Tag Archives: Kärnvapen

Rätt är inte alltid rätt

Vad ligger bakom en så krystad rubrik? Det jag tänkte var att i dag tycka till lite om den allt mer upptrappade konflikten mellan Nordkorea och resten av världen. Nordkorea är en ganska absurd diktatur. Nordkorea, eller som det formellt heter Demokratiska folkrepubliken Korea, styrs i praktiken av den gudomliga ledaren Kim Il Sungs avkommor. Kim Il Sung dog 1994 men har titeln Evig president. I praktiken har Nordkorea blivit en form av monarki där den eviga presidentens avkomma Kim Jong Un nu styr. För att behålla makten är befolkningen utsatt för en formlig hjärntvätt.

Nordkoreas flagga

Det finns alltså inga argument för att stödja regimen i Pyongyang. I stort sett hela världen är också eniga i kritiken av den nordkoreanska ledningen. Det återspeglas av att ett enigt Säkerhetsråd i FN för några dagar sedan röstade för kraftigt utvidgade sanktioner för att tvinga Nordkorea att lägga ner sina missilprogram och kärnvapenprogram. Även Kina, som väl är det närmaste en allierad till Nordkorea man kan komma, röstade för resolutionen i FN:s säkerhetsråd.

Det är här som det första ”rätt” kommer in. Den nordkoreanska diktaturen är farlig för omvärlden (och för innevånarna i Nordkorea). Att införa sanktioner för att ”tvinga” Nordkorea att ta sitt förnuft till fånga är alltså egentligen rätt. Men…

Kim Jong Un

Nordkoreas ledare fungerar inte rationellt. Eller ska man kanske istället säga att ledarna i Pyongyang egentligen resonerar rationellt? Den stat som är ledande i kampanjen mot Nordkorea är USA. Det vi alltså har sett under en period är en upptrappad konflikt mellan USA och Nordkorea. Där USA har höjt tonläget och ökat det militära hotet, samtidigt som Nordkorea har gjort exakt det samma. Följt av upptrappning från USA, följt av upptrappning från Nordkorea. Så låt oss försöka sätta oss in i hur de gudomliga ledarna i Pyongyang resonerar. Vad händer med de stater i världen som hamnar i konflikt med USA? Man invaderas (se Irak t.ex.), man bombas (se Libyen t.ex.) eller det finansieras ett internt militärt uppror! Hur många stater i Latinamerika och Karibien som utsatts dessa åtgärder är otaliga. Men även på andra håll i världen har USA tagit på sig att vara det stora militära samvetet och lagt sig i konflikter överallt. Så resonerar alltså ledarna i Nordkorea. Dom har redan varit i krig med USA en gång i det blodiga Koreakriget. Ger vi med oss och rustar ner vårt militära hot så är risken stor att det slutar med att USA invaderar eller bombar. Sett ur ledarna i Pyongyangs ögon så är helt enkelt enda chansen att överleva att se till att en militär intervention från USA blir så dyr att det upplevs som för dyrt.

Jag tror alltså att även om sanktioner mot Nordkorea är en fullt rimlig åtgärd, så tvivlar jag på att det får önskad effekt. Tvärtom om! Försöker man sätta sig in i hur ledarna i Nordkorea resonerar så är det inte en möjlig utväg att lägga ner missil- och kärnvapenprojekt. DET hotet är enda chansen att överleva hotet från USA. För det är just ett hot från USA man ser det som. Det kvittar om det är Sydkorea, Japan, Kina eller FN som säger något. Sett ur deras ögon så är dom bara marionetter för Washington. Alltså tror jag faktiskt att ökade sanktioner är fel väg. Eller snarare att ytterligare öka hotet mot ledarna är fel väg. Tyvärr!

Lämna en kommentar

Filed under Nordkorea

Fred

Visst är det så att de nordkoreanska robottesterna och kärnvapenutveckling är en oroväckande utveckling. Kapprustning leder inte till något positivt. Massförstörelsevapen är skrämmande. När en oberäknelig diktatur kommer över den här typen av militär kapacitet blir det ännu värre. Men när en stat som redan har tillgång till kärnvapnen går ut så hårt mot att andra skaffar sig samma sak så känns det lite hycklande.

Vår fasa, en atombom

De fem ursprungliga kärnvapenstaterna (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina) har skrivit på att inte sprida vapnen vidare och att på sikt avveckla sina egna. Ryssland, Storbritannien och Frankrike har ratificerat avtalet medan USA och Kina ”bara” signerat avtalet. Till detta kommer att Indien, Pakistan och alltså Nordkorea har tillgång till kärnvapen. Dessa stater har dessutom inte skrivit på icke-spridningsavtalet. Nordkorea hade gjort det från början men har senare ”suddat ut” sin underskrift. Även Israel (som skrivit på avtalet) bedöms ha kärnvapen, men man vill inte bekräfta detta. De amerikanska och brittiska kärnvapnen, som förfogas av NATO, används till ett ”kärnvapenskydd” för alla NATO:s medlemsstater och finns utplacerade i flera NATO-länder som Belgien, Tyskland, Grekland, Holland, Italien och Turkiet. De tre f.d. sovjetiska delstaterna Kazakstan, Ukraina och Vitryssland har haft kärnvapen men har lämnat över dessa till Ryssland. Även Sydafrika hade kärnvapen på gång men förstörde dessa på 1990-talet.

Ett antal stater, däribland Sverige, har haft egna kärnvapenprogram men har lagt ner dessa.

Visst är det så att den här typen av massförstörelsevapen inte ska spridas vidare och det bästa vore om alla de vapen som redan finns förstörs. Men, fortfarande tycker jag att det är hyckleri när stater som själva har tillgång till vapnen tar till storsläggan mot att andra gör precis som dom själva har gjort.

Non-Violence av  Carl Fredrik Reuterswärd

Kapprustning leder aldrig till något gott. Det skapar bara en ständigt uppåtgående spiral som skapar en situation som får allt lättare att explodera. Man kan fundera över vilket som kom först, hönan eller ägget. Är det t.ex. nordkoreansk upprustning som kommer först eller nordkoreansk rädsla (befogad eller inte) för en amerikanska invasion som kommer först? Är det ett svenskt närmande till NATO för att skydda oss mot Ryssland eller en rysk upprustning i området som ett svar på en ständigt allt närmare NATO-närvaro som kommer först? Det ena är ett svar på det andra. Oberoende av var du sitter.

Är Nordkoreas skräck för en amerikanska intervention reell eller bara ett påhitt? Verkligheten är ju trots allt att inget annat land i modern historia är skyldiga till militära interventioner så många gånger som USA. Amerikansk militär finns överallt runt jorden. För några dagar sedan kunde vi läsa om att amerikanska flottan skjutit varningsskott mot ett iranskt fartyg som kom för nära – i Persiska viken. En intressant fråga är vem som egentligen har störst rätt att befinna sig i Persiska viken? Iranska flottan eller USA:s flotta?

USA:s självpåtagna roll som ”världspolis” skapar ofta mer konflikter än det löser konflikter. Invasionen av Irak (motiverad med medvetna lögner om irakiska massförstörelsevapen) är den största enskilda faktorn bakom hela den konflikt vi nu har i området, inklusive islamistisk terrorism. USA:s bombningar av Libyen har skapat en rättslös stat av Libyen. Det var amerikanska bombningar av Serbien som till slut skapade staten Kosovo. Samma USA som kraftigt fördömer den ryska invasionen av Ukraina med motiveringen att man inte kan flytta gränser med militära medel. Många från dåvarande Jugoslavien är övertygade om att hela Jugoslaviens sönderfall orkestrerades av USA. Hur många stater i Sydamerika, Centralamerika och Karibien som USA lagt sig i militärt direkt eller indirekt går inte att räkna.

Medan Washington tar sig rätten att militärt lägga sig i andra staters angelägenheter runt hela jorden tar sig Moskva rätten att militärt lägga sig i andra staters angelägenheter som man anser ligger inom den egna maktsfären. När det gällde Sovjetunionen hela Östeuropa. När det gäller dagens Ryssland övriga f.d. sovjetiska delstater. Båda staternas agerande skapar ständigt nya konflikter och kapprustningen skapar ny kapprustning.

Jag upprepar. Cornelis Vreeswijks underverk:

Hjärtan

I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.

Jag drömde om en jätte sal, där stadsmän satt i rad
Så skrev de på ett konvolut, och reste sig och sa:

”Det finns inga soldater mer, det finns inga gevär.
Och ingen känner längre till, det ordet militär”

På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog.
Och alla drack varandra till, och dansade och log.

I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.

I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut!

Lämna en kommentar

Filed under Kärnvapen

Det skrämmer mig

Antalet kärnvapen på vår planet minskar faktiskt. Detta beror uteslutande på att de båda jättarna USA och Ryssland moderniserar sina kärnvapen. Något färre men mycket värre! Minskningen i antal är dock på marginalen. Det är de båda bjässarna USA och Ryssland som har överlägset flest. Kärnvapen finns dock också i Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Även Sverige skulle en gång i tiden skaffa kärnvapen. Projektet pågick i flera årtionden med början 1945 efter krigsslutet. Sverige godkände dock 1968 det s.k. ”Icke-spridningsavtalet” och 1972 lades officiellt kärnvapenprojektet ner. Främst kanske eftersom det helt enkelt blev för dyrt!

USA:s flagga
Nordkoreas flagga

Det som skrämmer mig är dock det ökade ordkriget mellan Donald Trump i USA och Nordkoreas Kim Jong-Un. Om två oberäkneliga män med makt börjar bråka så vet man inte vad som händer. Nordkorea är en ”sjuk” diktatur där den nuvarande ledaren Kim Jong-Un, om man uttrycker det snällt, inte har kommit till makten på grund av sin höga kompetens. Det är helt uppenbart en diktatur som inte kan behandlas på samma sätt som andra stater som uppför sig på ett sätt som inte passar oss andra. Jag tror att Kinas ledare mår mycket dåligt (och regelbundet sover dåligt) vid tanken på vad som pågår på andra sidan gränsen. Samtidigt är det nog så att Kina är den enda stat som Nordkoreas ledare i varje fall någon gång lyssnar på. Kina vill absolut inte har en väpnad konflikt med Nordkorea inblandad. Förutom att ett kärnvapenkrig skulle drabba även Kina svårt så vill man absolut inte ha någon annan form av konflikt heller eftersom man absolut inte vill ha miljoner flyktingar över gränsen.

Det är nog trots detta så att den enda utvägen ur konflikten är att få Kina att övertala Kim Jong-Un att lugna ner sig. Militära hot från Donald Trump och USA kommer däremot att få motsatt effekt. Det som skrämmer mig är att det sitter två så oberäkneliga maktmänniskor som Kim Jong-Un och Donald Trump med fingrarna på avtryckaren. Lyckligtvis är USA trots allt en demokrati, men det är Donald som har fingrarna på avtryckaren och han omges av en hel del Ja-sägare. Vad som försiggår hemma hos Kim Jong-Un har vi ingen aning om. Men positivt för världen är det INTE.

Det här skrämmer mig!

Lämna en kommentar

Filed under Kärnvapen

NATO-lobbying

Tacka Nej till NATO

Säg Nej till NATO

NATO-älskarna fortsätter att jobba hårt för att Sverige ska överge den Alliansfrihet som gett oss fred i mer än 200 år. Hotet från Ryssland är ju värre än vad det någonsin varit och en rysk invasion är mycket nära förestående. Sveriges enda chans att överleva är därför att omedelbart förbinda oss att hjälpa andra NATO-länder som hamnar i konflikt. Ett av Helsingborgs Dagblads stora argument för det ryska hotet är att Ryssland fördubblat sin militärbudget sedan 2005, dvs på 10 år. Vad HD (som förvandlats till NATO-entusiast sedan tidningen för en tid sedan köptes upp av Sydsvenskan) glömmer att berätta är hur mycket USA:s militärbudget ökat under samma period. Man berättar inte heller att USA:s militära utgifter är ungefär hälften av hela världens totala militärutgifter. Rysslands militärutgifter är alltså en bråkdel av de amerikanska. Ryssland kommer inte ens på andra plats. Även Kina och Saudiarabien lägger mer pengar på militären än vad Ryssland gör. Det är inte heller Ryssland som är ute och krigar runt om i världen. Istället är det USA som regelbundet använder sin militära överlägsenhet till att kriga och bomba runt om i världen. Allt fler börjar inse att det är just USA och dess NATO-allierades invasion och krigföring i Irak och Afghanistan som skapade Talibaner och IS. Senast var det Storbritanniens f.d. premiärminister Tony Blair som offentligt insåg detta. Inse att ett svenskt medlemskap i NATO ökar inte vår säkerhet. Det snarare minskar vår säkerhet. Det sparar inte heller pengar, utan istället tvingar det oss att öka våra militära utgifter eftersom vi förbinder oss att militärt hjälpa länder som Turkiet, Ungern och så vidare. Håll Sverige utanför NATO! Tacka Nej till USA:s kärnvapensköld. Det är inget att sträva efter. Vår Alliansfrihet har hållit oss utanför krig i mer än 200 år. Sverige och Schweiz är unika, och det finns en grund till detta – vår Alliansfrihet! Låt oss fortsätta på den vägen.

Lämna en kommentar

Filed under NATO

Svensk politik

VänsterpartietAlla riksdagspartierna med någon vilja att lösa situationen med den stora mängden flyktingar (dvs alla förutom Sverigedemokraterna) träffades i dag för diskussioner. Av kommentarerna efter mötet, från alla parter, så var det uppenbarligen konstruktiva och meningsfulla diskussioner där alla parter hade konkreta förslag. Och naturligtvis är det så att man måste kompromissa från alla parter för att det ska fungera. Men uppenbarligen vill man från den Borgerliga högerkvartetten inte ha med partier i förhandlingarna som tycker annorlunda än vad dom själva tycker. Först och främst vill man tydligen att Vänsterpartiet ska lämnas utanför. – ”V är inte ett seriöst parti” är motiveringen. Och detta är ju verkligen en spännande synpunkt. Tycker verkligen Jan, Annie och Anna att de nya Kristdemokraterna under Ebba Busch Thor är ett mer seriöst parti än Vänsterpartiet under Jonas Sjöstedt? Helt nyligen valde Kristdemokraterna att efter 9 månader ensidigt bryta en överenskommelse som skulle hålla i 8 år! Vem vågar i fortsättningen göra en överenskommelse med Kristdemokraterna? Dom är ju inte att lita på – dom är inte seriösa.

KristdemokraternaJag ser att de nya Kristdemokraterna istället gärna vill samarbeta med ett verkligen oseriöst parti. Enligt en undersökning som Sifo gjort så utmärker sig Kristdemokraterna när det gäller att samarbeta med Sverigedemokraterna. Medan 14-18% av V-, Mp- och S-väljare tycker att man ska ha samarbete med Sverigedemokraterna tycker 70% av Kd-väljarna det samma. Även bland M- och Fp-väljare finns det en majoritet på 50-51%. Undantaget är C-väljarna där ”bara” 31% accepterar Sd-samarbete. Det ska påpekas att stödet för ett sådant samarbete har minskat sedan tidigare undersökning.

Nu är det slut med Nya ModeraternaI dagarna har Moderaterna sin partistämma. Och det är uppenbart att partiet på allvar nu håller på att dumpa och slopa Fredrik Reinfeldts ”Nya” Moderaterna. Det är en återgång till det mer traditionella högerpartiet. Mest uppmärksammat i dag är partiledningens förlust när det galler LAS (Lagen om anställningsskydd). Nu ska det bli mer fritt fram för arbetsgivaren att dumpa fritt bland personalen och utnyttja de anställda som dom behagar. Lyckligtvis lär väl partiledningen vinna en del omröstningar också. Vi får väl i varje fall hoppas att partistämman röstar ner motionen om att Sverige ska återuppta kärnvapenprogrammet!

Lämna en kommentar

Filed under Flyktingmottagande

Irans kärnteknik

Säg Nej till atomvapenEtt avtal har nu äntligen tecknats med Iran om landets kärnteknikprogram. Syftet bakom avtalet har varit att säkra att det iranska kärnteknikprogrammet uteslutande har en civil användning och att förhindra att Iran skaffar sig kärnvapen. Iran har hela tiden hävdat att deras kärnteknikforskning uteslutande har civila mål. Något som har misstrotts av en mycket stor del av övriga omvärlden. Iran har därför utsatts för en omfattande handelsblockad för att tvinga landet till ett avtal som innehåller garantier mot att Iran skaffar kärnvapen. Och nu verkar Iran och världens stormakter (USA, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Kina och Tyskland) har gjort en överenskommelse. Något som väl i stort sett hela världen är lättade över – förutom ledningen i Israel. De israeliska invändningarna handlar officiellt om att man inte litar på Iran. Sedan kan man undra om Israel är rädda för att samma stormakter ska kräva samma typ av avtal med Israel? Kanske är det nu dags för världens stormakter att ställa samma krav på Israel. Dvs en överenskommelse som bygger på att övriga världen får garantier för att Israel inte har kärnvapen. Eller det kan inte Benjamin Netanyahu tänka sig? Och sedan ska vi inte tala om de aktuella ”stormakternas” egna kärnvapen!

Lämna en kommentar

Filed under Iran

Underliga vänner

Barack ObamaIsraels premiärminister riskerar att förlora nyvalet i Israel så han har flyttat valrörelsen till Washington i USA. Alltså höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ett tal i den amerikanska kongressen. Ett tal som hölls på inbjudan av det Republikanska partiet. USA:s president, Demokraten Barack Obama, har hela tiden varit motståndare till att Benjamin Netanyahu flyttat in den israeliska valrörelsen i USA:s kongress. Och dessutom ett tal som var mycket kritisk till USA:s politik. Vad det mycket enkelt handlar om är att Israel inte litar på USA:s förhandlingar med Iran. Israel hävdar att Iran är långt komna i sin strävan att skaffa sig kärnvapen. Och man har inget som helst förtroende för USA:s förhandlingar. Vad Benjamin Netanyahu glömmer att berätta är om Israels egna kärnvapen. De flesta experter har också litet förtroende för de israeliska slutsatserna som nog mer handlar om den israeliska valrörelsen. Läs vad Aftonbladet och Wolfgang Hansson skriver. Eller vad Svenska Dagbladet skriver och även här. Även Helsingborgs Dagblad skriver flera gånger om konflikten. Jag tror jag håller med Anders Lindberg i Aftonbladet, vad Israel verkligen behöver är en ny regering.

Lämna en kommentar

Filed under Israel