Etikettarkiv: Riksrevisionen

RUT-slöseriet

Ett antal utredningar på kort tid har visat att RUT-bidragen (och ROT…) inte alls uppfyller det som utlovades när de borgerliga regeringarna införde subventionerna. Nu senast är det Riksrevisionen som gjort en utvärdering och kommit fram till att RUT-bidragen till främst de redan välbeställda är på tok för dyra för samhället. Ett av syftena med att alla andra skattebetalare skulle subventionera städningen till miljonärerna i Danderyd var att det skulle skapa jobb för människor som gått arbetslösa länge. Nu visar det sig att mer än en tredjedel av de jobb som skapats har besatts av personer som lockats till Sverige som arbetskraftsinvandrare just för att jobba inom RUT-sektorn med låga löner.

Ett annat av argumenten var att det skulle göra svarta jobb vita. Eftersom miljonärerna i Danderyd inte ville betala vad det kostar att få köket städat utan istället föredrog att vara skattesmitare så ska alltså istället skattebetalarna subventionera deras köksstädning. Hur mycket nytt fiffel som skapats inom RUT-bidragen har inte gått att få fram.

Ett tredje argument för att subventionera miljonärernas städning i Danderyd var att dom då skulle kunna jobba mer istället för att vara hemma och städa. Tillåt mig skratta! Men det användes faktiskt som argument.

RUT-bidragen skulle vara självfinansierade för de svenska skattebetalarna. – ”Sammantaget gör Riksrevisionen bedömningen att det empiriska stödet för att rutavdraget på lång sikt skulle vara självfinansierat är svagt.” Det är byråkratisvenska från Riksrevisionsverket för att snacket om att vara självfinansierat är struntprat.

Nu har alltså Riksrevisionen punkterat argumenten. Något som naturligtvis gör högerdebattörer upprörda och oroliga. Och man mobiliserar nu mangrant i debatten från arbetsgivarnas organisationer och de privilegierades representanter.

Tidigare har Myndigheten för Tillväxtanalys kommit fram till att varje nytt jobb inom RUT-sektorn kostat skattebetalarna 1,7 miljoner kronor. Jobben inom ROT-sektorn kostade fyra gånger så mycket!

Rut

Det är dags att inse att RUT-bidragen i synnerhet och ROT-bidragen i allmänhet är reformer som införts för att subventionera redan privilegierades liv. Där alla miljarderna kunde använts på ett mycket effektivare sätt för att ge hjälp till de som verkligen behöver hjälp. Nu fungerar det bara som en reform som ÖKAR klyftorna i samhället.

Dagens citat:

– ”Ökade klyftor är bra för Sverige. Inkomstspridningen måste öka för att välståndet ska växa.”
/John Norell, vice ordförande i Fria Moderata Studentförbundet/

Ett uttalande som ju förklarar en del!

Känner du för att läsa mer?
Riksrevisionen: Rut-avdraget betalar sig inte. – Dagens NyheterRUT
Ny rapport: Rutavdraget missar målgruppen för jobb. – Dagens Nyheter
Trots kritiken: Mer rut-avdrag på väg. – Aftonbladet
Riksrevisionen: Rut-avdrag betalar sig ej. – Svenska Dagbladet
Ny rapport: Ett rut-jobb kostar staten miljoner. – Dagens ETC
De rika är fortfarande rut-avdragets vinnare. – Dagens ETC
Rutbidragstagarna kostar 5,4 miljarder. – Aftonbladet ledare Jenny Wennberg
Miljarder till låtsasjobb ändå får rut ta smällen. – Svenska Dagbladet ledare Lydia Wålsten
Rut är självfinansierande till 90 procent för offentlig sektor. – Almega på DN Debatt
Statsfinansiella effekter blandas ihop med samhällsekonomiska kostnader. – Lars Hultkrantz på DN Debatt
Värna rutavdraget och bredda dess användning. – Karin Pilsäter på DN Debatt
Fel att bara höginkomsttagare använder rutavdraget. – Almega på DN Debatt
Fruktansvärt dyr, ineffektiv och fördelningspolitiskt ojämlik metod. – Sandro Scocco och Per Lindberg på Arena Idé på DN Debatt

Lämna en kommentar

Under ROT- och RUT-bidrag

På det tredje ska det ske

Ibland gäller det att bara ha tålamod. Den moderata Riksrevisionsskandalen har nu slutligen skördat sitt tredje offer. Nu har alla de tre Riksrevisorerna tvingats avgå (alla tre moderater) sedan dom klantat till det för sig genom att anställa sina släktingar och moderata kollegor och skyddat sina moderata vänner från kritik. Margareta Åberg var den som höll ut längst, men hon har nu också insett att det inte fanns någon annan utväg än att ställa sin plats till förfogande. Att media i allmänhet hållit tyst om att det hela är en moderat skandal är egentligen riktigt anmärkningsvärt. Jag tvivlar på att våra journalister hållit tyst om kopplingar till Socialdemokraterna eller Miljöpartiet om det varit fd statssekreterare från S eller Mp-departement som anställt sina egna partikamrater och hjälpt sina egna partikamrater från kritik. Men nu var det alltså moderater – så det har varit tyst om den kopplingen. Margareta Åbergs allra sista insats verkar vara en debattartikel i Dagens Industri i dag (uppenbarligen skriven innan hon insett att hon måste avgå) där hon argumenterar för att privatisera delar av Teracoms verksamhet. Helt i linje med moderat politik alltså.

Riksrevisionen

I Svenska Dagbladet argumenterar förra chefen för Riksrevisionen, Inga-Britt Ahlenius, för att det var helt rätt att alla tre Riksrevisorerna tvingats lämna sina poster. För övrigt tycker jag att hon uttrycker det hela bättre än vad jag själv skulle fått ihop det:

”Jag menar att det här är helt katastrofalt för förtroendet för myndigheten. Jag tycker att det är upprörande och chockerande att tre personer med långvarig erfarenhet från höga ämbeten i staten så till den milda grad missbrukar förtroendet att sitta som chefer för den här centrala institutionen. Det är märkligt och konstigt”.

Det kommer att ta tid innan vi har återfått förtroendet för Riksrevisionen. Den myndighet som det faktiskt är allra viktigast att vi litar på. Det är ju dom som ska se till alla andra myndigheter sköter sig så att vi kan lita på dom.

Lämna en kommentar

Under Riksrevisionen

Skandalen Riksrevisionen

RiksrevisionenRiksrevisionen måste vara en av de viktigaste myndigheterna vi har. Det är dom som ska granska alla dom andra myndigheterna så att dom sköter sig. Nu har jag flera gånger tidigare skrivit om hur skandalerna följt varandra inom Riksrevisionen. Som en effekt av detta har än så länge två av de tre Riksrevisorerna tvingats avgå. Skandaler som handlat om hur riksrevisorerna lagt sig i granskningar för att skydda vänner. Hur man anställt vänner och anhöriga utan normala anställningsförfarande. Nu läser jag i facket ST:s tidning Publikt hur de nya riksrevisorerna skapat en ny organisation och skapat en rejält dålig arbetsmiljö. Under året har mer än var tionde anställd bara under detta året fram till nu lämnat verksamheten och sökt sig till andra anställningar. Det är uppenbart att Riksrevisionen blivit en rejäl skandal, en moderat skandal! Det kommer att ta tid att återupprätta det förtroende som är ett måste för en myndighet av den här digniteten. Det är många som har anledning att fundera över vad dom gjort, vad dom borde gjort och vad dom ska göra i framtiden.

Lämna en kommentar

Under Riksrevisionen

Riksrevisionsskandalen

Moderata vännerSkandalen med Riksrevisorernas brist på moral och omdöme fortsätter. Ännu en av de tre Riksrevisorerna har nu avgått sedan han konstaterat att klavertrampen var för grova. Fast det är en sak som förundrar mig, det är avsaknaden i media om att berätta att skandalen faktiskt är en rejäl moderat-skandal! Det handlar om politiskt tillsatta anställda i de moderata departementen som blev utan jobb efter valförlusten. Några fick jobb på Riksrevisionen, och sedan ordnade dom jobb till sina gamla moderatkompisar från regeringskansliet på Riksrevisionen utan normala ansökningsförhållanden. Det handlar om den moderata landshövdingen som var på väg att få kritik för att hon sparkat och betalt pengar för att bli av med en anställd. En anställd som hon inte hade rätt att sparka. Men hon fick hjälp av sin partikompis att få kritiken struken.

Riksrevisionens anseende är totalförstört för lång tid framåt. En rejäl skandal. En moderat-skandal! Men ordet ”moderat” än bannlyst i den mesta rapporteringen i media. Hade den varit det också om det varit socialdemokrater eller miljöpartister som handlat på samma sätt? Jag tvivlar starkt!

Lämna en kommentar

Under Moderaterna

Kompisarna håller ihop

Jag såg att Konstitutionsutskottet har pratat med Riksrevisorerna och kommit fram till att dom bara gjort lite misstag, så det gör ingenting. Jag hörde KU:s moderata ordförande Andreas Norlén sammanfatta i Rapport att det inte var så farligt. Och det kanske inte var så farligt att de moderata riksrevisorerna som jobbade för moderata ministrar i den förra Högeralliansregeringen passade på att hjälpa en del andra moderater från den gamla Högeralliansregeringen att få välbetalda jobb på Riksrevisionen – utan att rekrytera personal som man ska göra. Kanske var det inte heller så farligt att en annan av de moderata riksrevisorerna lade sig i ett revisionsarbete som rörde en f.d. moderat landshövdings beslut som hon fattat efter samråd med samma moderata riksrevisor i hans tidigare jobb på Arbetsgivarverket. Kanske var det helt rätt att kritiken ströks? Man måste ju hålla ihop inom Moderaterna!

Lämna en kommentar

Under Moderaterna

Dagens goda skratt

De nya moderaternaDagens goda skratt fick jag när jag läste den gemensamma ledaren i det borgerliga mediemonopolet i Skåne idag på morgonen. I denna gemensamma cirkulationsledare i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad inkluderande Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona-Posten har man valt rubriken ”Sveriges problem börjar med självbilden”. Citatet: – ”…självbilden av ett tryggt land där konflikter löses med hjälp av kloka och effektiva myndigheter. Men det är kanske dags att den revideras. Bilden av Sverige är en sak – men verkligheten verkar inte alltid motsvara våra föreställningar” sammanfattar enkelt vad hela ledaren går ut på. Kort sagt så är Sverige inte alls så bra som vi inbillar oss. I ledaren får ”den moderata justitieministern Beatrice Ask” beröm för att hon omorganiserade Polisen och gav dom mer pengar. Fast inget ljud om att omorganisationen dömts ut av många och beskylls vara en starkt bidragande orsak till polisens problem.

Fast det som får mig att skratta är följande stycke: – ”Röta har visat sig finnas även långt upp i statsförvaltningen. Att chefer i landets skattemyndighet varnar höga makthavare att de är föremål för skatterevision är svårt att kalla för något annat än korruption. När dessutom Riksrevisionen, landets högsta granskande myndighet, visat sig ha tillsatt chefer baserat på vänskapsband och politiska åsikter snarare än på oväld och duglighet krackelerar bilden av ett opartiskt tjänstemannavälde i medborgarnas tjänst.”

Vad är det som får mig att skratta? Jo, man poängterar mycket noga att justitieminister Beatrice Ask var moderat. Men inte ett ljud om att skandalerna i Skatteverket och Riksrevisionen också handlar om just moderata kompisgäng som gynnat varandra. Vad kan det bero på? Tillåt mig att ha mina egna konspiratoriska tankar! Det finns klara skäl till att borgerliga media håller mycket tyst om att det är just moderata kompisgäng som gynnat varandra i dessa korruptionsskandaler.

Lämna en kommentar

Under Moderaterna

Vänskapskorruption

Förbrukade moderaterSkandalen inom Riksrevisionen fortsätter att sprida sig. Jag har ju tyckt till om detta flera gånger tidigare. En del av skandalen handlar om hur påtryckningar uppifrån fick Riksrevisionens kritik av Skånes moderata landshövding Margareta Pålsson att strykas. Meta var tidigare moderat riksdagsledamot och innan dess moderat kommunalråd i mitt eget Åstorp. Hon köpte som landshövding ut en chef för miljonbelopp från länsstyrelsen i Skåne, något hon gjorde efter samråd med Arbetsgivarverkets generaldirektör. Detta ville Riksrevisionens revisor kritisera. Men efter ingripande från en av de tre riksrevisorerna (som råkade ha varit generaldirektör på Arbetsgivarverket tidigare…) så ströks kritiken. En annan av de tre Riksrevisorerna, som tidigare var politiskt tillsatt av moderaternas Anders Borg i Finansdepartementet, har anställt mängder med tidigare vänner från den tidigare borgerliga regeringens olika departement med höga löner men utan normalt anställningsförfarande. Det här är en rejäl moderat skandal (som påminner om den liknande moderata skandalen i Skatteverket) där Svenska Dagbladet i dag sätter som rubrik: ”Riksrevisionen var hederlighetens sista bastion” på dagens artikel i ämnet. Fast man nämner inte ”Moderaterna” i artikeln. För övrigt har många tidningar ägnat ledare åt ämnet, t.ex. Dagens Industri, Helsingborgs Dagblad och Aftonbladet. Det är verkligen tur att det inte handlat om socialdemokratisk vänskapskorruption på den här nivån, då hade det tagit fyr rejält i media. Fast korruption är inget rent myndighetsfenomen. Ett antal svenska storföretag är föremål för korruptionsutredningar just nu.

Lämna en kommentar

Under Moderaterna

Det är bra med vänner

En gång i tiden var Skånes nuvarande landshövding Margareta Pålsson moderat kommunalråd i mitt eget Åstorp och vi satt även samtidigt i kommunfullmäktige här innan dess (för olika partier). Medan jag satte stopp för den politiska karriären har Meta fortsatt uppåt. Moderat Riksdagsledamot och sedan Landshövding i Skåne. Nu läser jag om en komplicerad affär där Moderaten Meta som Landshövding köpte ut en medarbetare i Region Skåne för 2,1 miljoner kronor. Bland annat frågade hon Arbetsgivarverket om råd i ärendet. Men, Riksrevisionen tyckte i efterhand inte att det var någon bra idé och ville kritisera handläggningen. Och, det är nu det blir komplicerat. Men i mycket korta drag var man inte riktigt eniga inom Riksrevisionen. Meta hade kontakt med vänner och något förenklat ingrep också Riksrevisionens generaldirektör och stoppade kritiken. Det har kanske viss betydelse att generaldirektören innan dess var generaldirektör för Arbetsgivarverket…… Läs gärna det hela och se om ni hänger med i banorna. Men Meta slapp i varje fall kritik, och det var kanske det viktiga för henne.

Lämna en kommentar

Under Region Skåne