Etikettarkiv: Trafikverket

En tråkig upplevelse

Järnvägsnätet i SverigeJag skulle i dag göra ett snabbt inköpsbesök till Helsingborg. Det är en resa som normalt tar 24 minuter med tåg. Men som ni kanske förstår, eftersom jag tycker till om detta, så gick det inte så bra. Hade det varit som det skulle varit så hade jag i dag tagit ett Pågatåg som avgår från Åstorp 10:12 och som sedan är i Helsingborg 10:36. Men så är det alltså inte. En positiv sak är nämligen att man renoverar och moderniserar bangården i Åstorp. Det innebär att det under större delen av sommaren och nu i september så går det inga tåg på helgen alls (och begränsat med tåg på vardagar). Dessutom har det varit helt stopp en månad mitt i sommaren. Istället får man i dag som ju är en lördag ta en ersättningsbuss till nästa station Bjuv. Denna buss går 09:57. Men, när vi kom till Bjuv möts vi av beskedet att tåget som skulle gå 10:17 var inställt, vi skulle ta nästa tåg. Eftersom det var lördag går nästa tåg en timme senare. Det var alltså bara att spetsa in sig på att vänta en timme, och ta en promenad i Bjuv. Hur som helst gick tåget 11:17 och gjorde också uppehåll i Mörarp helt enligt tidtabell. Men så anlände vi till Påarp 11:25 och får beskedet att vi får vänta där eftersom det är elproblem mellan Ramlösa och Helsingborg. Så där stod vi i 50 minuter till 12:17 då tåget äntligen kan köra vidare. Göra uppehåll i Ramlösa som det ska och kunde anlända till Helsingborg 12:32. En tågresa som alltså i vanliga fall tar 24 minuter tog istället 2 timmar och 35 minuter. 15 minuter av ”förseningen” beror ju på moderniseringsarbete, så det får man väl stå ut med ibland. 1 timme av förseningen berodde på vad som kallades ”fordonsfel”. Något vi inte fick veta, men som tågvärden på nästa tåg kunde berätta på min fråga. Och sedan ytterligare 50 minuter pga fel hos Trafikverket. När sådant här händer är det usel reklam för Skånetrafiken och att åka kollektivt. Sedan kan ju allt hände, men tyvärr är det så att vårt järnvägsnät under årtionden haft dåligt underhåll. Och där upphandling och olika former av s.k. konkurrens gör underhållet ineffektivt i dag. Taskigt! Kan bilden sägas symbolisera hur det svenska järnvägsnätet ser ut? Kanske överdrivet, men bilden är tagen i dag i Bjuv medan jag tog en promenad i väntan på nästa tåg. Men det här är alltså övergivna stickspår för godstrafiken som lagts ner och ersatts av en halv miljon lastbilar på våra vägar.

1 kommentar

Under Åka tåg

Järnvägsinvesteringar

Ett gammalt snabbtåg X2000Vi börjar närma oss allt mer den dag då investeringen i det som kallas Höghastighetsjärnvägen kommer igång. I grunden handlar det om att bygga en separat järnväg från Stockholm – Jönköping där det sedan delar sig i två delar. Dels till Malmö (- København – Hamburg osv) och dels till Göteborg. Nu läser jag att man i Skåne kommit mer eller mindre överens hur det ska byggas i Skåne, även om man inte är helt eniga i alla bitar. Och jag tycker att detta är en helt utmärkt idé. Inte bara för att vi behöver snabbare tåg. Men att bygga nya spår för snabbare tåg lämnar plats på de befintliga spåren för en förbättrad godstrafik och regional persontrafik. Ju fler tåg som ska samsas på samma spår och som inte kör i samma hastighet skapar problem. Bort med de riktigt snabba tågen från dagens spår ger som sagt gott om plats till annan trafik. Investeringen är alltså helt korrekt. Problemet är det inte redan är gjort. Problemet är att beslutsfattarna är så rädda för att låna pengar till investeringar. Problemet är att effektiviteten troligtvis kommer att försämras av krav på fri konkurrens, en massa upphandlingar och tillkrånglade uppdelningar mellan många olika intressenter som alla ska kunna tjäna sin slant på det hela. Sätt fart – NU!

Det är dags för ansvariga politiker och beslutsfattare att skaffa sig en helhetssyn på det svenska järnvägsnätet. Att sluta göra det till en lekstuga för olika entreprenörer som var och en gör sin del, men utan fungerande samordning. Att till exempel återföra underhåll av järnvägsnätet till en ansvarig istället för att lägga ut det på anbud till lägstbjudande. I en utredning som lagts fram får Trafikverket hård kritik för dålig kontroll över vart pengarna egentligen går. De flesta är eniga om att ett stort skäl till problemen är det upphandlingsraseri som präglar Trafikverkets verksamhet. Ett ämne som jag har skrivit om på Sven Tycker flera gånger tidigare. Till detta kommer att det tydligen fungerar dåligt på kolossen Trafikverket. Kanske var den tidigare uppdelningen på ett Vägverk, ett Banverk osv inte helt fel. Frågan om privatisering och upphandling är ett svårt bekymmer eftersom Sverige inte får göra det som är bäst för Sverige och dess befolkning eftersom EU i sedvanlig ordning lägger sig i. DEN kolossen rår ingen på förrän den har rasat ihop helt. En utredning av en viss Gunnar Alexandersson, med bakgrund som vice VD för Tågoperatörerna, kom föga överraskande fram till att avreglering och privatisering inte är fel. När den förra Högeralliansregeringen tillsatte honom för utredningen gjordes liknelsen: – ”Som att låta SEB:s vd Annika Falkengren utreda bankbonusar”. Utredningens slutsats var alltså ingen överraskning. Läs gärna vad tidningen ETC skrev för en tid sedan. Eller läs och lyssna på när SR:s Kaliber granskade det hela, del 1 och del 2. Ta tåget!

Lämna en kommentar

Under Järnvägar

Blogg 100 utmaningen del 26 eller aldrig är vi nöjda

Järnvägsknuten ÅstorpKritiken mot Trafikverket för bristande underhåll av det svenska järnvägsnätet är ofta högljudd. Och kritiken är i allmänhet helt berättigad. Även om det kanske inte alltid är just Trafikvärket som har skulden. Bristen på pengar ska nog främst skyllas på våra politiker. Den Högeralliansbudget som vår Rödgröna regering tvingas jobba efter (efter att HA fått stöd från SD) innebär ännu mindre pengar. Och det upphandlingsvansinne som politikerna skapat har ju inte heller skapat en bättre situation. Men när dom äntligen gör något – då klagar vi också! Under påskhelgen när så få som möjligt pendlar passar man på i Stockholm. Och då får de som ska besöka Stockholm i Påsk panik. Jag tycker Trafikverket gör helt rätt som passar på med stora jobb när så få som möjligt är beroende av fungerande pendeltåg. Här i Åstorp, där er bloggare bor, har vi en liknande situation – om inte ännu värre. Under nästan ett halvår kommer alla tåg genom Åstorp att vara inställda på helgerna. Och under två månader i sommar kommer det inte att gå några tåg alls. Vi har alltså normalt Pågatåg varje halvtimme till Helsingborg och varje heltimme (halvtimme under rusningstid) till Hässleholm/Kristianstad. Men under nästan ett halvår – nada, inget. Blogg 100Anledningen är att hela bangården i järnvägsknuten Åstorp ska byggas om. Tanken är att godstågen på Västkustbanan Malmö-Göteborg och Pågatågen / Godstågen Helsingborg – Hässleholm ska fungera bättre efter detta. Och så ska Pågatågen Åstorp – Malmö också äntligen komma igång. Dessutom fick jag ett blad i lådan från Trafikverket som berättade om tester av ett nytt signalsystem på linjen Åstorp – Hasslarp. Det ska gå mycket mer tåg än vanligt, och mycket fortare än vanligt. Men ibland får man stå ut med besvär för att det hela ska bli bättre – och det gäller även Stockholmare! Detta är dagens tyckeri från en tågnörd inom ramen för #blogg100.

Lämna en kommentar

Under Järnvägar

Privatiseringens effekter

Jag hör på radion att lokförarna tröttnat på att rapportera in brister på järnvägen. Det händer helt enkelt ingenting! Lokförarna har skyldighet att rapportera allt dom uppmärksammar utefter järnvägen som inte är som det ska. Allt ifrån ojämnheter och skakningar till växtlighet, trasiga staket osv. Och sedan ska detta åtgärdas. Men lokförarna har tröttnat på att rapportera in ”småsaker” som inte är akuta säkerhetsproblem. För dom får ingen återkoppling och problemen bara blir kvar. – ”Andra berättar att det tar lång tid mellan att fel rapporteras till att de åtgärdas och att varje tågoperatör har sina vägar för att rapportera brister. Det betyder att vissa lokförare ringer direkt till banarbetarnas kontor, andra rapporterar inom sitt företag som rapporterar till Trafikverket, som ska skicka ut jobbet på en underleverantör som ibland kallar in en underleverantör. Det här skapar en osäkerhet. Lokförarna upplever att ansvarsfrågor bollas mellan aktörerna vilket i sin tur leder till att viktiga frågor lämnas obesvarade.” En gång i tiden var det SJ som gällde. Det var SJ som körde tågen, det var SJ som skötte stationerna, det var SJ som ansvarade för spåren och det var SJ som underhöll spåren. Idag är det ett otal företag som kör tågen. Det är SJ, det är Green Cargo, det är länstrafikbolagen (som i Skåne lämnat ut trafiken till två olika privata företag) och till detta ett otal andra privata operatörer. Sedan ansvarar Trafikverket för spåren (precis som dom ansvarar för vägarna osv). Men det är inte Trafikverket som gör jobbet, det är utauktionerat till lägstbjudande på olika sträckor. Företag som sedan i sin tur plockar in lägstbjudande till att göra olika uppdrag. Tacka F-n för att det tar tid eller kanske inte alls blir gjort när det ska passera 10 olika företag innan någon kanske får i uppdrag att utföra jobbet! Den infantila privatiseringsivern är ett säkerhetsproblem!

Nostalgiskt tåg

Ett F-lok och ett B-lok på besök i Åstorp

1 kommentar

Under Järnvägar

Privatiserings- och Upphandlingsvansinnet

En rejäl konflikt är på gång mellan Skånetrafiken och Trafikverket. Skånetrafiken tycker att Trafikverkets underhåll av järnvägsspåren i Skåne är otillräckligt. Allt för ofta är det problem som gör att tågen blir försenade eller till och med måste ställas in. Något som är dyrt för Skånetrafiken eftersom man dels tvingas betala ut ersättningar och dels litar inte resenärerna på tåget utan tar istället bilen. Nu är Skånetrafiken inne på att hålla inne de avgifter (130 miljoner kronor på ett år) som man betalar till Trafikverket för rätten att få köra på spåren. Fast man undrar om utspelet från Skånetrafiken (läs dess ordförande Mats Persson, folkpartistiskt regionråd) bara är ett spel för galleriet. Utspelet görs nämligen utan samråd med oppositionen, eller beslut i en församling där även oppositionen ingår. Troligtvis hade nästan fullständig enighet kunnat uppnås. Fast då hade kanske debatten istället kommit att handla om VARFÖR underhållet inte är tillräckligt. Förvirrande taktikspel kallar HD:s ledarskribent det helt korrekt för. Vad är det då som är anledning till problemen. Skånetrafikens Magnus Andersson hävdar att det finns fyra intressenter. 1/ Skånetrafiken, 2/ Veolia, 3/ Arriva och 4/ Trafikverket. Men det stämmer inte. Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Och man har gjort upphandlingar där lägstbjudande har vunnit. Det innebär att Pågatågen körs av det tyska företaget Arriva. Øresundstågen körs av det franska Veolia. Ursprungligen vanns upphandlingen av det danska DSB First, men det blev fiasko så upphandlingen fick göras om och då vann Veolia. Nu är vi igång igen med att det inte fungerar. Samtidigt som Veolia vill säga upp personal pga arbetsbrist tvingas man köra tåg utan personal pga personalbrist. Allt för att spara pengar så att det kan bli vinst. Men att säga att Trafikverket är ensam intressent är naivt. Trafikverket styrs av Regeringen och Moderata Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. Det är där det bestäms hur mycket pengar Trafikverket har att röra sig med. Men sedan är det inte Trafikverket som utför jobbet. Även här är det upphandlingar som gäller. Olika företag vinner upphandlingen för olika sträckor. Och sedan kan det vara en tredje intressent som i praktiken ska göra jobbet. Pga det Upphandlings- och Privatiseringsraseri som pågår så räcker det inte med 4 intressenter. Det är många fler. Där alla skyller på någon annan. En gång i tiden var det SJ som körde tågen, skötte spåren, bemannade järnvägsstationer osv. Skötte dom inte spåret fick dom själva ta konsekvenserna. I dag är det fyra led bort som konsekvenserna märks. Det är alltså dags att sätta stopp för Upphandlings- och Privatiseringsraseriet – NU! Och ge tills dess Trafikverket tillräckligt med pengar. Och skapa ett Verk som ansvarar får tågen, inte ett verk där alla sorters trafik är samlad och där vägarna är den stora delen och spåren en bisak. Men det är denna diskussionen folkpartiets regionråd Mats Persson INTE vill diskutera. Han vill bara bedriva valkampanj genom att ge intryck av att han tar i med hårdhandskarna.

Avreglerad järnväg

Sätt stopp för Privatiserings- och Avregleringsraseriet

Lämna en kommentar

Under Avreglering

Häng inte budbäraren

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och hans familj utsätts för hot och trakasserier för det dåliga skick som det svenska järnvägsnätet befinner sig i. Men det är ju lite att hänga budbäraren istället för de som verkligen har skuld till den uppkomna situationen. Och där ligger skulden först och främst hos våra politiker. Under en följd av år, med olika politiska majoriteter, har anslagen för att sköta det svenska järnvägsnätet varit på tok för snålt tilltagna. Och skulden till detta har till stor del resterna av en tro på att järnvägen har spelat ut sin roll och att det är bilismen och flyg som gäller för framtiden. Detta har resulterat i nedläggning av järnvägar som i dag hade varit viktiga. Och det har resulterat i att vi hellre har byggt nya motorvägar än underhållit de järnvägar vi har kvar. En annan skuld är den avreglering och privatisering som skett av både underhåll och trafik. Istället för på den ”gamla goda tiden” när SJ hade ansvar för allt, både trafik och spår mm så är det i dag en uppsjö av entreprenörer som ska upphandlas och konkurrera med varandra om lägsta möjliga pris. Resultat? Ingen tar ansvar, alla försöker hålla nere kostnader till under ett minimum och dåligt slutresultat. Ytterligare en annan skuld har sammanslagningen av Banverk (järnvägar) och Vägverk (vägar) till ett stort statligt verk. Där vägarna är den stora parten och där järnvägarna kommit i andra hand. Allt detta har skapat en situation där ingen vet vad den andra gör, där det saknas pengar och där det saknas struktur. Visst har Generaldirektör Gunnar Malm sitt ansvar och kanske borde söka sig om efter ett annat jobb, men det stora ansvaret ligger mycket högre upp.

Avreglerad järnväg

Den avreglerade svenska järnvägen

4 kommentarer

Under Järnvägar

Vi vann strejken

» Vi vann: Till slut tog tågstrejken slut. Tack vare ett enormt stöd från allmänheten – inte minst från de som drabbades av strejken – så fick till slut Veolia och arbetsköparorganisationen Almega inse att det fanns en gräns. Det nya avtalet innebär bland annat att kostnaderna för att utnyttja timanställda ökar kraftigt. Den sedan en tid pågående utvecklingen där arbetsgivarna missbrukar deltid och timanställningar i en allt mer ökande omfattning bromsas upp. Bland annat ökar lönerna för timanställda kraftigt. Detta har två positiva effekter. För det första blir det mindre lönsamt att utnyttja timanställda istället för fast anställd personal. Samtidigt kompenseras timanställda ekonomiskt för obehaget att ständigt tvingas stå till tjänst. Det finns ingen riktig fritid. Du måste alltid hålla dig redo att hoppa in. Svenska folket har visat att man står eniga bakom en arbetsmarknad där vi inte har ett A- och ett B-lag. Det enda stöd som Arbetsköparorganisationen Almega fått för sin konfrontationspolitik har varit från en grupp Folkpartister som trampat rejält i klaveren genom att kräva inskränkningar i strejkrätten. I princip verkar deras filosofi gå ut på att en strejk inte får drabba någon. Det enda verkliga påtryckningsmedel som arbetstagare har är att helt enkelt vägra arbeta om villkoren blir för dåliga. För det är ju helt enkelt det som strejk handlar om. Vi vägrar jobba om ni inte förbättrar våra villkor! Sverige har mycket få strejker om vi jämför med andra länder. Och att kräva inskränkningar i den strejkrätten med de väldigt ansvarsfulla fackliga organisationer som vi har tyder på mycket dåligt omdöme. Men det är bara ytterligare ett bevis för att inom Folkpartiet är den socialliberala falangen inlåst i garderoben. Det är marknadsliberalerna som styr.

Annie Lööf, begriper inget men vill bestämma ändå» För en levande landsbygd – säg Nej till Annie Lööf: En annan marknadsliberal megafon är Centerpartiets Annie Lööf. Det är inte så många dagar sedan hon skrev en debattartikel som mycket enkelt gick ut på att Rödgrön politik var ett hot mot landsbygden. Och hon tog då bland annat som exempel ett återställande av krogmomsen. Det är ju ett område som hon snöat in på helt. Och det beror naturligtvis på åtagande gentemot sin företrädare Maud Olofsson, som fick jobb som ordförande för Krogbranschen som tack för det arbetet. Dom har länge lobbat för att branschen var i behov av dom här subventionerna och fick till slut utdelning. Sedan vet jag inte hur Annie Lööf egentligen fick ihop sänkt krogmoms med landsbygdspolitik. Nästan alla miljarderna hamnar ju i storstäderna och inte på landsbygden. Det är ju främst i städerna som krogar, restauranger osv finns. Däremot ser jag att under den tid som Maud Olofsson och Annie Lööf haft ansvar för Näringslivsfrågor och Landsbygd sedan 2006 så har mer än 14.000 statliga arbetstillfällen försvunnit på den svenska landsbygden. Dessa mer än 14.000 försvunna jobb på landsbygden ska jämföras med de knappa 4.000 jobb (i hela landet, alltså främst i storstäderna) som den sänkta krogmomsen genererat. Kanske skulle miljarderna använts till att trygga statliga jobb på landsbygden, vilket samtidigt hade förbättrat servicen där.

» Dagens citat: Det tror jag att jag hämtar från tidningen Publikt som ges ut av Fackförbundet ST. Det handlar om Trafikverkets oförmåga att räkna. Mer specifikt om att Trafikverkets ledning under lång tid mörkat att man räknat fel på behoven av upprustning. När Trafikverkets GD ställs inför uppgiften om att de satsningar på upprustning och underhåll som nu är beslutade så kommer mindre prioriterade järnvägssträckor att fortsätta förfalla. Det uppdämda renoveringsbehovet kommer att vara ännu större 2025 än det är nu. Som kommentar svarar generaldirektören Gunnar Malm: – ”Det är helt korrekt. Men vi följer regeringens direktiv. Vi har varit väldigt öppna med att beskriva vilka konsekvenser det kan få.” Dvs, Trafikverket har informerat vår Högeralliansregeringen och vår moderata Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om att effekten av den politik som bedrivs är att mindre prioriterade järnvägssträckor förfaller och det uppdämda renoveringsbehovet fortsätter att växa. Men direktiven från Högerregeringen har varit att det är så det ska vara! Är det inte dags att byta ut Catharina Elmsäter-Svärd – och resten av regeringen?

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Trafikverkets katastrof

» Trafikverkets fiasko: En som inte kan ha det lätt i dag är Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Efter avslöjandena av bristerna i järnvägsunderhållet och sedan avslöjandet att man räknat fel på underhållsbehovet så visar det sig nu att man kraftigt har överskattat biltrafiken. När det nu gjorts kontrollmätningar avslöjas att trafiken har kraftigt överskattats. Mellan 50-100% har man överskattat trafiken. Det har alltså bara gått kanske hälften så mycket bilar i trafik på vägarna jämfört med vad Trafikverket tidigare uppgett. Man kan undra vilka slutsatser det dras av detta när det gäller Förbifart Stockholm? Denna enorma motorvägsinvestering som görs eftersom Trafikverkets beräkningar kräver att det byggs nya vägar! En investering som Högerstyret i Stockholm förtvivlat försöker få igång innan valet så att eventuella nya makthavare ska få svårare att stoppa projektet. Det finns kanske anledning att fundera en gång till? Det är färre bilar på vägarna än beräkningarna visar samtidigt som järnvägen behöver mer pengar än vad som uppgetts. En av mina slutsatser är att lägga ner Trafikverket och åter dela upp i en myndighet med ansvar för vägar och en annan med ansvar för järnvägar. Och ovanpå allt detta ser jag att Trafikverkets prognoser hävdar att biltrafiken kommer att fortsätta att öka. Men verkligheten är annorlunda. Biltrafiken ökar inte! I många länder har den istället börjat minska. Trafikverkets prognoser stämmer inte. Och dom stämmer inte heller när det gäller järnvägstrafiken. Där ökar trafiken mer än prognoserna.

» All Insane: Var det någon som råkade se från Högeralliansens s.k. valkickoff på tisdagen? Har ni sett något löjligare? Om man kastar om bokstäverna i ”Alliansen” så får man istället ”All Insane”! Dansuppvisningen från jippot var verkligen pinsam. Jag undrar vem det är som tänker ut alla pinsamma uppvisningar. Hoppa så att det märks och nu dansuppvisning. Har dom ingen PR-konsult som kan komma på något mindre pinsamt. Fast dom kom visst med ett politiskt löfte också (ett s.k. Slagord) som gick ut på att år 2020 ska 5 miljoner svenskar vara sysselsatta. När Konjunkturinstitutet nyligen gjorde en prognos på hur många som kommer att vara sysselsatta år 2020 med nuvarande utveckling så var det visst 4.970.000. Dvs vad Högeralliansen lovar är att föra en politik så att varje år så sysselsätts ytterligare 5.000 svenskar. Dvs man lovar att förbättra sysselsättningen med en promille. Men det är ju snällt att man lovar att inte försämra sysselsättningen i varje fall. Fortsätt att dansa ni, ni dansar i varje fall över sommaren… Läs vad branschfolket tycker om jippot. – ”Märkligast: Hur gympassledaren på scen hånar oss journalister för att vara tråkiga o inte klappa åt alliansen.” Fast på DN:s lista över de 5 knäppaste finns faktiskt inte ”Hoppa så det hörs” med. Underligt!

» Dagens lästips: Läs den här krönikan i Dagens Handel med rubriken: – ”Dagens sms-anställningar ger eko från Fattig-Sverige”. Läs och begrunda!

» Ekonomin under kontroll: Slutligen ser jag att poliserna i Helsingborg får hålla sig under sommaren. Dom kommer inte att ha tillgång till någon toalett under sommaren. Pengarna räcker inte till att anställa en städerska under perioden, så det är bara att knipa igen. Jag skulle vilja föreslå att man gör på samma sätt på Finansdepartementet i Stockholm. Anders Borg och dom andra räknenissarna kan hålla sig istället under sommaren.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade

Fiaskot

Catharina Elmsäter-Svärds fiasko: En av de moderata ministrar som gjort störst fiasko är Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. För några dagar sedan kunde vi läsa att Trafikverket ”räknat fel” och glömt hälften av kontaktledningsnätet. Det framkom också att järnvägsnätets växlar i snitt fick fungera i 550 år om den plan för utbyte som fastställts skulle genomföras i verkligheten. Trafikverket är en sammanslagning av gamla Banverket och Vägverket bland annat, som Högeralliansen genomförde 2010. Samtidigt har allt mer av det praktiska underhållsarbetet privatiserats till lägstbjudande. För en kort tid sedan fastslog Högeralliansregeringen den Nationella Transportplanen som omfattar totalt 522 miljarder kronor. Av dessa går en liten del till järnvägen, 86 miljarder. Det mesta går till motorvägar och resten av vägnätet. Men när Trafikverket räknat om saknas ungefär 20 miljarder kronor, dvs en femtedel av vad som behövs. Och det är kanske inte så konstigt att en majoritet av Facket Sekos medlemmar anser att bristerna inom det svenska järnvägsnätet har ökat de senaste 2-3 åren. 2/3 av medlemmarna som jobbar med järnvägsunderhåll menar att det förebyggande underhållet försämrats under de senaste åren. Och det är då som sådant här händer. Järnvägssträckan Forsmo – Hoting har fått stängas akut utan förvarning. Underhållet är så dåligt att det är förknippat med akut fara att trafikera banan. Senast spårade ett godståg ur i Junsele för några veckor sedan pga det dåliga skick som banan befinner sig i. Och vi andra kan läsa och se hur det nästan dagligen inträffar tekniska bekymmer som gör att tågen får ställas in eller blir akut försenade. Själv kan jag just nu när jag skriver detta se hur tekniker försöker fixa till krånglande bommar vid järnvägsövergången utanför köksfönstret. Det är alltså inte underhåll, det är akut reparation. Högeralliansregeringen rent allmänt och Catharina Elmsäter-Svärd i synnerhet är en fara för det svenska järnvägsnätet. Byt ut dom! Dela upp Banverket och Vägverket igen, som vid nästan alla sammanslagningar är det den lilla parten som drabbas värst. Avbryt privatiseringsvansinnet, det ger ett sämre resultat. Och öka anslagen så att pengarna räcker. Satsa på järnvägen istället för nya motorvägar.

Bild

Lägg ner Bromma flygplats: Jag ser att Miljöpartiets”löfte” att lägga ner Bromma flygplats skapat oro hos Moderaten Peter Danielsson i Helsingborg. Ett löfte som man faktiskt inte är helt ensamma om. Och faktum är att det här är ett mycket gammalt löfte som de närboende i stort sett slutat hoppas på. Min morfar bodde på gamla dagar i Hallonbergen i Sundbyberg. Och redan på den tiden ”lovades” det att Bromma flygplats skulle läggas ner. Arlanda byggdes ju för att ersätta… Lägg ner! Så slipper vi skattebetalare samtidigt kanske fortsätta subventionera flygtrafiken på flygplatsen i Ängelholm som förlorar nästan alla trafik om man inte kan flyga till Bromma mer. Två flugor i en smäll så att säga.

Spännande flöden: Svensk media fortsätter att gotta sig i SCB:s väljarundersökning och att hitta egna förklaringar beroende på deras egen utgångspunkt. En spännande tabell visar hur väljarna flyttat på sig sedan förra valet. Moderaterna har då förlorat 2,6% till Socialdemokraterna, 2,0% till Sverigedemokraterna, 0,7% till Miljöpartiet och 0,5% till Folkpartiet. Socialdemokraterna har alltså fått 2,6% från Moderaterna, man har fått 1,1% från Folkpartiet, 0,6% från Centern, 0,5% från Miljöpartiet och 0,4% från Kristdemokraterna. Men, man har förlorat 1,0% till Vänsterpartiet. Ni kan tro att partistrategerna kommer att väga in mycket mer i dessa siffror än vad dom verkligen visar. Och spännande är var det INTE varit förflyttningar. Socialdemokraterna har t.ex. knappt haft något utbyte till SD i motsats till Moderaterna som förlorat en märkbar andel. SD:s ökning handlar alltså om högerväljare (inte vänsterväljare) som tagit ännu ett steg till höger.

Politiker som trampar i klaveret: Den Moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson är tydligen mycket besviken på resultatet av EU-valet. Så sur att hon istället valde att kritisera Miljöpartisterna Åsa Romson och Isabella Lövin för deras midjemått när det inte hjälpte med de politiska sakfrågorna. När socialdemokraten Ylva Johansson kritiserade henne för det bristande debattklimatet stod hon först på sig. Men när media började ifrågasätta plockades först bloggen ner ett tag och sedan blev det i varje fall en halvpudel. Fast hon kan tydligen inte riktigt skilja mellan att kritisera midjemåttet hos en politiker och att skoja om Anders Borgs hästsvans. Har man inte bättre verklighetsanknytning så förstår jag att man blir Moderat!

1 kommentar

Under Okategoriserade