Etikettarkiv: Skolbetyg

Komik på hög nivå

» Sveriges världsunika Marknadsskola.

Barbara Bergström som blivit mångmiljonär på Internationella Engelska Skolan går i en debattartikel i Aftonbladet till storms mot det hon kallar Flumskolan och passar samtidigt på att författa en reklamfolder för sin egen skola. Fast det är klart, frågan är hur mycket hennes skola det är. Hon har väl sålt det mesta av koncernen till amerikanska riskkapitalister?

Svensk Friskola är inte längre en Undervisningsskola utan en Marknadsplats där riskkapitalister går in och investerar pengar för att kortsiktigt göra en förtjänst innan man säljer vidare till andra investerare.

Barbara Bergström gläds åt att hon nu snart ska kunna sätta betyg på sina elever från det att dom går i 4:e klass. Hon menar att det är det enda sättet att berätta hur det går i skolan. Är det så att lärartätheten inte är tillräckligt hög för att lärarna ska kunna ge den informationen till elever och föräldrar på ett mer beskrivande sätt än en siffra eller bokstav?

Skolan är skyldig att hålla elever och föräldrar informerade. Detta ska ske kontinuerligt. Ett betyg i form av siffror eller bokstäver är inte tillräckligt bra information. Det kan dessutom många gånger göra mer skada än nytta om det inte åtföljs av en förklaring.

Girig riskkapitalist som investerat i svensk friskola

Antagligen är det så att Barbara Bergström känner att det börjar brinna under fötterna. Allt fler börjar inse att det unika svenska Friskoleexperimentet med total marknadsanpassning har misslyckats. Sverige är unika i hela världen som accepterar att skolor som helt finansieras med skattemedel får plocka ut hur hög vinst som helst till ägarna. Detta har resulterat i att svenska Friskolor jämfört med kommunala skolor har lägre lärartäthet. Man har färre behöriga lärare anställda. Man har sämre tillgång till annan personal på skolorna. Man har mindre klassrum. Man har mindre yta utomhus per elev, alltså skolgårdar. Personalen ligger lägre lönemässigt.

Men det är ju så att ska det bli pengar över till vinst åt ägarna så måste man ju dra in på kostnaderna. Det har dessutom avslöjats hur bland annat Barbaras egen IES krävt speciella förmåner från kommunerna i form av hyresrabatter osv för att etablera sig. Allt för att hålla kostnaderna nere så att vinsten kan hållas uppe.

Andra länder undrar vad vi sysslar med i Sverige?

Undersökningar har visat att elever i friskolor har högre betyg än i kommunala skolor jämfört med resultaten på de Centrala prov som genomförs. Det har också visat sig att elever från friskolor som antagits till högre utbildningar klarar dessa sämre än elever från kommunala skolor med jämförbara betyg.

Ska man locka elever så får man ju locka med högre betyg. Får man inte tillräckligt många elever uteblir ju vinsten. Det är helt enkelt dags att genomföra en radikal reform av den svenska friskolan. Den har inte blivit vad som utlovades när den genomfördes.

Det skulle växa upp skolor med alternativa undervisningsmetoder, det skulle räddas små byskolor. Det skulle helt enkelt finnas en mer varierad skola. Resultatet har snarast blivit en koncentration till ett antal riskkapitalägda skolkoncerner som försöker plocka ut så stor vinst till ägarna som möjligt. Där Marknaden är viktigare än Undervisningen.

Det mest alternativa är väl Internationella Engelska Skolan. Istället för att undervisa på det svenska modersmålet i en svensk skola ska det vara fint och undervisas på engelska. Jag som alltid trodde att det var det svenska språket som var viktigast! I Sverige talar man svenska, som en borgerlig politiker uttryckte det en gång. Fast det gällde tydligen inte i skolan…

Den här debattartikeln är humor på högsta nivå!

Läs:
Flumskolan har fel – betyg är bra för barn. – Aftonbladet debatt

Kampen om skolbolagen. – Helsingborgs Dagblad (låst artikel)

Lämna en kommentar

Under Friskolor

Jan Björklund är purken

Major Jan BjörklundDen Rödgröna regeringen och den borgerliga oppositionen kom tydligen för en tid sedan överens om att göra ett prov med att ge betyg redan från fjärde klass i en del skolor. Allt för att efter en tid utvärdera om det får någon positiv effekt (som ju skoltalibanen Jan Björklund hävdar) eller om det snarast främst har negativa effekter (som väldigt många pedagoger och experter hävdar). Tanken var att kommuner och skolor frivilligt skulle anmäla sig för att delta i projektet. Men, det har visat sig att intresset inte är så högt. Och Jan Björklund är purken. – ”Jag tycker att det här är helt undermåligt skött av regeringen och av utbildningsminister Gustav Fridolin. Vi kommer hålla Fridolin ansvarig för hur det här nu utfaller”. Enligt Jan Björklund har Gustav Fridolin ett stort inflytande över Sveriges kommuner och de svenska skolorna. Det måste ju vara Gustav Fridolins fel att kommunerna och skolorna inte är intresserade av Jan Björklunds betygshets. Vad fackkunskapen säger, dvs att betygen har fler negativa effekter än positiva effekter, har ingen betydelse för skoltalibanen Jan Björklund. Stackars Jan!

Lämna en kommentar

Under Jan Björklund

Det fria betygsvalet

SkolanHelsingborgs Dagblad (och Sydsvenskan utgår jag ifrån) har granskat betygen på de skånska gymnasieskolorna och jämfört med resultaten på de Nationella proven. I tidningen i dag redovisar man de sex gymnasieskolor som under de senaste åren utmärker sig med att vara extra generösa med betygen jämfört med de Nationella proven. I topp hittar vi Carl Adolph Agardgymnasiet i Lund, följt av Consensum gymnasium i Lund, Drottning Blankas gymnasium i Lund, Humanus gymnasium i Lund, Plusgymnasiet i Malmö och Thoren Business School i Malmö. Vad har vi då för gemensam nämnare för dessa gymnasieskolor, förutom att eleverna där tydligen får höga betyg när dom är färdiga med sin utbildning? Jo, alla är privata friskolor! Det fria betygsvalet är en viktig reform som drivits igenom (och försvaras starkt) av de borgerliga partierna. Det är uppenbarligen inte bara en god affär för ägarna utan också för elevernas möjlighet att studera vidare. Vad har då skolorna för förklaringar? Ja, de Nationella proven pågår så länge, det är ju en heldag. Detta i motsats till skolans egna prov som är lite kortare uppenbarligen. Antagligen utmärker sig just privata friskolorna med fina namn av att deras Nationella prov är så mycket längre – eller?

Hur som helst börjar tydligen till och med Moderaterna dra öronen åt sig. I en debattartikel i Svenska Dagbladet vill man ha en bred uppgörelse om välfärden. Uppenbarligen för att stoppa en begränsning av vinstuttaget.

Men vägen bort från Fredrik Reinfeldts liberala Nya Moderater fortsätter. En granskning som gjorts av SVT visar att en stor majoritet av de moderata kommunpolitikerna vill lagstifta om lönerna. Ja, inte löner i allmänhet, men de som tjänar minst ska genom lagstiftning tjäna ännu mindre. Man vill också göra det möjligt för arbetsgivarna att lättare sparka den man inte vill ha anställd och istället välja och vraka bland andra och ersätta. I korthet kan samhället ta hand om de som är utslitna, för gamla och för kritiska så kan arbetsgivaren välja och vraka bland resten. Sann moderat politik.

1 kommentar

Under Skolbetyg

Dagens citat

”Problemet är väl vad vi gör med den stora tjänstemannakår som gjort karriär inom systemet. Den som fått makten lämnar ogärna ifrån sig den.”

Citatet kommer från en Gunilla Ryd, som skrivit en rapport tillsammans med Kerstin Eldh om det som kallas ”New Public Management”. Kommentaren handlar om vad som ska ske med de som jobbar med dumheterna i dag om vi slänger systemet där det hör hemma – i papperskorgen. – ”Tanken var att verksamheterna skulle bli bättre, billigare och effektivare. Det blev snarare tvärtom” skriver Gunilla och Kerstin vidare. New Public Management infördes på många håll inom främst offentlig verksamhet under 1980-talet, inspirerat av Ronald Reagans och Margaret Thatchers syn på offentlig verksamhet. – ” Forskarna har sedan länge visat att systemet inte fungerar. Nya kostnader har tillkommit, för exempelvis inhyrning av konsulter och en allt större stab av tjänstemän” är ett annat citat ur utredningen. Elaka tungor hävdar att man lägger ner mer tid på att se till att statistiken blir rätt än på att verkligen utföra det man ska göra. Sedan krävs det en uppsjö administration för att bearbeta all statistik. De flesta är nog eniga om att det bästa man kan göra är att slänga skiten i papperskorgen.

Fast så läser jag ett debattinlägg i Svenska Dagbladet om den svenska skolan där två beppar på uppdrag av Näringslivets propagandainstitut SNS tycker att det istället behövs mer New Public Management under rubriken: – Vettlöst att lärare betygsätter egna elever. Dom inleder sin debattartikel med: – ”Skolan behöver mer New Public Management, ­inte mindre”. För att ni bättre ska förstå hur dom, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, kommer fram till denna remarkabla slutsats kanske meningen: – ”De åtgärder vi tänker på ryms under beteckningen New Public Management (NPM). ­ Detta är ett brett och otydligt begrepp, men brukar avse att den offentliga sektorn anammar lösningar från det privata näringslivet – bland annat resultatmätning, ansvarsutkrävande, konkurrens och traditionella managementmetoder.” För oss som inte är lika entusiastiska kan man säga att NPM innebär att man lägger ner mer resurser på att konkurrensutsätta och statistikföra än på att göra ett bra jobb. Men det finns kanske en del som kan tycka att det vore bra för skolan att anställa speciella betygsättare vid sidan om lärarna som helt neutralt sätter ett betyg. Frågan är vad man då betygsätter? Det som går att mäta men inte det som en lärare ser som känner eleven? I korthet, siffror är viktigare än ord!

1 kommentar

Under New Public Management

Jan Björkkludds fiasko

Snackemostern Jan BjörklundVi var nog ganska många som blev förvånade när man från den Rödgröna Socialdemokratiska / Miljöpartistiska regeringen gick med på en kompromiss när det gäller att ytterligare sänka åldern för betyg i skolan. Betygstalibanen Jan Björklund vill ju ha betyg från åk 4 medan skolpersonal, experter, forskare och i princip alla andra tycker att detta är en usel idé. Och så går alltså den Rödgröna regeringen med på en kompromiss där maximalt 100 frivilliga skolor ska få införa betyg från fyran på prov. De Rödgröna motiverade sin kompromiss med att det var bättre med en kompromiss än att förlora en omröstning i Riksdagen. Men det verkar som om hela experimentet är på väg att bli ett präktigt fiasko. Det är tveksamt om man får ihop tillräckligt många frivilliga skolor så att det går att genomföra experimentet för att kunna utvärdera det. I princip är det bara Jan Björklund som vill genomföra sänkt ålder för betygen och så ett antal andra Högerallianspolitiker som känner sig tvingade att rösta för Jan Björkkludds förslag så att han inte bli ledsen. Nu blir han väl ledsen trots detta eftersom experimentet kanske bränner inne helt. Skolorna är helt enkelt mer ansvarstagande än vad Jan Björkkludd är. Kanske är det just detta som den Rödgröna regeringen räknade med när man gick med på kompromissen?

4 kommentarer

Under Skolbetyg

Jan Björkkludd nära gråt

Förstöra skolan med FolkpartietSkoltalibanen Jan Björklund har drabbats av en ny motgång. Hans fixering vid krav och betyg, och skolfrågor i allmänhet, är ett sänke för Folkpartiet. En gång i tiden förknippades Folkpartiet med lärare. Lokalt här i min hemkommun var Folkpartiet nästan uteslutande representerade av lärare. Men fixeringen verkar bli ett sänke för Jan Björklund och Folkpartiet. Kravet på betyg från klass 4 har inte ens totalt stöd inom partiet. En rundringning bland partiets länsförbundsordförande visar att en fjärdedel vågar säga ett klart Nej till Folkpartiets eget förslag. Och i dag står det klart att all kritik från en enig expertiskår mot förslaget om betyg från fyran till och med fått Sverigedemokraterna att börja tvivla på Jan Björklunds klokhet. Och det krävs en enig Högerallians med stöd av Sverigedemokraterna för att få igenom kravet. Kanske kan man hoppas på att Jan Björklunds förslag fälls. Sveriges Radio har med anledning av alla krav från olika håll om att Jan Björklund ska kasta in handduken ringt runt och frågat efter hur stark ställningen egentligen är i partiet. SR kommer fram till att ställningen trots allt är ganska stark. Men om jag tolkar det hela rätt så beror den relativt starka ställningen inte på stort stöd utan på att det helt enkelt inte finns något alternativ. Och det låter ju bra. Har man tur har han lyckats krympa Folkpartiet till nästa val så mycket att vi slipper dom i fortsättningen!

Lämna en kommentar

Under Folkpartiet

Mer beröm till Centern

Hon lär sig inte om hon inte får betygI går gav jag ju beröm till Centern för att man gör klart att man inte står bakom den nya ”Kravpolitik” inom Flyktingmottagandet som Kristdemokraterna och nu även Folkpartiet har gett utlopp för. Mer om Folkpartiledaren Jan Björklunds klavertramp i den frågan på annat håll i dag. Det börjar däremot kännas lite kymigt att ge beröm åt Centern på det här viset. Men det är faktiskt dags i dag igen. Jag ser nämligen att både Centern, och i viss mån Kristdemokraterna, nu klargör att dom egentligen inte står bakom Skoltalibanen Jan Björklunds krav på betyg ännu tidigare i skolan. Men, man har ”tvingats” acceptera kraven för att hålla ihop Högeralliansen. Forskare, expertis, lärarorganisationer osv är alla kritiska till Jan Björklunds krav. Den forskning som finns visar snarare att tidigare betyg drabbar lågpresterande som får ännu sämre resultat, och detta utan att andra får bättre resultat. Men Skoltalibanen Jan Björklund ger sig inte utan har för avsikt att tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna, och med ”påtvingat” stöd från Centern och Kristdemokraterna, driva igenom ännu tidigare betyg från åk 4. Detta innan den helt nyligen införda reformen med betyg från åk 6 hunnit utvärderas. Byt ut Jan Björklund, han är ansvarslös!

Lämna en kommentar

Under Skolan