Etikettarkiv: Sparande

Överbudspolitik

» Hur man köper väljare.

ISK-sparandet har plötsligt poppat upp som den kanske nästan viktigaste politiska frågan. Då kan det vara spännande att fundera över hur politiska partier reagerar.

När Carl Bildts regering införde systemet med ISK-konton (man hade precis avskaffat det gynnade pensionssparandet) gjorde man en bedömning att den skattemässigt förmånliga sparformen skulle kosta upp till ett par miljarder om året för statskassan. Syftet var att locka småsparare att spara pengar för sin framtid eller att ha som en buffert.

Rör inte mina subventioner

Sedan dess har det blivit mycket populärt att spara pengar. Men, det har blivit en dyr reform för statskassan. Senast det gjordes en bedömning av hur mycket sparformen kostat statskassan bedömdes beloppet vara 156 miljarder kronor. I dag gör man bedömningen att kostnaden kanske ligger på 40 miljarder om året. Är det rimligt att gynna en viss typ av sparande med belopp av den omfattningen?

En granskning av sparandet visar också att det inte bara är ”småsparare” som sparar för att ha en reserv för oförutsedda behov eller för att spara för att kunna köpa ett hem. Den rikaste tiondelen av de som sparar ligger på 73% av tillgångarna på de gynnade kontona. 35% av pengarna ligger hos 1% av de rikaste kontona. Är det rimligt att med våra gemensamma skattepengar subventionera en liten grupp mångmiljonärers spekulationsaffärer på börsen? För det är just detta det handlar om för den lilla grupp som ligger på de största beloppen. Här kan vi förstå varför flera nätbanker engagerat sig för att få behålla sina kunder. Som Nordnet och Avanza.

Kan det inte vara rimligt att mångmiljonärer får betala den skatt på sina kapitalinkomster som Riksdagen en gång bestämt istället för att få sina spekulationsaffärer subventionerade av oss andra skattebetalare? Kan det inte vara rimligt att sätta en gräns vid kanske 3 miljoner kronor. Upp till det kan man anse att det handlar om att skattemässigt gynna småsparare som vill skapa en buffert eller sparar till ett eget boende. Men över det handlar det inte längre om att spara till denna buffert eller motsvarande. Då handlar det om att göra affärer. Då får man också betala de skatter som vi har på kapitalinkomster.

Jag tycker det är rimligt med ett tak för hur mycket vi skattebetalare ska gynna en speciell form av sparande. Sedan får sparandet faktiskt behandlas som alla andra sparanden eller investeringar. Istället försöker nu diverse borgerliga politiska partier köpa väljare genom att till och med locka med ännu mer subventioner.

Läs:
De rika har kapat vanligt folks sparform. – Debattartikel i Svenska Dagbladet
ISK är en ny egnahemsrörelse. – Ledarartikel i Dagens Industri

Lämna en kommentar

Under ISK

Att spara till sin pension

Rollatorn - världens bästa uppfinningVåra politiker (allra helst från Högeralliansens politikers sida) förespråkar hela tiden att vi måste ta ett eget ansvar. T.ex. för vår kommande pension. Av den anledningen har man sedan länge infört en möjlighet att på skatten göra avdrag för sitt personliga pensionssparande. Upp till 1.000 kronor varje månad kunde man spara till sin pension och slippa skatta för pengarna. I praktiken innebar det att man sköt upp beskattningen. När pensionen senare betalades ut beskattades den istället. Men detta var tydligen alldeles för förmånligt. Först Högeralliansen och sedan de Rödgröna bestämde sig för att ta bort denna möjligheten. Den Rödgröna budget som den Sverigedumokratiska lekstugan förkastade innehöll ett förslag om att man nästa år bara skulle få göra avdrag för 120 kronor i månaden. Nu blev det ju istället en Högeralliansbudget, som innehöll att man bara skulle få göra avdrag för 120 kronor i månaden! Dvs exakt samma försämring. Så för oss som i dag sparar till vår pension på det här sättet gäller det att sluta (eller minska till max 120 kronor/månad) vid årsskiftet. Jag har fortfarande inte sett någon acceptabel motivering för denna försämring, förutom att man vill spara skattepengar. Uppmana till eget ansvar handlar det uppenbarligen inte om i varje fall.

PPMSedan har vi ju ett obligatoriskt pensionssparande via PPM, Premiepensionen. Här avsätts det varje år en del av våra inkomster till ett obligatoriskt sparande. I den heliga valfriheten namn har vi där uppmanats att välja vilka fonder dessa pengar ska placeras i. Fonder som oftast sköts av vinstmaximerande banker och fondfirmor som gärna vill att vi väljer just deras fonder så att dom kan tjäna lite mer pengar på oss. Men det har också skapats en fond där de pengar hamnar som kommer från de som aldrig valde någon fond. Och det har visat sig att just denna fond, AP7 Såfa, blivit bland det mest förmånliga man kan tänka sig. Uppgången de senaste 3 åren på en genomsnittlig globalfond som PPM-sparare valt har varit 21%. Den s.k. ”Soffliggarfonden” har ökat med 44% under samma tid. Av de cirka 600 olika fonderna är denna den 4:e bästa. Dom andra nästan 600 fonderna har gått sämre, eller riktigt dåligt. I korthet kan man säga att vi som gjorde ett aktivt val att inte välja, eller inte ens valde alls har gjort en bra affär. Lägg till att avgiften är klart lägre här. I stort kan alla som gjorde aktiva val bland ”kommersiella” fonder kan känna sig lurade. Det hade varit mycket bättre att inte låta sig lockas av de fondsäljare som försöker lura oss till dom så att dom kan tjäna en hacka på vår pension.

Men fortfarande fattar jag inte hur våra politiker tänker?

Lämna en kommentar

Under Pensionssparande