Etikettarkiv: Krogmoms

Högeralliansens bidragssamhälle

Anders Borg slår sig för pannan

Anders Borg

Reinfeldt, Borg och Lööfs bidragssamhälle riktat till det svenska Näringslivet finns det många hårresande exempel på. Tidigare har vi bland annat kunnat läsa om den införda sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Så många nya jobb gav den inte, de flesta miljarderna gick till ungdomar som redan hade jobb, men det förbättrade lönsamheten i krogbranschen – för våra skattepengar. Varje nytt jobb uppskattas därför ha kostat ett antal miljoner. Nu läser jag om en ny utvärdering av en annan av Högeralliansens subventioner av svenskt näringsliv. 2012 sänktes restaurangmomsen, med det påstådda syftet att skapa fler jobb. Målet var att det skulle skapas 6.000 ny jobb. En utvärdering visar nu att reformen första året kostade skattebetalarna 5,4 miljarder kronor. För dom slantarna fick vi 1.000-3.000 nya jobb, Det innebär att varje nytt jobb kostade oss andra mellan 1,8 – 5,4 miljoner kronor. Men det finns väl i varje fall alltid ytterligare någon krogägare som fått förbättrad lönsamhet. Det hade kanske varit smartare att använda alla miljarderna till att t.ex öka personaltäthet inom vården? Dom nya jobben hade kostat mindre. Men, det är klart, det hade ju inte ökat lönsamheten hos ett allt mer bidragsberoende näringsliv.

Lämna en kommentar

Under Bidragssamhället

Högeralliansens kampanjtrupper

Regelbundna läsare av Sven Tycker har väl knappast missat att jag är mycket kritiskt till de subventioner av främst krog- och restaurangbranschen som den sänkta krogmomsen och de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar är. Och detta förklarar ju varför Visita (som är just krog- och restaurangbranschens företrädare) satsar tiotals miljoner på en kampanj för att trygga Fredrik Reinfeldt (och Annie Lööf) kvar vid makten. Kanske finns det en annan förklaring i att det är förre centerledaren Maud Olofsson som är ordförande för Visita. Och nuvarande centerledaren Annie Lööf är den ihärdigaste försvararen av subventionerna. Centerns och Visitas argument för subventionerna är att dom skapar jobb bland ungdomar. Oberoende utvärderingar har kommit fram till att ökningen är marginell och att de nya jobb som eventuellt skapats är mycket dyra jobb för skattebetalarna. Får restaurangbranschen bestämma har det däremot blivit tusentals nya jobb. Och för varje gång man yttrar sig så har antalet nya jobb ökat. Men när man granskat ett antal restaurangägare som gått ut offentligt och hotat med att dom kommer att bli tvungna att säga upp personal om momsen och arbetsgivaravgiften återställs så visar det sig att dom mycket ofta faktiskt inte har fler anställda nu än tidigare, snarare tvärtom. Antalet anställda har minskat samtidigt som bolagens vinster har ökat rejält. Vilket är precis vad kritikerna hävdat. Dvs att de sänkta arbetsgivaravgifterna och den sänkta krogmomsen inte har använts för att sänka priserna och anställa mer personal utan till att öka vinsterna. Läs här, här och här. Dra in subventionerna av restaurangnäringen och använd slantarna till att anställa folk där dom behövs, i vård, skola, omsorg och allmän samhällsservice. Miljarderna till restaurangbranschen ger många fler jobb där.

Lämna en kommentar

Under Bidragssamhället

Bortslösade pengar

Högeralliansens propagandamaskin Visita (under ledning av Maud Olofsson, f.d. Centerledare och Näringsminister) bedriver just nu en dyr och kostsam kampanj kallad Dubbelstöten för att få behålla krognäringens subventioner genom den sänkta krogmomsen och sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Visita är alltså Krognäringens egen intresseorganisation. Nu ser jag att man från Visita har räknat fram att den sänkta krogmomsen skapat 7.500 nya jobb. Det skulle innebära att varje jobb kostar skattebetalarna 400.000 kronor. För inte så länge sedan hade det något mer neutrala statliga Konjunkturinstitutet räknat fram att det skapats drygt hälften så många jobb, 4.000. Vilket alltså skulle innebära att varje jobb kostat nästan dubbelt så mycket, nästan 1 miljon kronor. Med tanke på lönekostnaden för dessa nyanställda ungdomar så skulle jag gärna vilja att Visita och Maud Olofsson berättar var resten av de statliga subventionerna har hamnat? Har dom hamnat i krogägarens fickor? Eller har dom används som kampanjbidrag för att trygga en Högeralliansregering? Utvärderingar har nämligen visat att några märkbart sänkta priser på krogar och restauranger har vi inte fått trots att krogarna alltså fått sänkta kostnader. Det hade varit spännande att se vad alla dessa miljarderna som använts till sänkt krogmoms hade kunna göra om man satsat dom på vården, i barnomsorg, i skolan eller på något annat inom den gemensamma sektorn. Hur många nya jobb hade det då kunnat bli? Hur hade det påverkat vår välfärd? Fast jag tror inte att Maud Olofsson så gärna vill besvara dom frågorna.

Lämna en kommentar

Under Högeralliansen

Vi vann strejken

» Vi vann: Till slut tog tågstrejken slut. Tack vare ett enormt stöd från allmänheten – inte minst från de som drabbades av strejken – så fick till slut Veolia och arbetsköparorganisationen Almega inse att det fanns en gräns. Det nya avtalet innebär bland annat att kostnaderna för att utnyttja timanställda ökar kraftigt. Den sedan en tid pågående utvecklingen där arbetsgivarna missbrukar deltid och timanställningar i en allt mer ökande omfattning bromsas upp. Bland annat ökar lönerna för timanställda kraftigt. Detta har två positiva effekter. För det första blir det mindre lönsamt att utnyttja timanställda istället för fast anställd personal. Samtidigt kompenseras timanställda ekonomiskt för obehaget att ständigt tvingas stå till tjänst. Det finns ingen riktig fritid. Du måste alltid hålla dig redo att hoppa in. Svenska folket har visat att man står eniga bakom en arbetsmarknad där vi inte har ett A- och ett B-lag. Det enda stöd som Arbetsköparorganisationen Almega fått för sin konfrontationspolitik har varit från en grupp Folkpartister som trampat rejält i klaveren genom att kräva inskränkningar i strejkrätten. I princip verkar deras filosofi gå ut på att en strejk inte får drabba någon. Det enda verkliga påtryckningsmedel som arbetstagare har är att helt enkelt vägra arbeta om villkoren blir för dåliga. För det är ju helt enkelt det som strejk handlar om. Vi vägrar jobba om ni inte förbättrar våra villkor! Sverige har mycket få strejker om vi jämför med andra länder. Och att kräva inskränkningar i den strejkrätten med de väldigt ansvarsfulla fackliga organisationer som vi har tyder på mycket dåligt omdöme. Men det är bara ytterligare ett bevis för att inom Folkpartiet är den socialliberala falangen inlåst i garderoben. Det är marknadsliberalerna som styr.

Annie Lööf, begriper inget men vill bestämma ändå» För en levande landsbygd – säg Nej till Annie Lööf: En annan marknadsliberal megafon är Centerpartiets Annie Lööf. Det är inte så många dagar sedan hon skrev en debattartikel som mycket enkelt gick ut på att Rödgrön politik var ett hot mot landsbygden. Och hon tog då bland annat som exempel ett återställande av krogmomsen. Det är ju ett område som hon snöat in på helt. Och det beror naturligtvis på åtagande gentemot sin företrädare Maud Olofsson, som fick jobb som ordförande för Krogbranschen som tack för det arbetet. Dom har länge lobbat för att branschen var i behov av dom här subventionerna och fick till slut utdelning. Sedan vet jag inte hur Annie Lööf egentligen fick ihop sänkt krogmoms med landsbygdspolitik. Nästan alla miljarderna hamnar ju i storstäderna och inte på landsbygden. Det är ju främst i städerna som krogar, restauranger osv finns. Däremot ser jag att under den tid som Maud Olofsson och Annie Lööf haft ansvar för Näringslivsfrågor och Landsbygd sedan 2006 så har mer än 14.000 statliga arbetstillfällen försvunnit på den svenska landsbygden. Dessa mer än 14.000 försvunna jobb på landsbygden ska jämföras med de knappa 4.000 jobb (i hela landet, alltså främst i storstäderna) som den sänkta krogmomsen genererat. Kanske skulle miljarderna använts till att trygga statliga jobb på landsbygden, vilket samtidigt hade förbättrat servicen där.

» Dagens citat: Det tror jag att jag hämtar från tidningen Publikt som ges ut av Fackförbundet ST. Det handlar om Trafikverkets oförmåga att räkna. Mer specifikt om att Trafikverkets ledning under lång tid mörkat att man räknat fel på behoven av upprustning. När Trafikverkets GD ställs inför uppgiften om att de satsningar på upprustning och underhåll som nu är beslutade så kommer mindre prioriterade järnvägssträckor att fortsätta förfalla. Det uppdämda renoveringsbehovet kommer att vara ännu större 2025 än det är nu. Som kommentar svarar generaldirektören Gunnar Malm: – ”Det är helt korrekt. Men vi följer regeringens direktiv. Vi har varit väldigt öppna med att beskriva vilka konsekvenser det kan få.” Dvs, Trafikverket har informerat vår Högeralliansregeringen och vår moderata Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om att effekten av den politik som bedrivs är att mindre prioriterade järnvägssträckor förfaller och det uppdämda renoveringsbehovet fortsätter att växa. Men direktiven från Högerregeringen har varit att det är så det ska vara! Är det inte dags att byta ut Catharina Elmsäter-Svärd – och resten av regeringen?

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Om kärnkraft och krogar

» Kärnkraftskramare: Sveriges kärnkraftskramare har det i dag lite motigt. Allt fler börjar inse att kärnkraften är en återvändsgränd. Antalet kärnkraftverk i drift i världen minskar stadigt. Och det är inte många länder där det sker något nybyggande. Byggandet av nya kärnkraftverk är extremt dyra projekt som gör att projekten helt enkelt inte lönar sig utan statliga subventioner. Vi kan ju se det finska bygge som pågår och pågår och pågår. De vanligaste rapporterna handlar om att bygget försenas ytterligare något år och att kostnaderna fortsätter att skena. Men, det finns fortfarande kärnkraftskramare i vårt land. Dom är dock nästan helt isolerade till Folkpartiet. I min lokala tidning HD hittade jag en insändare i går från en som gladdes åt att det i den tyska delstaten Bayern bestämts att det i praktiken ska vara minst 2 kilometer mellan störande vindkraftverk och bebyggelse. Och han gläds åt att det innebär ett stopp för dessa fula åbäken som bara stör, enligt hans sett att se det. Och det är klart. Visst är det så, ett vindkraftverk kan vara störande. Så är i stort sett all verksamhet. De vindkraftverk som finns i närheten av där jag bor kan bli störande om man kommer för nära. På avstånd är dom inte fulare än all annan bebyggelse. Men ska jag komma dom så nära att dom är störande så störs jag klart mer av passerande motorvägar. Kanske ingen dum idé att motorvägar måste ligga minst 2 kilometer från all bebyggelse? Fabriker är störande. Bondgårdar kan vara störande. Allt kan vara störande. Alltså måste man ta hänsyn, kompromissa och anpassa när man projekterar något. Hur stor nytta är det och vilken skada gör det. Ska vi stoppa allt som gör skada så kan vi inte bygga något. För inte är ett kärnkraftverk vackert t.ex. Och tala inte om uranbrytning! Det är väl en av de mest miljöskadliga verksamheter som förekommer.

Ett annat av de något sämre argumenten som framförs mot vindkraften är att rotorbladen dödar fåglar som kommer i vägen. Och detta stämmer säkert. Alltså ska man fundera var man lägger vindkraftverken. Men på annat håll ser jag att varje år dödar de cirka 1,2 miljoner lösspringande katter som vi har omkring 10 miljoner småfåglar. Kanske ska vi förbjuda lösa tamkatter? Och rovdjur? Och allt annat som dödar djur? Jag har begravt 2 döda skatungar i trädgården än så länge. Dom har uppenbarligen inte klarat sig sedan dom ”knuffats” ut ur boet. Den tredje har skuttat omkring i trädgården i flera veckor nu. Uppenbarligen matad av föräldrarna och skutten har allt mer omvandlats till kortare flygturer. Snart flyger den. Om den inte gör det redan, jag såg den inte i går. Och utanför häcken låg nyligen en överkörd fågel. Naturen är grym, kanske ska vi förbjuda naturen?

» Kampen om krogsubventionerna: I dagens Svenska Dagbladet fortsätter Maud Olofsson och Krogbranschen (som är samma sak) sin kamp för att få behålla subventionerna av krogbranschen. Under rubriken ”Svensk jobbmotor riskerar bakslag” berättar man om alla hemskheter som ska hända om krogbranschen får betala samma moms som i stort sett alla andra. För några dagar sedan berättade samma branschorganisation att 80% av krögarna räknar med att tvingas säga upp personal om krogmomsen höjs till vad den varit tidigare. Och med tanke på att hela sänkningen av krogmomsen beräknas ha gett 4.000 nya jobb så skulle alltså fler försvinna än vad som skapats ursprungligen. Dom 4.000 jobben är mycket dyra jobb för skattebetalarna. Hade alla miljarderna istället satsats på att öka bemanning inom ”vård, skola och omsorg” så hade mycket fler jobb skapats. Eller inom ”renhållning, städning, samhällsservice”! Men krogbranschen behöver tydligen dessa subventioner. Skulle middagen för 100 kronor gå upp en tia i pris så skulle vi ju sluta gå på restaurang och äta – eller? Det är dags att sluta subventionera krogar, restauranger och pizzerior. Dom pengarna kan användas till viktigare saker – som dessutom ger fler jobb.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Vem kan man lita på?

Moderaternas partisekreterare Kent Persson» Vem kan man lita på: I dag publicerar både Metro och Aftonbladet sina väljarundersökningar för den här månaden. Metro sätter som rubrik SD tappar väljare i ny mätning och konstaterar att Sverigedemokraterna går ner 2,4 till 8,2%. Hos Aftonbladet ökar SD med 0,6 till 11,3%! Hos Aftonbladet väljer man rubriken Ny käftsmäll för Moderaterna och konstaterar att Moderaterna tappar 1,9 till 19,7%. Hos Metro ökar Moderaterna med 2,6 till 24,8%. Min fascination för hur stort allvar man kan lägga vid enskilda undersökningar är stor. Visst ger det en fingervisning av hur opinionen ligger till om man väger samman ett antal undersökningar och tittar på utvecklingen över tid. Men det finns faktiskt också partier där undersökningarna är eniga. Stefan Löfvens fega Högersosse- / Mittenpolitik ger ingen god utdelning. Båda undersökningarna visar på nedgång och man ligger i båda kring 31%. En rejäl bit från de blygsamma 35% man siktat in sig på. I Aftonbladets undersökning ökar både Vänsterpartiet och Miljöpartiet medan båda tappar hos Metro. Klart är dock att kampen mellan Mp, V och Sd om placeringarna efter S och M fortsätter. Men dessa tre ligger i en högre division än Fp, C och Kd där buden också varierar. Fp är lite större än de båda andra i båda undersökningarna och det är bara hos Aftonbladet som Centern ligger under spärren. I ingen av undersökningarna klarar sig Feministiskt Initiativ, men man ligger närmast hos Metro. Medan man ligger stilla en bra bit under hos Aftonbladet. Dvs, den här typen av undersökningar ska tas med både två och tre nypor salt och gärna lite peppar också. Men dom berättar att de Rödgröna fortsätter att ha ett rejält försprång och att det faktiskt inte finns så mycket som tyder på att Fredrik Reinfeldts återhämtning är på gång. Han får nog lägga in spurten snart. Men Kent Persson, som är ansvarig för kampanjandet verkar inte riktigt ha fattat att det är allvar än. Och det kan ju glädja någon som er bloggare som innerligt hoppas att det är dags för byte vid rodret. Till och med en högersosse som Stefan Löfven är mycket bättre än Fredrik Reinfeldts äkta högerpolitik. Fast förhoppningarna från Stefan om att lyckas locka in något av mittenpartierna i en koalition är nog ganska utsiktslösa. I varje fall om inte dessa gör sån’t fiasko så att partiledaren ryker. I dagens intervju i Metro avböjer Jan Björklund med bestämdhet sådana propåer. Och han hävdar också att: – ”Jag har ett väldigt starkt stöd i partiet”. Fast det finns väl dom som hävdar annorlunda, och det kan ändras snabbt om det går åt skogen.

» Om att prioritera – M: Jag läser att Moderaterna i Stockholm ska kraftsamla mot klottret. Och man lovar att skapa en speciell klotterportal där man ska kunna anmäla klotter och så ska detta saneras inom 24 timmar. Visst är meningslöst klotter ett problem. Alla dessa idioter som kladdar ner både det ena och det andra med sina signaturer eller slagord och annat dumt bevisar ju bara att dom är intelligensbefriade. Men kunde inte Moderaterna prioritera något viktigare. Varför inte en portal där man kan anmäla brister i järnvägsunderhållet? Och så lovar Moderaterna att Trafikverket (utan att först dra igång en upphandling) ska lösa problemen inom 24 timmar. Och man kan ju tänka sig en portal för anmälningar om brister inom vård och omsorg där man lovar att dessa brister ska lösas inom 24 timmar oberoende av om det är landstinget, staten eller någon privat skatteplanerare som driver verksamheten. Snälla Moderater, prioritera!

» Om att prioritera – C: I en av dessa härliga debattartiklar som Annie Lööf fått någon att författa till henne hävdar hon att: – ”Vi satsar på landsbygden”. Och det ska då vara i motsats till Stefan Löfven alltså. Och huvudskälet i denna kamp ska tydligen vara dessa skattesänkningar till främst krogbranschen som Centern av någon anledning har helt spårat ur på. Lägre arbetsgivaravgift för ungdomar och lägre krogmoms skulle ju vara ett himmelrike. Nu har de utvärderingar som gjorts visat att reformerna knappt skapat några jobb alls. Resultaten pendlar mellan ”inga jobb” till ”mycket få jobb”. Kostnaden för varje nytt jobb handlar om en eller flera miljoner. Och vad detta har med landsbygden att göra begriper jag inte alls. All utvärdering som gjorts har visat att en oproportionerlig del av alla miljarderna istället hamnat i storstäderna. Kanske skulle Centern prioritera. Avskaffa subventionerna av krogbranschen i storstäderna och satsa pengarna på landsbygden. Varför t.ex. inte på underhåll och upprustning av järnvägarna ute i landet? Snälla Centerpartiet, Prioritera!

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade