Etikettarkiv: Tågförsening

Tuut, tuut, sade tåget

» Och blev stående.

Som järnvägsentusiast är det ganska sorgligt att se hur utvecklingen på de svenska järnvägsspåren är. Antalet försenade tåg ökar, trängseln på spåren ökar och detta samtidigt som vi har fått en regering som stoppar utbyggnaden av nya stambanor och sänker anslagen för underhåll av järnvägen. Vi har ju tyvärr fått en regering som är direkt fientlig mot miljövänlig järnvägstrafik för att istället underlätta för miljöskadlig landsvägstrafik och flygtrafik. Sorgligt, men sant!

För några dagar sedan visade färsk statistik från Trafikverket och Trafikanalys att punktligheten för de svenska tågen är den sämsta på minst 10 år. Och trafiken i Skåne är ännu sämre än snittet i Sverige. 87,5% av tågen i Sverige kommer fram i tid. För att klassificeras som i tid får förseningen vara högst 5 minuter. Om man ska göra jämförelser med t.ex. flyget så ska man komma ihåg att ett tåg som är 10 minuter sent är försenat medan ett flygplan som är 10 minuter sent är i tid. Gränserna är alltså olika.

I Skåne har Pågatågen en punktlighet på 88%, Øresundstågen 83% och fjärrtågen i Skåne 71,4%. Och det är siffror som är försämringar från tidigare år. Vad beror förseningarna på? Det är naturligtvis många olika skäl.

Spårfel, växelfel, signalfel osv är en stor anledning. En gång i tiden var det SJ som körde tågen, det var SJ som ansvarade för att spår och signaler fungerade och det var SJ styrde över tågen. Naturligtvis hade man ett egenintresse av att allt fungerade. Idag är det ett 70-tal olika bolag som kör tåg. Det är Trafikverket som ansvarar för spåren och signalerna men dom har utauktionerat ansvaret till lägstbjudande bolag. Och det är alltså Trafikverket som bestämmer över vilka tåg som ska köra.

Allt detta skapar kaos! För det företag som ansvarar för underhållet är det faktiskt mer lönsamt att reparera fel än att underhålla så att det inte blir fel. Här i Åstorp och runtomkring var det tidigare Infranord som hade ansvar, nu är det Strukton. Nu ska alltså den nuvarande regeringen dra ner på anslaget för järnvägsunderhåll och istället föra över de pengarna till underhåll av vägar. Det kommer INTE att bli färre förseningar alltså.

Ett annat problem för förseningar är att det är trångt på spåren. Det är alldeles för många tåg på för få spår helt enkelt. Låt mig ta Skånebanan som passerar här i Åstorp. Detta är en av Sveriges tätast trafikerade enkelspåriga sträckor. Låt oss följa ett Pågatåg under högtrafik när det går ett tåg i halvtimmen Helsingborg – Åstorp – Hässleholm – (Kristianstad). Avgång Helsingborg och dubbelspår till Ramlösa (här kör även Västkustbanan med dubbelspår och dessutom Rååbanan och Skånebanan. I Ramlösa svänger Skånebanan av och vi passerar Ättekulla där det finns ett mötesspår. Första station efter Ramlösa är Påarp. Här är det möte med ett annat Pågatåg till Helsingborg. Nästa station är Mörarp och därefter Bjuv. Och så kommer vi till Åstorp där det är möte med nästa Pågatåg mot Helsingborg. Här korsas också Skånebanan av Söderåsbanan. Efter Åstorp passerar vi mötesspåret i Kärreberga innan det är uppehåll i Kvidinge och i Klippan. Sedan hamnar vi i Hyllstofta där det är ett mötesspår ute i skogen och här har vi möte med nästa Pågatåg mot Helsingborg. Nästa station är Perstorp och så har vi ett mötesspår i Västra Torup innan nästa stopp i Tyringe där vi möter nästa Pågatåg i riktning Helsingborg. Vi passerar ännu ett mötesspår i Finja och så är vi i Hässleholm. Den här resan tar 65 minuter. Tåget stannar på 9 stationer på vägen men det finns mötesspår på ytterligare 5 platser. På den här sträckan ska vi möta 3 olika andra Pågatåg. Lägg till detta att det förekommer ganska intensiv godstrafik också, så vi kan mycket väl ha möte med några godståg också och kanske köra förbi ett godståg också. Det går dessutom några fjärrtåg Malmö-Stockholm som vill köra via Helsingborg.

Som ni förstår inträffar det lätt en försening, och en försening sprider sig som en löpeld till mötande tåg som i sin tur sprider en försening till andra mötande tåg. Detta är en linje som skulle ha varit dubbelspårig för länge sedan. Men med den nuvarande regeringens inställning till investeringar i järnvägstrafik så lär vi få se i månen efter detta. I planerna ligger i varje fall att förlänga en del mötesspår (så att godstågen får plats) och kanske partiella dubbelspår vissa sträckor. Fast de planerna får nog också skrinläggas med dagens motvilja mot järnvägar bland de politiska beslutsfattarna. Man har ju redan beslutat att lägga ner planerna på nya stambanor Stockholm – Malmö/Göteborg. Banor som skulle avlasta de nuvarande stambanorna som är överbelastade av godståg, regionala tåg och fjärrtåg som kör i olika hastigheter, som ska stanna på olika platser osv.

En tredje anledning till förseningar är vi alla. Bland annat det som kallas ”spårspring” eller ”obehöriga i spårområdet”. Upptäcker någon att det finns folk i spåren som inte ska vara där stoppas omedelbart trafiken. Tågen får inte köra igen förrän man är säker på att där inte finns någon kvar på spåren. De som setts i spåren kan vara allt från bärplockare som står för nära spåren. Människor som ska korsa spåren där det inte är meningen att man ska göra detta men som tar en genväg. Men, det kan också vara någon som har för avsikt att ta livet av sig genom att ställa sig i vägen för tåget. Alltså måste man gardera sig för att det inte är någon som står och väntar på att det ska komma ett tåg i 150 km/tim. Det händer tyvärr då och då. Det ingår i utbildningen av lokförare att vara beredda på något sådant. Något som naturligtvis är en fruktansvärd upplevelse för en lokförare. Som kanske aldrig kan återvända till jobbet.

Vi har alltså ingen lyckosam framtid för järnvägen – tyvärr. I de flesta länder, runt om i världen satsar man stort på utbyggnad av järnvägen. Men inte i Sverige – här är det tvärtom. Fast tåget kan glädja också. I fredags när jag blivit stående vid järnvägsövergången för att invänta ett Pågatåg blev jag lite förundrad över att lokföraren tutade. – ”Är där idioter i spåren” var min första tanke. Sedan såg jag att det stod en hel förskoleavdelning på promenad och vinkade överlyckliga på tåget.

Bad luck Uffe

Visst är det så att man inte kan låta bli att gotta sig åt utvecklingen av den svenska väljaropinionen. Jag förstår om en del tycker att jag upprepar mig, och det kanske jag gör också. Men idag är det dags för den sammanvägning av flera olika undersökningar som Novus Opinion gör för Sveriges Radio. Jag presenterar Svensk Väljaropinion:

Socialdemokraterna  33,8% (+2,0)
Moderaterna  19,8% (-0,2)
Sverigedemokraterna  18,4% (-1,4)
Vänsterpartiet  7,9% (+0,5)
Centerpartiet ) 5,8% (-0,2)
Miljöpartiet  4,6% (+0,2)
Kristdemokraterna  4,6% (-0,3)
Liberalerna  3,5% (-0,8)

Vad kan vi då se för spännande utvecklingar? De fyra Rödgröna (S+V+C+Mp) leder klart över den Brunblå sörjan (M+Sd+Kd+L) med 52,1% – 46,3%. Socialdemokraterna är ensamma överlägset större än de tre regeringspartierna (M+Kd+L) 33,8% – 27,9%. Socialdemokraterna är faktiskt ensamma större än de fyra gamla partierna i den Borgerliga Högeralliansen (M+C+Kd+L) 33,8% – 33,7%. De tre Rödgröna partierna utan Centern (S+V+Mp) är lika stora som hela den Brunblå sörjan (M+Sd+Kd+L) 46,3% – 46,3%.

Vi kan notera att eftersom Sverigedemokraterna är undersökningens stora förlorare så är Moderaterna numera klar tvåa på listan. Samtidigt som Vänsterpartiet stärker sin ställning som klar fyra i storlek. Vi kan också notera att Miljöpartiet på svag uppgång nu är jämnstora med Kristdemokraterna som är på nedgång. Och Liberalerna är nu parkerade nedanför 4%-spärren och skulle åkt ur Riksdagen om man inte blir räddade av stödröster.

Lästips:
Punktligheten i tågtrafiken blir rekorddålig under 2022. – Helsingborgs Dagblad
Skåningarna kan räkna med sena tåg under lång tid framöver. – Helsingborgs Dagblad
Kritiken mot Trafikverket: Ohållbar situation. – Expressen
Tåg stod stilla i timmar – hackare installerade program för kryptovaluta på servrarna. – Ny Teknik
Sluta leka affär med järnvägsbranschen. – Debattartikel SEKO i Svenska Dagbladet
Marknaden utvecklar järnvägen. – Debattartikel Svenskt Näringsliv i Svenska Dagbladet
Redan i dag är det små skäl att ha flygskam. – Infrastrukturminister Andreas Carlson i SvD Näringsliv
Tidöpartierna tappar stöd – L under riksdagsspärren igen. – Sveriges Radio

1 kommentar

Under Järnvägar

Vad tänker dom på?

» Dom verkar inte bry sig.

Jag tillhör en liten grupp svenskar som INTE har någon bil. Jag vet att jag är i minoritet. Men, jag inbillar mig att jag som person mår bättre av att faktiskt röra på mig (gå eller cykla) och använda kollektivtrafiken när det handlar om lite längre sträckor. Jag tror också att vår miljö och vår värld mår bättre av att så många som möjligt resonerar på samma sätt.

Sedan är jag fullt medveten att ett sådant val skulle inte fungera för alla. Men, jag kan ju göra mitt försök. Det kräver ibland anpassningar. Men, jag bor på en ort med trots allt relativt god kollektivtrafik. Jag har sedan sett till att jag haft jobb i Åstorp när detta gått, och när det inte fungerat fått pendla med tåget.

Bortglömd järnväg

Men, då krävs det att det finns intresse från de som ansvarar för kollektivtrafiken. I helgen byts tidtabellerna för tåg och bussar bland annat här i Skåne. Här i det högerstyrda Skåne verkar det nästan mest handla om försämringar. Här i Åstorp har vi två tåglinjer. Dels Pågatågen Helsingborg – Åstorp – Hässleholm – Kristianstad. Och dels Pågatågen Åstorp – Malmö. Och här verkar det inte vara någon förändring. Sedan finns det tre busslinjer som passerar. 520 som går Åstorp – Hyllinge – Väla – Helsingborg. 514 som går Åstorp – Ängelholm. Och sedan Snabbuss 10 mellan Helsingborg – Örkelljunga. Både 520 och 10:an har drabbats av indragna turer. 514 är en usel linje redan från början för att gå mellan två grannkommuner. Endast vardagar med lite spridda bussar och den kan inte försämras mer.

Ansvariga verkar helt enkelt inte vara intresserade. Det verkar mer handla om att spara pengar än att verkligen satsa på kollektivtrafiken. I Skåne är det viktigare att hålla skatten låg än att satsa på kollektivtrafik.

Lägg till detta en regering som är direkt fientlig till järnvägstrafik. Den nya budgeten från den Brunblå sörjan innebar att man skar ner anslaget till Trafikverket för underhållet av järnvägen. Det är fortsatt satsning på att genom spårfel, elfel, signalfel osv skapa försenade tåg som skrämmer bort resenärerna. Lägg till detta att man som sitt nästan första beslut beslutade att lägga ner planerna på nya stambanor för att avlasta redan överbelastade järnvägslinjer. Vi har alltså fått ett styre som är direkt fientligt mot järnvägar och kollektivtrafik.

En professor vid KTH har räknat fram hur många miljarder alla tågförseningar kostar – för resenärerna alltså. Vi har ett underhåll av järnvägarna som är utsålt till lägstbjudande företag. Och nu ska alltså anslagen skäras ner ytterligare.

Skäms dom inte? Ansvariga brunblå politiker resonerar väl som vår finansminister moderaten Elisabeth Svantesson: – ”Gör vi det inte så gör vi det inte!” Med fortsättningen Jag struntar i vilket.

Om ni tycker att jag är osedvanligt grinig så beror detta på erfarenheter från de sista dagarna. Ingela, min fru, har varit i Stockholm. Åkte upp i onsdags och blev lite drygt 100 minuter försenad pga Trafikverkets telefonihaveri. Hemresan blev 50 minuter försenad eftersom Pågatåget sista biten var inställt och nästa tåg var drygt 20 minuter försenade. Just nu väntar jag på att sonen ska komma hem. Hans tåg är för tillfället 30 minuter försenat…

Lästips:
KTH-professor: Tre miljarder notan för tågförseningar. – Dagens Nyheter
Ministern efter kritik mot Trafikverket: Bra att man granskar hur skattepengar används. – Dagens Nyheter

1 kommentar

Under Järnvägar

Järnvägar också

» Världens mest avreglerade.

Är ni trötta på tjat om Brunblå sörja, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson? Vart har Ulf Kristersson tagit vägen förresten? Har han låst in sig och gjort sig oanträffbar? Hur som helst så tar vi något helt annat idag.

Jag är lite av en tågnörd. Min pappa jobbade vid järnvägen, min farfar jobbade vid järnvägen, min farfars far jobbade vid järnvägen, min morfar jobbade vid järnvägen, två av mina fastrar gifte sig med järnvägare, en av mina kusiner är järnvägare och lägg till detta att min hustru också har järnvägare bakåt i släkten.

Finns det något behagligare och trevligare sätt att förflytta sig än att ta tåget? Sätta sig tillrätta vid fönstret utan att behöva tänka på något annat än att titta ut genom fönstret och följa hur landskapet förändras. Det är ett miljövänligt sätt att förflytta sig. Det är ett säkert sätt att förflytta sig. Det är helt enkelt det ideala sättet att förflytta sig.

Allt under förutsättning att det verkligen går ett tåg från den plats från vilken jag ska resa och att det går ett tåg till den plats jag ska resa till. Att dessa tåg går vid en för mig lämplig tidpunkt. Och, att tåget verkligen går som det ska och kommer fram i tid! På den här punkten är jag ganska privilegierad som bor i Åstorp. En gammal järnvägsknutpunkt.

Men, det finns problem. Ett problem är att det fanns en tid när järnvägen ansågs ”omodern”. Man lade helt enkelt ner järnvägstrafiken och rev upp järnvägsspåren. Vi skulle alla ta bilen. Innan vi insåg att det skulle inte fungera så bra det heller. Låt mig ta Åstorp som exempel. När jag var barn gick det i princip tåg i 6 olika riktningar från Åstorp. Mot Ängelholm och sedan vidare till Göteborg och Oslo. Mot Hässleholm och sedan vidare mot antingen Stockholm eller Kristianstad och Blekinge. Ett par kilometer utanför Åstorp svängde Smålandsbanan av mot Örkelljunga och Markaryd. Söderut gick tågen mot Malmö och sedan vidare till färjan i Trelleborg. Tågen gick till Helsingborgs Centralstation. Tågen gick en annan väg till Helsingborgs Färjestation och sedan vidare via färjan till København och vidare ner i Europa. Den här banan ledde också till Höganäs och Mölle.

Järnvägsknuten Åstorp

Det fanns alltså gott om tåg att välja på från Åstorp. Rälsbussarna till Örkelljunga och Markaryd. Rälsbussar till Höganäs och Mölle. Lokala tåg till Helsingborg C, Hässleholm, Ängelholm och Malmö. Sedan stannade fjärrtågen Stockholm – København här. Fjärrtågen Göteborg – Malmö eller Oslo – Göteborg – København. Dessa fjärrtåg kunde på den här tiden ha med direkta sov- och liggvagnar som skulle till Holland, Frankrike, Västtyskland, Östtyskland, Italien osv. Periodvis fanns det till och med vagnar till Moskva.

Men allt detta har förändrats. Bygget av Öresundsbron och den nya Västkustbanan med en tunnel genom Helsingborg gjorde att alla fjärrtågen försvann. Tågen till Höganäs och Mölle lades ner och banan revs upp från Kattarp. Tågen till Örkelljunga och Markaryd lades ner och banan revs upp. När det var som sämst körde Kristianstad län tåg mellan Helsingborg – Hässleholm – Kristianstad. Det var allt! Dessa tåg kördes dessutom en annan väg till Helsingborg än via grannkommunen Bjuv som låg i Malmöhus län. Malmöhus län körde Pågatåg Helsingborg – Bjuv men dom fortsatte inte över länsgränsen till Åstorp. Det gick alltså inte att åka kollektivt över länsgränsen mellan grannkommunerna Åstorp och Bjuv (det är 6 km).

Järnvägsknuten Åstorp

Sammanslagningen av Kristianstads län och Malmöhus län till Region Skåne innebar dock vissa fördelar! Idag har vi via Skånebanan på vardagar två tåg i timmen till Bjuv – Helsingborg (helger ett tåg i timmen). Ett tåg i timmen till Hässleholm med ett andra tåg vardagar under rusningstid till Hässleholm – Kristianstad. Och nyligen har man åter öppnat Söderåsbanan med ett tåg i timmen till Billesholm – Kävlinge – Malmö. Vad vi väntar på är att dessa tåg på Söderåsbanan ska fortsätta till Ängelholm och ge drägliga kommunikationer till närmaste staden. Att tågen till Malmö ska köra den vettiga vägen via Lund och inte via Lomma. Vilket är utlovat att ske när bygget av fyra spår mellan Lund – Malmö är klart nästa år. Sedan att ALLA tågen till Hässleholm – Kristianstad stannar i Kvidinge som också ligger i Åstorps kommun. Idag kör de tåg som ska till Kristianstad bara förbi i full fart.

Och, sedan väntar vi på att underhållet av järnvägen sköts ordentligt så att vi slipper alla bekymmer med inställda tåg och försenade tåg. Det var en artikel om detta i Dagens ETC som inspirerade mig till att ta upp ämnet järnvägar. I artikeln i dagens tidning påminner man nämligen om det faktum att den svenska järnvägen är den mest avreglerade järnvägen i hela världen. Något som får katastrofala följder. En gång i tiden var det SJ som körde tågen, skötte trafiken och skötte banorna. Såg SJ inte till att järnvägsspåren var i gott skick så var det SJ:s egna tåg som blev lidande. I dag finns det en uppsjö av järnvägsföretag som kör tåg. SJ naturligtvis. Sedan är ju gamla SJ uppdelat på två olika aktiebolag. SJ kör persontåg och Green Cargo kör godståg. Sedan finns det en uppsjö andra företag som kör godståg på de svenska banorna. Alla har sina egna lok. Det finns också ett antal olika bolag som kör persontåg. Mellan Malmö och Stockholm kör också Snälltåget. Det finns det av kinesiska staten ägda MTR. Samma statliga kinesiska bolag kör också tunnelbanan i Stockholm efter upphandling.

Här i Skåne har vår Region Skåne två olika tågsystem. De lokala tågen, Pågatågen, som sedan körs av Arriva efter upphandling. Och de regionala Øresundstågen som efter upphandling körs av ett annat företag. Situationen är densamma i alla svenska regioner, upphandling till olika bolag för att få ut lägsta pris.

Det är detta upphandlingsvansinne som är grunden till de dåligt underhållna järnvägsspåren. Olika områden läggs ut av Trafikverket (som har ansvaret) på upphandling till lägstbjudande. Den som vinner upphandlingen tjänar inte pengar på att lägga extra resurser på underhåll. Det lönar sig bättre att göra jobbet när det behöver lagas för då får man betalt per timme. Allt detta resulterar i ständiga stopp pga signalfel, spårfel, elfel och allt som kan hända. Men vi alla får leva med världens mest avreglerade och upphandlade järnvägssystem. Det kostar pengar att administrera och det kostar kvalitet att inte sköta underhåll i förväg. Och, det kostar pengar (och förtroende) med ständiga förseningar och inställda tåg.

Vi lever i ett samhälle som är ockuperat av en upphandlingsälskande maffia som kanske tror att det ska bli billigare och kanske bättre. Men det blir egentligen bara dyrare och sämre. Men, det finns en hel del som tjänar pengar på det. Kanske är det detta som egentligen är huvudskälet?

Läs:
Sverige: Välkommen till Europas mest avreglerade järnväg. – Dagens ETC

1 kommentar

Under Järnvägar

En siffra säger mycket

Visst är det så att en enkel siffra kan berätta att det vi trodde var sanningen i själva verket bara är en myt eller ett missförstånd. Här är tre exempel på siffror som jag tycker föranleder att vi byter uppfattning,

Våra nya svenska mynt

¤ K.   Kontanternas framtid är ifrågasatt. Bankerna gör så gott dom kan för att ”tvinga” in oss i det, för bankerna, mer lönsamma kortanvändandet och mobilbetalningar. Ett argument som används är säkerheten. Vad man talar tyst om är att olika former av bedrägerier är den brottslighet som ökar mest. Olika kort- och ID-bedrägerier omsätter mer pengar än vad bank- och butiksrån gjorde. Men bankerna håller tyst och fortsätter med att tvinga in oss i det kontantlösa samhället. Allt fler affärer vägrar ta emot kontanter. Huvudskälet till detta är affärernas problem med att få in kontanterna till banken. Dom vill inte ge den servicen, för det lönar sig inte! Antalet bankomater i Sverige har på mindre än 10 år minskat från 2700 till 1600. Samtidigt läser jag att uttagen från Bankomaterna (i Skåne) ökat med 5% sista halvåret. Men bankerna vill att vi slutar använda kontanter eftersom dom inte kan tjäna pengar på det. Kanske är det så att allt fler inser att när bankerna lyckats avskaffa kontanterna så sitter vi ännu mer i deras knän så att dom kan mjölka oss ännu mer. Positivt är att regeringen uppenbarligen planerar en lag som tvingar bankerna att ge service i form av insättning och uttag av kontanter. Använd kontanter! Det gör jag för mindre köp i varje fall. Tar affären inte emot dina kontanter? Gå till en annan affär!

Gammalt tåg

¤ S.   Lite andra siffror. Att klaga på att tågen är försenade är ett populärt tidsfördriv. – ”Jävla SJ” är ett populärt uttryck. Det används även om SJ inte ens är inblandade. Om det är något fel på spår eller signaler osv så har SJ inte med det att göra! Trafikverket ansvarar för detta. Men dom gör inte jobbet, det är utauktionerat till lägstbjudande bolag i upphandlingar. Sedan är SJ ett av många som betalar för att få köra tåg på spåren. Den regionala tågtrafiken ansvarar sedan Länstrafikbolagen för, som utauktionerat trafiken till lägstbjudande bolag i upphandlingar… Här i Skåne kör det Pågatåg (lokaltrafik), som sköts av ett bolag. Øresundståg (regionaltrafik) som körs av ett annat bolag. Det kan påpekas att SJ vann den senaste upphandlingen så dom ska ta över den trafiken. Sedan kör ju SJ fjärrtåg till Stockholm och Göteborg. Och sedan har vi Snälltåget (ett helt annat bolag) som också kör fjärrtåg. Många inblandade, men sällan SJ alltså. Men en del av alla dessa tåg är försenade, närmare bestäm 12.2% av alla tågen är mer än 5 minuter försenade. Låt oss jämföra detta med flygets förseningar. 2014 var 12,6% av flygen på Swedavias flygplatser försenade. 2018 var det nästan dubbelt så många, 23,7% som var försenade. Nästan vart fjärde flyg är alltså försenat. Sedan ska vi kanske påpeka att siffrorna inte är jämförbara. Tågen räknar 5 minuter som försenat. För flyget gäller 15 minuter, alltså tre gånger så mycket. Hade man räknat på samma sätt hade alltså skillnaden varit mycket större. Varför är det då tågförseningar vi diskuterar? Ta tåget! Det är säkert och bekvämt.

Skrota våldet

¤ M.   Ännu mer siffror. Jag läste en artikel i gårdagens Aftonbladet som berättade om att New York hade sänkt antalet mord i staden från rekordsiffran 2.245 mord under 1990 (det var i snitt 6 mord varje dag i en stad på 8 miljoner innevånare). Förra året, 2018, skedde det ”bara” 289 mord i staden , vilket gör staden till den säkraste storstaden i USA.

– ”Istället är det en trygg storstad där människor strosar på gatorna och njuter i parker – ett drömresemål för miljontals turister i världen.”

Visst låter det som ett litet paradis. Jämfört med läget i Sverige där det ju mördas och skjuts hela tiden så att människor inte vågar gå utanför ytterdörren. Då ska vi kanske fundera lite på hur vi reagerar på olika sätt att beskriva verkligheten. Under förra året skedde det 108 mord i Sverige. Dvs drygt en tredjedel av vad som skedde i ”den trygga storstaden”. Det är alltså mycket säkrare i Sverige. Var inte rädda för att vistas ute! Det är bland det säkraste du kan göra. Dessutom händer det mindre om fler är ute.

Lämna en kommentar

Under Statistik

Spridda tyckerier en helt vanlig söndag

Den ”värsta” värmen har gett med sig. Uppriktigt sagt är jag ganska nöjd med det. Jag har aldrig riktigt förstått mig på svenskens fascination vid gassande sol och tropisk hetta så att man inte kan göra något. Det här vädret är lite mer lagom om jag ska vara uppriktig.

Åstorps kommun

¤ 1.   Jag har ju ett antal gånger tidigare tyckt till om moderaternas ledande politiker här i Åstorp, Pontus Pålsson. Han dömdes ju till slut för brott mot Efterforskningsförbudet sedan han försökt få veta vilka kommunala tjänstemän som pratat med SVT:s reportrar när dom gjorde ett inslag om hans oförmåga att uppföra sig. Han bedömdes bland annat som ett arbetsmiljöproblem av personalen på kommunkontoret. Flera aktiva moderater har hoppat av under årens lopp. Men Skånemoderaterna vågar inte ta ställning till hans fortsatta framtid som förtroendevald politiker sedan han alltså nu dömts för brott mot Grundlagen. En feghet som naturligtvis bottnar i rädslan för konflikt med Pontus mamma som är ledande M-politiker med många år i Riksdagen och senast en period som Landshövding i Skåne. Jag har tillskrivit Skånemoderaterna och undrat när dom ska våga ta ställning, men har inte fått något svar… För några dagar sedan fanns två debattinlägg i HD som krävde att Skånemoderaterna måste våga säga ifrån. Men idag får Pontus Pålsson i varje fall stöd i ett annat debattinlägg i HD. Det är sverigedumokraten Conny Prisell (grattis på namnsdagen Conny) som tycker att det är en häxjakt på Pontus som han anser vara ”kunnig, påläst och seglivad i sin politiska roll”. I varje fall i det senare har han rätt! Conny var en gång i tiden centerpartist och har efter en karriär i olika lokala missnöjespartier nu hamnat i Sverigedumokraterna. Vill du läsa mer om Pontus så tycker jag till om honom den 11/5, 7/5, 4/5, 25/4 och 13/4 nu senast. Som den gode Conny skriver så handlar det om häxjakt och personförföljelse – av samma dignitet som mot Donald Trump? Lika synd om dom…

Flygutsläpp

¤ 2.   Att folk vågar flyga? Jag såg en artikel i Svenska Dagbladet som berättade om vilka flygbolag som drabbats av mest förseningar, och vilka som var bäst. Tyvärr framgår det inte av artikeln vad man definierar som försening. Handlar det om en minut, fem minuter, femton minuter eller… Jag har skrivit till SvD som publicerade artikeln (e-postadressen till reportern fungerade inte) och frågat. Men jag har inget hört. Men, jag har någonstans hört att man inom flyget använder begreppet 15 minuter för att det ska kallas för försening. Hur som helst är israeliska El Al sämst i världen med 56% av flygningarna försenade. Icelandair kommer tvåa med 41% försenade. Allra bäst är holländska KLM där ”bara” 11,5% är försenade (i genomsnitt 40 minuter försenade). Jag hittade statistik över järnvägen som ju ”alltid är försenade”. Om man räknar på 15 minuters försening så var 5,8% av tågen i Sverige försenade. Dvs dubbelt så bra som världens bästa flygbolag. Räknar man med 5 minuters försening så låg tågförseningarna på 11,7%, dvs i klass med världens bästa flygbolag. Varför hör man aldrig talas om att ”flyget alltid är försenat” på samma sätt som man säger att ”tågen alltid är försenade”?

¤ 3.   Ingen kan väl ha missat kritiken mot PostNord. Det handlar om försenade brev och det handlar om försvunna brev. Visst ligger det en del i kritiken. Dagens PostNord är inte det gamla kära Postverket! En statlig ”myndighet” som hade i uppgift att först och främst se till att brev och paketbefordran fungerade i hela landet. Dagens PostNord är ett företag som först och främst ska gå med vinst och skapat genom ett av f.d. Centerledaren och Näringsministern Maud Olofssons totala fiaskon genom att slå samman Posten i Sverige och Danmark. Dessutom ska man fungera på en konkurrensutsatt marknad där företag som CityMail / Bring kan plocka russinen ur kakan och överlåta resten på PostNord. Jag är övertygad om att en del av kritiken om försvunna brev inte ens handlar om PostNord. Men dom får skulden för allt. Hur som helst tänker jag på PostNord när jag läser en liten notis som berättar att dagligen försvinner det 90.000 väskor på världens flygplatser. Nittiotusen varje dag! Ett av de värsta bolagen är franska Air France som under ett år lyckas slarva bort 1,4 miljoner bagage per år. Som sagt, att folk vågar flyga?

¤ 4.   Visste ni om att det är katastrof på gång? Jo, Aftonbladet berättar i dag att: – Det kan bli katastrof! Vad är det som kan bli katastrof? Miljöutsläpp? Krig? Fattigdom? Svält? Extremväder? Nä, det har blivit fler vargar i Bergslagen så dom har rivit lite fler älgar. Något som då innebär att det inte finns tillräckligt många älgar för att Knugen ska få jaga när han tillsammans med sina vänner bland grevar, baroner och VD:ar traditionsenligt ska jaga älg i Sveaskogs marker. Nu jobbar jaktledningen för att förhindra katastrofen! Undrar vad den lösningen innebär? Ska man plantera in nya älgar så att det ska finna tillräckligt många för Knugen och hans vänner att skjuta? Eller handlar det helt enkelt om en del av lobbyarbetet från den svenska jaktlobbyn för att man ska få skjuta ännu fler vargar. Det är ju tidningen Svensk Jakt som slår larm.

Gå med i Republikanska Föreningen. Detta kostar bara 200 kronor till plusgiro 114 96 91-6.

Avskaffa monarkin
Statschefer bör tillsättas genom lag,
inte samlag

 

Lämna en kommentar

Under Flygtrafik

Fri konkurrens är inget Himmelrike

Jag såg för någon dag sedan en tidningsartikel som berättade att förseningarna på de svenska järnvägarna är bland de värsta i hela Europa. Kan det finns något samband mellan detta och det faktum att den svenska järnvägen samtidigt är den mest avreglerade i hela Europa. I princip vem som helst får starta järnvägsbolag och köra tåg i Sverige. Som ett resultat av detta kör t.ex. tyska DB godståg i Sverige. Däremot får inte svenska SJ köra godståg i Tyskland. Till och med underhållet av spåren är privatiserat och utauktionerat till lägstbjudande. Fri konkurrens leder ju till himmelriket enligt borgerliga politiker, som ligger bakom det hela. Vår förra centerpartistiska Infrastrukturminister, Åsa Torstensson, är skuld till mycket. Hennes blinda tro på den fria konkurrensen gällde dock inte mellan myndigheter. Alltså slog hon ihop Banverket och Vägverket osv till en enda jättekoloss, Trafikverket.

Postlåda

På tal om det här med Himmelriket och den Fria konkurrensen så läste jag en artikel om postutdelning i Aftonbladet. Den handlade om hyresgäster i ett hus i Örebro som inte hade fått sin post via Bring (CityMail) på 2½ månad. Anledningen var att Bring inte lyckats få fram portkoden till sina brevbärare så att dom kom in och kunde dela ut posten. Det var en hel del räkningar och inkassobrev som inte delades ut utan blev liggande. Här i Skåne har Region Skåne just beslutat att inte förlänga avtalet med just Bring om distribution av deras post eftersom allt för mycket försenats eller inte alls delats ut.

Jag är övertygad om att en hel del av det gnäll som vi svenskar har på ”Postverket” (med ett modernare namn – PostNord) egentligen inte har med ”Postverket” att göra. Brev som försvunnit skulle troligtvis delats ut av någon annan än ”Postverket”. Men vi skyller allt på ”Posten”. Kallelser till sjukhus osv skulle alltså distribueras av Bring här i Skåne, inte PostNord. Men, fick vi inte kallelsen så skyller vi alltså på ”Posten”.

Det är vansinnigt med det som kallas ”fri konkurrens” på något så samhällsviktigt som postutdelning. ”Postverket” förväntas dela ut post varje vardag till alla brevlådor från vem som helst. Sedan kan företag som Bring plocka russinen i kakan och välja ut den post som kan vara lönsam och bara dela ut denna var tredje dag. Inte så konstigt att då PostNord får ekonomiska problem som tvingas ta samhällsansvaret.

Det är dags att inse att ”fri konkurrens” inte alls leder till någon form av Himmelrike. Det kan finnas fördelar, men det finns ännu fler nackdelar när det gäller samhällsservice och verksamhet som är viktig för att vårt samhälle ska fungera. Avskaffa dumheterna!

Samtidigt tycker faktiskt jag att Offentlig verksamhet i första hand ska utnyttja offentliga tjänster istället för att välja lägsta anbudet. I varje fall så kan vi inte i efterhand sedan klaga på service OCH beklaga oss över att det Offentliga företaget inte får ekonomin att gå ihop. Samtidigt får ”offentlig verksamhet” ofta inte ens lämna anbud och konkurrera med privata företag när offentliga verksamheter begär in anbud. Då får det INTE finnas konkurrens.

#blogg100 – nummer 005

Lämna en kommentar

Under Privatisering