Etikettarkiv: Judendom

Jag vet inte

Sven Tycker vet inte riktigt vad jag tycker i dag. Jag har som slogan ”Färdiga åsikter – helt gratis. Men jag har faktiskt ingen färdig åsikt i dag. Hur som helst så är det fortfarande gratis i varje fall! Jag har inga ständiga uppmaningar att swisha ett bidrag. Jag har helt enkelt inte Swish! Vad det då handlar om? Jo, beslutet på Centerpartiets stämma att man ska verka för ett förbud mot manlig omskärelse.

Vi har ett förbud mot kvinnlig omskärelse i Sverige. När nu någon aktualiserar ett förbud mot motsvarande förfarande på pojkar så blir det ett våldsamt liv. Rent principiellt måste ju trots allt grundregeln vara ett förbud mot både det ena eller det andra ingreppet på personer som inte har möjlighet att själva välja. Sedan är jag införstådd med att det är stor skillnad på de olika ingreppen. En manlig omskärelse på en nyfödd pojke som oftast sker när barnet är ca 1 vecka gammal är egentligen inget stort ingrepp. Vilket däremot en kvinnlig omskärelse är, även om det finns olika kulturer hur en sådan omskärelse ska göras.

Påg och Tös

Manlig omskärelse sker främst av judar och muslimer. Reaktionerna från judiska grupper på Centerns beslut har varit våldsamma. Det går inte att bo kvar i Sverige hävdas det om beslutet genomförs. Troligtvis är reaktionerna de samma inom muslimska grupper. Den kvinnliga omskärelsen är inte lika religiöst betingad. Det sker inom vissa grupper i främst Afrika och Asien. Till stor del muslimska grupper, medan andra muslimska grupper hävdar att ingreppet är ett brott mot Islam. Detta medan den manliga omskärelsen inom Judendomen och Islam generellt ses mer som ett krav.

Var går gränsen mellan religionsfriheten och skyddande av försvarslösa barn? Är dagens verklighet en rimlig avvägning? Dvs religionsfriheten med rätten till könsstympning av flickor står inte över kraven på skyddet av ett barn. Men däremot står religionsfriheten med manlig omskärelse över kraven på skyddet av ett annat barn.

Jag vete f-n vad jag tycker! Det känns lite underligt att inte ha en färdig åsikt att bjuda på. Men det är en svår fråga. Uppenbart är att Centerpartiet kommer att strunta i vad deras högsta beslutande organ, stämman, har beslutat. Vilket ju också är en underlig form av demokrati. Nä, jag vet inte vad jag tycker!

Läs mer:
C vill förbjuda religiös omskärelse av pojkar – Svenska Dagbladet
Kritik mot C: ”Blir omöjligt leva som muslim eller jude” – Svenska Dagbladet
Lööf beklagar C-beslutet om omskärelseförbud – Svenska Dagbladet
Lööf krävde förbud mot manlig omskärelse – Aftonbladet

1 kommentar

Under Religion

En önskelista för det kommande året

Älska din nästaDonald Trump inser att det är inget kul att vara president och avgår.

Älska din nästa

Svenska folket inser att Sverigedumokraterna och dess svans är en grupp populistiska pajasar med nazistiska rötter.

Älska din nästa

Alla världens muslimer inser att islam är en kärlekens religion.

Älska din nästa

Alla världens kristna inser att kristendomen är en kärlekens religion.

Älska din nästa

Alla världens judar inser att judendomen är en kärlekens religion.

Älska din nästa

USA och Ryssland inser att man skapar inte fred med krig.

Älska din nästa

Alla världens girigbukar inser att lycka räknas inte i antalet nollor på bankkontot.

Älska din nästa

Världens människor inser att dom måste efterlämna en planet som även deras barn och barnbarn kan leva på.

Älska din nästa

Människan inser att det finns viktigare saker att göra än att titta på en mobilskärm.

xxxxx

Lämna en kommentar

Under Nyår

Arrangera en kippa- och burkavandring

Kärlek är bättreEn uppblossad antisemitism har aktualiserat problemet med vår syn på andra. Bland annat har det på flera håll arrangerats s.k. kippavandringar. Dvs där mer eller mindre kända människor ställt upp och markerat mot terror och förföljelse av judar genom att genomföra vandringar i samhällena iklädda en judisk s.k. kippa. Och det är ett föredöme. Jag är mycket starkt kritisk mot den politik som staten Israel för. Men det är mycket viktigt att poängtera att detta inte har ett dugg med min syn på judendom att göra. Lika lite som kritik av grupper som IS, Talibaner, Al-Qaida, Hamas osv har med synen på muslimer att göra. Eller kritik mot USA:s eller Rysslands översittarpolitik mot de som inte lyder har att göra med synen på kristendomen att göra. En mycket intressant artikel, som jag rekommenderar er att läsa, publiceras i dag i Helsingborgs Dagblad. Under rubriken Hatets proportioner skriver Bernt Hermele, som uppenbarligen själv är jude, om att vi dock inte får överdriva antisemitismen. Rent statistiskt ökar inte de antisemitiska brotten i Sverige. Och jämfört med andra länder klarar vi oss bra. Men det som förekommer är tillräckligt för att man ska bli illa berörd. Ingen människa ska behöva känna sig hotad pga sin tro eller sitt ursprung. Eller riskera våldsattacker bara för att man är klädd på ett visst sätt. De kippavandringar som genomförts är alltså värda vårt stöd. Men judar är inte den enda grupp som utsätts för liknande attacker. Det är t.ex. inte bara synagogor som attackeras. Situationen är den samma för t.ex. moskéer. Det är därför jag inledde med förslaget om en kombinerad kippa- och burkavandring. Hur skulle det vara om judiska organisationer och muslimska organisationer gemensamt arrangerade något sådant. För att markera att båda religionerna ju faktiskt handlar om människokärlek. För att visa att båda grupper respekterar den andra gruppen. För att markera att precis som man har rätt att gå klädd i en judisk klädsel utan att attackeras så har man rätt att gå klädd i muslimsk klädsel utan att attackeras. Eller gå klädd på annat sätt. Sätt fart, en kippa- och burkavandring NU!

Lämna en kommentar

Under Rasism