Etikettarkiv: Tåg

Sätt igång

Det svenska järnvägsnätet har under en lång tid misskötts av våra politiker. Dom har under årtionden levt i villfarelsen att ”bilen” ska lösa alla problem. Järnvägen har spelat ut sin roll. Som en följd har mängder av järnvägslinjer lagts ner. Järnvägslinjer har rivits upp. De järnvägslinjer som finns kvar har misskötts. Skulden till detta ligger inte på någon speciell. ALLA regeringar, röda som blå och däremellan, har varit mer eller mindre lika usla. Man har helt enkelt inte velat satsa pengar och har inte trott på järnvägens framtid. Samtidigt har hela det svenska järnvägssystemet avreglerats in absurdum. Den svenska järnvägen tillhör den mest avreglerade i hela världen. Även driften och skötseln av järnvägen är avreglerad och utlämnad till lägstbjudande. Samtidigt som underhåll och skötsel missköts så går det trots allt många fler tåg än någonsin på de spår som återstår. Trafiken är mycket mer intensiv på spåren än vad spåren är byggda för. Resultatet ser vi trafikstörningar och förseningar. Allra minsta fel får stora konsekvenser. Medan de som ska lösa problemen är centraliserade och utlagda till lägstbjudande.

Järnvägsspår

Det är alltså dags att sätta fart. Inte bara att prata om att investera. Utan om att verkligen investera. Det finns många nedlagda järnvägslinjer där ansvariga i dag ångrar bittert att man en gång lade ner och rev upp och trodde att bilen skulle lösa alla transportproblem. Men, även de linjer som återstår räcker inte satsningarna på. Låt mig ta ett par lokala exempel. Det som i dag kallas Söderåsbanan skulle få Pågatågstrafik Åstorp – Malmö. Det är många år sedan beslutet fattades. Upprustning för att klara ökad trafik (i dag går bara godstrafik) och järnvägsstationer ska renoveras och byggas. Men det dröjer och det dröjer. Enligt de ursprungliga planerna skulle trafiken varit igång för några år sedan. Sedan sades det 2017, alltså i år. Sedan sade man 2019. I dag verkar det inte heller hålla. Pengarna och resurserna räcker inte till för de jobb som ska göras. För många år sedan lades den s.k. Skåne-Smålands järnväg ner och spåren revs upp. I dag pratar man om att bygga nytt, vilket är mycket dyrare än om banan funnits kvar. Här i Nordvästskåne finns ett par av Sveriges hårdast belastade enkelspåriga linjer. Händer det något med upprustning till dubbelspår? Nä, inget händer. Läget är på samma sätt i hela landet. De mindre linjer som finns förfaller pga bristande underhåll. Samtidigt som underhåll och utbyggnad av de hårdast belastade linjerna inte räcker till. Det är helt enkelt dags för politiker att sluta prata och göra allvar. Fungerar inte allmänna kommunikationer fungerar inte samhället!

Svenska tåg

I Dagens Industri argumenterar i dag äntligen PM Nilsson för att vi ska sätta fart med att bygga de nya höghastighetsbanorna Stockholm – Göteborg / Malmö. PM Nilsson tycker att det helt enkelt är dags att passa på nu och låna upp pengar till investeringen och sätta igång med bygget så snabbt som möjligt. Staten kan i dag låna pengar till den här typen av investeringar till mycket låga kostnader. Det handlar om en investering på ”100 år”. Det är helt enkelt bara att sätta fart. De stambanor vi har i dag byggdes för upplånade pengar en gång i tiden. Det är en investering ingen ångrar i dag. Nya höghastighetsbanor behövs inte bara för att vi behöver höghastighetsbanor. Det behövs också för att öka kapaciteten på järnvägsnätet. De stambanor som i dag är överbelastade får bättre kapacitet när nya banor byggs. De nya höghastighetsbanorna skapar möjlighet till nya regionala förbindelser på sträckor som i dag saknar den typen av förbindelser.

Det är helt enkelt bara att sätta fart! Det är en investering som lönar sig. Både samhällsekonomiskt, miljömässigt och rent företagsekonomiskt. Sluta hatta! Sätt igång!

Vad väntar ni på?

3 kommentarer

Under Järnvägar

Vad ska vi stödja?

Minska flygetDebatten om en flygskatt har aktualiserat frågan om vilka sorters resor vi ska stödja. All flygtrafik är ju subventionerad av oss skattebetalare eftersom flyget är befriade från att betala skatt på sitt bränsle. Att det nu föreslagits att flyget istället ska betala en avgift som klimatkompensation har satt igång stora protestaktioner från de som riskerar att få betala några hundralappar mer för sina flygbiljetter. Därför var det spännande att läsa en liten artikel om vilka resor som Trafikverket köper upp och subventionerar av regionala skäl. Artikeln handlar om att nattågen från Norrland och söderut ska få fortsatta subventioner för att fortsätta. Varje resenär på nattågen från Norrland subventioneras med 197 kronor. Förutom länstrafikens tåg och spårvagnar runt om i landet är detta den enda miljövänliga spårbundna trafik som subventioneras. SJ:s övriga tågtrafik ska gå med vinst. Den trafik som kostar Trafikverket mest i subventioner är Gotlandstrafiken som får sammanlagt 376 miljoner kronor. För dessa pengar åker mer än en halv miljon personbilar och all gods fram och tillbaka från Gotland. Men faktum är att de resenärer som får mest subventioner är flygresenärer till en del mindre flygplatser. Dessa kostar Trafikverket 745 kronor per passagerare. Mindre flygplatser går med förlust och bär inte sina kostnader utan måste ha skattepengar för att hålla öppet. Vi subventionerar den miljövidriga flygtrafiken.

För några dagar sedan läste jag att det är på gång att investera ungefär en halv miljard kronor på Arlanda flygplats. Syftet är att USA:s myndigheter ska kunna göra säkerhetskontroller redan på Arlanda innan flygresan till USA. Du får infinna dig tidigare på Arlanda, men kommer ut från flygplatsen snabbare i USA efter ankomst. Undrar om den kostnaden kommer att tas ut av flygpassagerarna till USA, eller om USA:s myndigheter betalar? Kan inte tro det!

Det är dags att lägga pengarna på miljövänliga transporter. Det är dags att investera i kollektivtrafiken och att låta de som förstör vår miljö betala för sig. Inte tvärtom!

Lämna en kommentar

Under Miljövänliga transporter

Sjuk avreglering

Moderna tåg i ÅstorpIbland kan man läsa sanningar på de mest oväntade ställena. I en ”reklambilaga” som följt med Svenska Dagbladet och som handlar om Intelligent Logistik hittar jag en artikel med rubriken: – ”De modernaste tågen går Sverige förbi”. Och den inleds med meningen: – ”Har den svenska järnvägsbranschen bitit sig själv i foten med Europas snabbaste avreglering och upphandlingsregler som är dåligt kopplade till användarna?” Det hela är en rejäl sågning av den svenska avregleringen av järnvägen, som är den mest extrema i Europa. Branschbedömare menar att Sveriges avreglering av järnvägen, som slutfördes 2008, inte gynnar inhemsk industri och tågsystem som helhet. De modernaste tågen går Sverige förbi skriver man. Till de långsiktiga konsekvenserna hör att långsiktigheten och det övergripande ansvaret gått förlorat. Vad det förenklat handlar om är att istället för att SJ ansvarade för tåg, spår och allt det andra så är det istället Myndigheten Trafikverket som ansvarar för spåren, som upphandlar servicen från olika företag och sedan säljer ut tiderna på spåren till olika järnvägsföretag. Det har blivit dyrare, sämre och kortsiktigare. Istället för ett SJ som ansvarar för tågtrafik har vi fått ett kommersiellt SJ och ett kommersiellt Green Cargo som ska leverera in vinster till staten samtidigt som man konkurrerar med olika privata företag. Det har blivit sämre helt enkelt.

För övrigt kan vi notera att Transportstyrelsen i syfte att förbättra flygets och landsvägstrafikens möjligheter att konkurrera med den mer miljövänliga järnvägen så höjer man en del avgifter för järnvägen medan man sänker en del avgifter för flyget och landsvägstrafiken. Troligtvis i syfte att öka flyg- och vägtransporter på bekostnad av järnvägen.

Lämna en kommentar

Under Järnvägar

Sent ska syndaren vakna del 2

Den Rödgröna regeringen återkommer i vårbudgeten till att anslå mer pengar till järnvägsunderhållet. Det belopp som fanns i höstbudgeten återfinns på nytt i vårbudgeten. Men höstbudgeten röstades ju ner av Högeralliansen med hjälp av Sverigedemokraterna. Istället blev beloppet för järnvägsunderhåll bara det som fanns i Högeralliansens budget. Högeralliansen ville ju anslå mindre pengar än de Rödgröna. Det spännande är Högeralliansens företrädares reaktion på de Rödgröna höjda anslag, man verkar i princip tycka att det är för lite! Visst är det skönt när syndarna vaknar och inser sina tidigare misstag. Och när man sitter i opposition kan man ju alltid presentera lite populistiska överbud! Läs mer här, här och här. En annan intressant reaktion är marknadsfundamentalisterna i Centerns reaktion på funderingarna på att sätta stopp för upphandlingsraseriet och istället låta Trafikverket sköta jobben och inte bara handla upp jobben från lägstbjudande. Det finns troligtvis en fundering på om det inte skulle bli lite bättre kvalitet om upphandlingsraseriet fick en ände!

Nostalgiskt tåg

Lämna en kommentar

Under Järnvägar

Blogg 100 utmaningen del 26 eller aldrig är vi nöjda

Järnvägsknuten ÅstorpKritiken mot Trafikverket för bristande underhåll av det svenska järnvägsnätet är ofta högljudd. Och kritiken är i allmänhet helt berättigad. Även om det kanske inte alltid är just Trafikvärket som har skulden. Bristen på pengar ska nog främst skyllas på våra politiker. Den Högeralliansbudget som vår Rödgröna regering tvingas jobba efter (efter att HA fått stöd från SD) innebär ännu mindre pengar. Och det upphandlingsvansinne som politikerna skapat har ju inte heller skapat en bättre situation. Men när dom äntligen gör något – då klagar vi också! Under påskhelgen när så få som möjligt pendlar passar man på i Stockholm. Och då får de som ska besöka Stockholm i Påsk panik. Jag tycker Trafikverket gör helt rätt som passar på med stora jobb när så få som möjligt är beroende av fungerande pendeltåg. Här i Åstorp, där er bloggare bor, har vi en liknande situation – om inte ännu värre. Under nästan ett halvår kommer alla tåg genom Åstorp att vara inställda på helgerna. Och under två månader i sommar kommer det inte att gå några tåg alls. Vi har alltså normalt Pågatåg varje halvtimme till Helsingborg och varje heltimme (halvtimme under rusningstid) till Hässleholm/Kristianstad. Men under nästan ett halvår – nada, inget. Blogg 100Anledningen är att hela bangården i järnvägsknuten Åstorp ska byggas om. Tanken är att godstågen på Västkustbanan Malmö-Göteborg och Pågatågen / Godstågen Helsingborg – Hässleholm ska fungera bättre efter detta. Och så ska Pågatågen Åstorp – Malmö också äntligen komma igång. Dessutom fick jag ett blad i lådan från Trafikverket som berättade om tester av ett nytt signalsystem på linjen Åstorp – Hasslarp. Det ska gå mycket mer tåg än vanligt, och mycket fortare än vanligt. Men ibland får man stå ut med besvär för att det hela ska bli bättre – och det gäller även Stockholmare! Detta är dagens tyckeri från en tågnörd inom ramen för #blogg100.

Lämna en kommentar

Under Järnvägar