabilitera är att inte inse att det inte finns bara en lösning. För en del handlar sjukdomen eller skadan helt enkelt om att dom faktiskt aldrig kommer att kunna återgå i ett normalt arbete. Då handlar det istället om att skapa ett drägligt liv även i fortsättningen med en dräglig inkomst för dessa. För andra handlar det om att man kanske inte kan återgå till det gamla jobbet. Men, med hjälp i form av hjälpmedel, utbildning och annat stöd kanske kan dom få ett annat arbete. För andra handlar det om att det krävs hjälp och stöd för att kanske återgå i det gamla jobbet. Och för andra slutligen handlar det kanske helt enkelt om att man gett upp. Man kan kanske inte återgå i arbete, inte pga av det inte går utan för att man helt enkelt inte orkar / vill ta sig igenom den kamp det innebär. För alla gäller att det måste få ta den tid det tar. Att man måste få det stöd det krävs. Och, att man under den här tiden måste ha en rimlig försörjning. Samtidigt måste man ställa krav, men också hjälpa till att klara kraven. Högeralliansens lösning (som uppenbarligen baserats på Jan Lidhards tro på de sex myterna) handlar ju enbart om att kasta ut dom på sophögen efter en fastställd tid. Då hade det gått så långt att de sjuka uppenbarligen aldrig skulle bli lönsamma igen. Och är man inte lönsam så är det ju sophögen som gäller. Förhoppningsvis har vi nu fått en politisk styrning i landet som har en annan syn på saken. En syn som inte bara baseras på lönsamhet utan också på mänsklighet. Jan Lidhard har uppenbarligen en annan människosyn än mig. Och det är tydligt att hans beslutsfattare i Högeralliansregeringen präglats av tron på att detta bara var myter när Ättestupan i sjukförsäkringen skapades.

Lämna en kommentar

Under Rehabilitering