Etikettarkiv: Julian Assange

Nyheterna som försvann – undrar varför?

Revolver

Revolver

Jag läste i går en krönika i Aftonbladet av Oisín Cantwell med rubriken: Rapporten är ett slag i ansiktet på alla konspiratoriska stollar. Det handlar om BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) som släppt en rapport om det dödliga våldet i Sverige. Rapporten har rapporterats av media i form av små korta TT-meddelanden. Antagligen eftersom slutsatserna i rapporten inte stämmer överens med den allmänna uppfattningen om läget. Rapporten visar nämligen att antalet mord i Sverige stadigt minskar. När man läser medias rapportering kan man tro att vi har ett ständigt ökat våld i samhället. Statistiken visar att i början av 1990-talet dödades i snitt 105 personer per år i dödligt våld. Under åren 2000-2004 har genomsnittet sjunkit till 95 personer. Under de senaste 5 åren ligger snittet på 80 personer. Och, det hela beror INTE på att sjukvården blivit bättre så att fler räddas till livet. Även antalet personer som kommer till sjukvården för vård pga våld minskar. Vi lever alltså i ett samhälle som blir allt tryggare. Risken för överfall och våld MINSKAR! Det kan man inte tro om man läser tidningar eller lyssnar på vissa politiker.

I en annan artikel läser jag att den svenska ekonomin går som tåget. Sveriges BNP ökar rejält. Överskottet i statens finanser är flera miljarder kronor bättre än budgeterat månad efter månad. Den svenska ekonomin går överlägset bäst bland de Nordiska länderna. Arbetslösheten fortsätter att sjunka. De ständigt ökade statliga skatteinkomsterna betalar utan större problem de ökade kostnaderna för flyktingmottagandet. Men, det är i stort sett INGEN som berättar detta. Man får läsa ekonomisidorna i media för att få informationen. Varför skryter inte den ”rödgröna” regeringen om den goda utvecklingen? Är det för att det går emot dagens skräckskildringar av hur vi drunknar i flyktingar? Att den ”blå” oppositionen inte berättar det kan vi ju förstå. Inte kan det gå för sig att den politiska oppositionen berättar om hur bra regeringen lyckats med ekonomin! Och ännu bättre kan vi förstå att den ”svarta” oppositionen håller tyst. Det går ju emot alla deras beskrivningar av deras egna påhittade verklighet. Men, verkligheten är uppenbarligen den att svenska företag och svensk ekonomi går som tåget.

Julian Assange

Julian Assange

Sedan läser jag att det tydligen äntligen kan vara dags för svensk åklagare att förhöra Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Det handlar om utredning av eventuella sexuella övergrepp och våldtäkt som ska ha gjorts 2010 här i Sverige. Julian Assange har vägrat att komma till Sverige för förhör om han inte får garantier att inte utlämnas vidare till USA. Vilket han inte får. Istället har han fått asyl på Ecuadors ambassad i London för att inte Storbritannien ska utlämna honom till Sverige. Samtidigt har den svenska åklagaren vägrat att åka till London för att förhöra Julian Assange där, vilket han har erbjudit. Som resultat av åklagarens envishet har nu de flesta brotten som Julian Assange anklagas för hunnit preskriberas. Man kan undra varför media inte berättat varför Julian Assagne inte vill åka till Sverige. Man kan också fundera över varför media inte berättar att åklagaren vägrat åka till London för förhör, vilket hade varit möjligt för många år sedan. Men det finns väl något skäl

Lämna en kommentar

Under Media

Vems skuld?

WikileaksJag läser i Aftonbladet att man på den Ecuadorianska ambassaden i London börjar tröttna på kostnaderna och besväret med att ha Julian Assange boende på ambassaden. Man skriver också att den brittiska polisens kostnad för att övervaka ambassaden i dag kostar 130.000 kronor om dagen. Polisen bevakar ju så att Julian Assange inte lämnar ambassaden. Själv tycker jag att Londonpolisen borde skicka den räkningen till det svenska åklagarämbetet som inte haft vett att åka till London och förhöra Julian Assange. Julian Assange å sin sida borde betala Ecuador för deras vänlighet att ställa upp och husera honom. Jag vill poängtera att jag har inte den blekaste aning om ifall Julian Assange gjort sig skyldig till det han har anmälts för. Om det, som t.ex. Staffan Heimersson skrev för en tid sedan, bara handlade om ren svartsjuka så är det en skandal att det fått pågå så här länge. Om det, å andra sidan, verkligen rör sig om våldtäkt så är det en skandal att åklagaren inte tar ett sådant brott på allvar utan låter prestigen styra. Om en kvinna utsatts för ett så pass grovt brott ska naturligtvis utredningen göras skyndsamt och seriöst. Inte göras av en uppenbarligen prestigebunden och flygrädd åklagare.

Lämna en kommentar

Under Julian Assange

Det svenska rättssystemets fiasko

Rättvisan är blindUtvecklingen när det gäller misstankarna mot Julian Assange är ett praktexempel på hur ett lands rättsväsende kan göra totalfiasko. Bakgrunden är att Wikileaks Julian Assange var i Sverige i augusti 2010 och höll bland annat föredrag. I samband med detta anmälde två kvinnor honom för sexuella övergrepp. Tydligen fanns det inget intresse för att förhöra Julian Assange medan han var kvar i Sverige. Men, sedan han lämnat Sverige och återvänt till London (där han bosatt sig eftersom han inte kan återvända till USA) efterlystes han av svensk polis som ville förhöra honom. För att förhindra att brittisk polis grep honom och förde honom till Sverige tog han sin tillflykt till Ecuadors ambassad. Julian Assanges motivering till att inte vilja återvända till Sverige är han hävdar att han då riskerar att överlämnas av svensk polis till USA där han riskerar långa fängelsestraff för att ha offentliggjort hemliga handlingar via Wikileaks. Julian Assange vill att svensk polis förhör honom på Ecuadors ambassad istället, och förnekar att han gjort något brottsligt. Men det har svensk polis vägrat. Och där sitter man nu sedan snart 5 år. Prestigen styr! Tydligen har den svenska åklagaren Elisabeth Ny nyligen förklarat att hon trots allt nu är villig att resa till London för förhör. Men än så länge har inget hänt, och inom kort preskriberas delar av de misstänkta brotten. Att inga förhör har hållits är helt Sveriges fel hävdar Ecuadors ambassadör. Även om jag hela tiden har poängterat att jag har ingen aning om hur allvarliga beskyllningarna mot Julian Assange är så är det ju självklart att om han begår brott av den här typen så ska han dömas för det. Men nu läser jag en som tydligen inte tycker att de anmälda ”sexuella övergreppen” är så mycket att orda om. Det är Staffan Heimersson som i sin krönika i gårdagens Aftonbladet uppenbart tycker att hela frågan egentligen bara handlar om svartsjuka. ”Åklagaren borde ha lagt ner målet för fem år sedan” skriver Staffan Heimersson. Av Staffan Heimerssons rader förstår jag att detta är ett rejält fiasko för svenskt rättssystem. Och detta oberoende av om Julian Assange har begått något kriminellt. Är han skyldig så kommer han ju inte att kunna dömas pga det svenska rättssystemets prestige. Och är han inte skyldig är skandalen den samma eftersom han fått sitta ”inspärrad” i fem år som oskyldig. Skäms!

Lämna en kommentar

Under Julian Assange

Julian Assange

Julian AssangeSkandalen Julian Assange har jag skrivit om många gånger tidigare. Att det är en skandal kan nog alla hålla med om. Sedan är vi kanske inte överens om vad det är som är skandalen? Den stora skandalen, tycker jag, är att det dragit ut på tiden. Det är tragiskt för de kvinnor som gjort anmälan. Är deras anmälan korrekt är det ju direkt skandalöst att inte få avslut på det som hänt. Alla anmälda brott är ju dock inte det brott som anmälts. Och är det så är det ju en skandal att det dragit ut på tiden och kostat Britterna enorma summor pengar (och Ecuador). Det är ju också en skandal att en brottsmisstänkt (dvs inte en dömt brottsling) ska känna sig tvingad till denna tillvaro. Jag har nämligen full förståelse för att Julian Assange inte litar på att inte bli utvisad till USA. Om Washington ryter så lyder Rosenbad. Så är det! Det är alltså skandalöst att den svenska åklagaren inte velat göra det självklara. Det vill säga, om den misstänkte inte infinner sig för förhör så förhör man de misstänkte där han befinner sig. För de eventuella brottsoffrens skull SKA han nämligen förhöras. Och då räcker det inte med flygrädsla eller vad det nu är. Hur som helst blir det nu äntligen både förhör och DNA-provtagning. Just det Julian Assange föreslagit hela tiden. Tydligen leder Julian Assange nu med 1-0 i varje fall. Om han sedan är skyldig eller inte – det har jag inte en aning om. Det finns för många frågetecken. Läst bland annat här och här.

Lämna en kommentar

Under Julian Assange

En hund begravd

Rättvisan är blindSå har då Åklagare Marianne Ny äntligen krupit till korset. Efter kritik från Högsta Domstolen, Ecuadors ambassad och Sven Tycker så har alltså Marianne Ny nu bestämt sig för att åka till London och förhöra Julian Assange om de brott han är misstänkt för. I snart fem år har åklagaren av okänd anledning tyckt att prestigen är viktigare än att rättvisan får sin rätta gång. Eller också finns det något som vi andra inte får veta. Att Marianne Ny nu kryper till korset beror dock troligen inte alls på kritik från andra håll utan snarast på att en del av brotten kommer att preskriberas inom kort. Det här är en präktig skandal. Om Julian Assange är oskyldig till det han anklagas för är det en skandal att det tagit så här lång tid. Och om han är skyldig är skandalen att det kommer att bli mycket svårare att få honom dömd när det gått så här lång tid sedan brotten. Jag har under mitt läsande i media i frågan än så länge inte hittat någon som tycker att Marianne Ny handlagt den här frågan på ett lämpligt sätt. Skillnaderna handlar om graden i kritiken. Läs vad Dagens Nyheter skriver, vad Dagens Juridik skriver, vad Helsingborgs Dagblad skriver och vad Aftonbladet skriver här, här och här. Här är mer än en hund begravd!

Lämna en kommentar

Under Julian Assange

Inaktiv åklagare

Julian AssangeSenast den 16 februari i år kommenterade jag Julian Assange och det faktum att han suttit på Ecuadors ambassad i London sedan 3 år tillbaka. En vistelse som kostat den brittiska polisen motsvarande 126 miljoner kronor. Och allt detta för att en svensk åklagare vill förhöra Julian Assange misstänkt för sexuellt ofredande. Julian Assange har begärt garantier för att han inte utvisas till USA för att åka till Sverige för att förhöras. Men några sådana garantier får han inte. Alltså sitter Julian Assange på Ecuadors ambassad medan brittisk polis bevakar ambassaden för motsvarande 40 miljoner kronor om året. Däremot gör den svenska åklagaren inte ett dugg. Hon kunde t.ex. börja med att förhöra via telefon, eller kanske åka till London (det hade kostat mindre än 126 miljoner). Men det sker ingenting. Nu läser jag att Julian Assanges svenska advokat överklagat häktningsbeslutet eftersom: – ”Åklagaren har bokstavligen talat inte gjort ett dugg sedan hösten 2010. Det strider inte bara mot svensk rätt utan också mot Europarätten. Det har lett till ett dödläge, där Julian Assange i praktiken varit frihetsberövad. Hur upphäver man det dödläget? Jo, genom att upphäva häktningen”. Hans advokater har också begärt att få tillgång till de SMS som ligger till grund för misstankarna. Men detta har man vägrats mer än att snabbt få se dom utan rätt att göra anteckningar. Enligt advokaterna innehåller SMS:en bevis för att det inte gått till så som åklagaren hävdar. Själv blir jag allt mer övertygad om att det finns något i den här historien som inte blivit offentligt. I annat fall hade åklagaren kommit längre i sin utredning.

Lämna en kommentar

Under Julian Assange

Det är något som saknas

WikileaksEnligt medieuppgifter har den brittiska polisens bevakning av Ecuadors ambassad i London fram tills nu kostat motsvarande 126 miljoner kronor. Ambassaden bevakas ständigt av polis för att förhindra att Julian Assange lämnar ambassaden där han tagit sin tillflykt. Julian Assange är misstänkt för sexbrott i Sverige och åklagaren i Sverige vill förhöra honom om detta. Han vägrar dock att åka till Sverige för förhör eftersom han säger sig vara orolig för att då utvisas till USA. Där riskerar han att dömas för publiceringen av många 10.000-tals dokument om USA:s krigföring i Afghanistan som publicerades via Wikileaks. Wikileaks har sina servrar i Sverige pga den svenska yttrandefriheten. Och Julian Assange har sökt om uppehållstillstånd i Sverige för att här kunna stå som ansvarig utgivare, men han har fått Nej. Det som får mig att fundera på om det inte finns mer i ärendet med Julian Assange än utredningen om sexbrott är det faktum att han aldrig förhördes medan han var kvar i Sverige trots att han då kontaktade polisen. Utredningen lades också ner en gång men återupptogs. Han har begärt garantier mot att utlämnas till USA för att återvända till Sverige, men vägrats detta. Han har erbjudit sig att bli förhörd i London, men det vägrar åklagaren. Alltså sitter han där han sitter och brittisk polis har kastat 126 miljoner kronor i Themsen. Det finns något mer i den här affären än vad som är offentligt. Annars hade han fått garantier, hade åklagaren åkt till London eller Londonpolisen skurit ner bevakningen. Det handlar ju trots allt inte om en dömd mördare eller terrorist, det handlar om att förhöra en man om misstänkt sexuellt ofredande.

1 kommentar

Under Julian Assange

Det är något vi inte får veta

WikileaksUnder ett besök av den australiensiska journalisten Julian Assange i Sverige i augusti 2010 uppger två kvinnor att han begick övergrepp på dom. Han anhölls efter anmälan omedelbart i sin frånvaro misstänkt för våldtäkt och sexuellt ofredande. Dagen efter hävdes anhållandet sedan misstanken ändrats till det mindre allvarliga ofredande. Så småningom fick överåklagare Marianne Ny hand om ärendet och hon ändrade åter misstanken till våldtäkt och en ny häktningsorder utfärdades så småningom. Men då var ju Julian Assange inte kvar i Sverige. Så småningom begärde Sverige Julian Assange utlämnad från Storbritannien där han då sökte politisk asyl på Ecuadors ambassad. Och där sitter han fortfarande. Julian Assange vägrar att åka till Sverige eftersom han hävdar att han då riskerar att utlämnas till USA för sina avslöjanden via Wikileaks. Däremot har han erbjudit sig att förhöras på ambassaden. För det är detta det handlar om, att förhöras. Längre är ärendet inte kommit. Men överåklagare Marianne Ny vägrar sedan många år att resa till London för att förhöra honom. Hon kräver att han reser till Sverige. Julian Assange vägrar resa till Sverige med motiveringen att han då riskerar att utvisas till USA, men ställer gärna upp på förhör där han är eller i Sverige om han får garantier att han inte lämnas ut till USA. Men några garantier får han inte, och överåklagare Marianne Ny vägrar resa. Inget händer. Nu läser jag att brittiska myndigheter erbjudit sig att assistera och hjälpa till så att Julian Assange kan förhöras i London. Och förutom hjälp från brittiska UD för att själv genomföra förhör skulle också brittisk polis kunna förhöra Julian Assange om dom fick veta vilka frågor som ska ställas. Men alla sådana erbjudanden avböjs av överåklagare Marianne Ny. Julian Assange ska åka till Sverige för förhör – Punkt! Denna envishet i ett misstänkt brott som eventuellt handlar om våldtäkt, men uppenbarligen på gränsen till ”bara” ofredande, gör att det är något i ärendet som vi inte får veta. Det måste finnas något annat i ärendet. Annars hade frågan om förhör varit löst för länge sedan. För det är detta det handlar om, förhör. Inte rättegång eller liknande. Så långt har det inte kommit än. Pga envishet hos överåklagare Marianne Ny och journalisten Julian Assange. Något är skumt i det här ärendet!

1 kommentar

Under Wikileaks

Julian Assange

WikileaksI dag beslutade Stockholms Tingsrätt att Wikileaks Julian Assange ska fortsätta att vara häktad i sin frånvaro. Vad det handlar om mycket enkelt är att Julian Assange under ett besök i Sverige 2010 hade en sexuell affär med (minst) två olika kvinnor. Deras första kontakt med myndigheterna handlade om rädsla för att ha blivit smittade med HIV, men senare anmälde dom att den sexuella kontakten inte varit frivillig. Brottsrubriceringen ändrades i början flera gånger, och några förhör hölls inte med Julian Assange medan han befann sig i Sverige. Detta trots att han också var i kontakt med polisen. När han senare lämnat Sverige och åkt till England vill dock Polisen förhöra honom. Han vill då inte återvända till Sverige för förhör, med motiveringen att han fruktar att sedan överlämnas till USA där han hävdar att han kan dömas till långt fängelsestraff för att ha offentliggjort hemliga amerikanska handlingar. Flera andra har dömts till långa fängelsestraff, t.ex. Edward Snowden. För att förhöras i Sverige kräver han garantier för att inte utlämnas till USA, vilket han inte får. Han erbjuder sig också att förhöras i England, vilket inte accepteras. Istället begär Sverige att han ska utlämnas till Sverige för förhör vilket slutar med att han söker (och får) asyl på Ecuadors ambassad. Där han nu fortfarande sitter. Det ska alltså för det första påpekas att han inte är åtalad för något. Det har fortfarande inte kommit längre än till förundersökning eftersom han inte kunnat förhöras. Att den svenska åklagare Marianne Ny inte vill åka till London och förhöra Julian Assange motiveras med att det kan behövas kompletterande förhör och hon kan inte sitta och åka fram och tillbaka till London. Att man inte kan ge garantier om att inte utlämna honom till USA motiveras med att det inte finns någon begäran om utlämning, alltså kan man inte garantera någonting. Helt klart är att det finns ganska många underligheter begravda i den här affären. Både hos de svenska myndigheterna, hos Julian Assanges moral och varför någon anmälan om sexuellt tvång gjordes först när det insågs att det var flera kvinnor inblandade. Dyrast har det blivit för de brittiska myndigheterna som bevakat Ecuadors ambassad dygnet runt i flera år nu. Den kostnaden hade kunnat betala chartrat flygplan för Marianne Ny till London många gånger! Se Svenska Dagbladet.

Lämna en kommentar

Under Julian Assange