Etikettarkiv: Statsfinanser

Det är slantarna som styr

» Det är bara att inse.

Jag läste en artikel i Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga i morse som berättade att de Nordiska länderna klarat ekonomin under Coronapandemin klart bättre än övriga Europa. Allra bäst hade Norge klarat sig, men även Sverige (och Danmark) hade klarat ekonomin särdeles bra. Det var en del uppgifter och förklaringar som intresserade min näsa.

Sedan läste jag ett debattinlägg i Göteborgs-Posten från Peo Hansen som är professor i statsvetenskap där han hävdar att den svenska ekonomin i stort tjänat på den stora flyktinginvandringen 2015 och under de följande åren. Och detta stämmer ju inte överens med vad vi fått påpekat för oss under de åren som gått. Av kommentarerna till debattartikeln att döma var det många som fick sin verklighet ifrågasatt och kände sig rejält förolämpade.

Sven Tycker till om mycket

Hur som helst fick dessa båda alster mig till att fortsätta fundera. Det här med ekonomi är inte lätt. Så jag tänkte börja med några citat från artikeln i Svenska Dagbladet. En tidning som verkligen inte kan beskyllas för vänsterflum.

Bland förklaringarna till att Norge klarat sig extra bra nämns att Norge sänkte räntan och det satte fart på spenderandet av pengar. Men en annan anledning som tas upp är det faktum att Norge har en större andel som jobbar inom offentlig sektor jämfört med övriga Nordiska länder. Det som högerpolitiker kallar den Ofantliga sektorn var alltså bra för den ekonomiska utvecklingen. Kanske skulle vi inte privatiserat, avreglerat och konkurrensutsatt så mycket i Sverige? Nivåerna i de offentliga ersättningsystemen i Norge är högre än i t.ex. Sverige. Om man blir sjuk eller arbetslös drabbas inte ekonomin lika illa i Norge som i t.ex. Sverige. Kanske är det något att tänka på även i Sverige. Det är BRA med en rejäl kompensation, det håller konsumtionen uppe.

Här i Sverige avskaffade vi ju t.ex. karensdagen. Det gjorde att svensken stannade hemma när hen blev sjuk istället för att gå till jobbet och smitta arbetskamraterna. Kanske ska vi tänka på det i framtiden också?

Att ha varit försiktiga med restriktionerna i hela Norden har också varit bra för ekonomin. Något som också nämns som positivt för Sverige är det faktum att Sverige har enormt goda statsfinanser. Den svenska statsskulden ligger på 35% av BNP. Danmark har 40%, Finland 67%. Detta medan snittet inom Euroområdet ligger på 100%. I USA ligger statsskulden på 130%. Jämför detta med den svenska siffran på 35%. Sverige har kanonstarka statsfinanser!

I artikeln görs också jämförelser med arbetslösheten. Sverige har ju officiellt en hög arbetslöshet. – ”Min bild av svensk arbetsmarknad är att den är starkare än vad den officiella statistiken visar” förklarar Robert Bergqvist, som är ekonom på SEB. Sverige har nämligen både hög arbetslöshet, men också en högre sysselsättning än andra länder. Sysselsättningsgraden (20-64 åringar) kv3 2021 var i Sverige 81,1% vilket är högst i Norden och kan jämföras med Eurozonens 73,1%. Det är alltså många fler som har ett jobb i Sverige än i andra länder. Visst är statistik spännande!

Och sedan till Peo Hansens debattartikel. Peo har när han räknade på ekonomin efter den stora asylströmmen under främst 2015 inte bara räknat på kostnader utan även på inkomster. Något som kan ge lite annorlunda slutresultat. Låt mig ta ett exempel. Om man har kostnader för t.ex. en flyktingfamilj. Man får anställa personer för att hjälpa dom. Ge dom bidrag för att köpa mat osv. Detta är ju kostnader i form av utbetalda löner osv och bidragsbelopp. Men det ger också inkomster. För bidraget köper dom mat osv och höjer omsättningen i affären. Som kanske får anställa mer personal som spenderar pengar och betalar skatt. Det betalas moms på inköpen. Personerna som anställs får lön. Men dom betalar också skatt och dom spenderar pengarna i affären som får ökade inkomster osv.

När man räknar kostnader så måste man alltså även räkna inkomsterna som en ökad ekonomi resulterar i. Efter några år har en del av de anlända flyktingarna börjat arbeta. Dvs dom konsumerar och sätter fart på ekonomin, dom betalar skatter osv. Som sätter mer fart på ekonomin osv.

När flyktinghatarna och främlingsrädda räknar på ekonomin räknar dom bara på utgifterna. Inte på inkomsterna. För gör man det blir ofta slutresultatet efter några år helt annorlunda. Skulle man bara räkna på utgifterna ska vi ju verkligen inte skaffa barn. Dom kostar enormt med slantar i 20 år. Men alla de kostnaderna är ju inte bara kostnader. Det genererar också inkomster. Läraren betalar skatt och konsumerar. Barnen konsumerar osv. Skaffar vi inte barn dör vi ut.

Det var en nyttig debattartikel. Förhoppningsvis kanske några fler började inse att utgifter för samhället också innebär inkomster för samhället. Det gäller inte bara i fråga om invandring!

Läs:
Norges pandemiseger – talen visar på skillnad. – Svenska Dagbladet
Alla hade fel – asylinvandringen blev en vinstaffär. – Peo Hansen i Göteborgs-Posten

Lämna en kommentar

Under Statsfinanser

Dagens citat

– ”Det som skiljer den här lågkonjunkturen från tidigare är att vi faktiskt saknar en arbetsförmedling i Sverige. Vi saknar ett Ams. Vi har inga som kommer att ordna beredskapsarbeten och olika typer av aktiviteter för att möta de arbetslösas behov.”

Det är den f.d. socialdemokratiska statsministern Göran Persson, numera förvandlad till ordförande för Swedbank, som hyser en viss oro. Det är Moderaternas ekonomiska ”expert” och arkitekten bakom den ökända s.k. servettskissen till statsbudget som drevs igenom med stöd av Sverigedumokraterna som skapar bekymmer. En budget signerad Elisabeth Svantesson som har skapar stora problem. För att få budgeten att gå ihop i slutändan gjordes det strykningar i budgeten utan att ens fundera över vilka konsekvenser sådana strykningar skulle få. Måtte denna Elisabeth Svantesson aldrig få något nytt inflytande över de svenska statsfinanserna!

Slakten av välfärden

Det Göran Persson hänvisar till är den slakt av Arbetsförmedlingen som servettskissen resulterade i. Detta utan att det fanns något annat som tog över. Vi har nyligen t.ex. sett att Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare i stort sett har upphört. Det finns inga arbetsförmedlare kvar att syssla med detta. De som kan söka sig från Arbetsförmedlingen lämnar det sjunkande skeppet. De som blir kvar är fullt upptagna med att rädda den verksamhet som finns och planera för en Arbetsförmedling med slakt av lokalkontor och med en slaktad personal.

Tanken är ju att olika privata ”lycksökare” ska ta över Arbetsförmedlingens uppgifter med att matcha arbetssökande med arbetsmarknaden. Redan i dag finns det en uppsjö av denna typ av företag som mot ersättning från statskassan lär arbetssökande att skriva ansökningshandlingar. Vi kan fundera över om den tanken är den optimala för att hjälpa arbetssökande att få jobb? Men att slakta Arbetsförmedlingen innan dessa är igång är ju totalt obegripligt. Dvs typisk moderat politik!

Nu bromsar ekonomin ner. Donald Trumps härjande på den internationella arenan med handelskrig med Kina, nästan militärt krig med Iran och byggande av murar mot nästan alla, inklusive EU, skapar nervositet i den internationella ekonomin. Lägg till detta britternas Brexit så finns det stora risker för den internationella handeln. Att just då experimentera med privatiserade arbetsförmedlingar samtidigt som den arbetsförmedling som finns slaktas och som normalt skulle haft ansvar för olika typer av beredskapsjobb och liknande aktiviteter är helt huvudlöst.

Jag förstår Göran Perssons oro. Han utgår ifrån att det kommer att bli kommunerna som få ta över det ansvaret. Och dom har ju gott om pengar och saknar ju annan vettig sysselsättning att koncentrera sig på? Jag tror jag avslutar med ett annat citat. Det är Ulf Kristerssons löfte när han blev invald i den svenska riksdagen. Något han jobbar hårt på att uppfylla:

– ”Som moderater och förkämpar för individuell frihet och marknadsekonomi har vi ett uppdrag att bekämpa och avveckla välfärdsstaten.”

Vill du läsa mer?
Göran Persson varnar: Kommunerna får ta smällen.
Kritik mot Arbetsförmedlingens nedskärningar: ”Ett svart år”.
Arbetsförmedlingens nedskärningar slår mot långtidsarbetslösa och privata aktörer.
Arbetsförmedlingen varnar: Pengar till a-kassan slut i november.

1 kommentar

Under Arbetsförmedlingen

Det där med det dukade bordet

Det har ju utbrutit en liten diskussion om hur väldukat bordet är för Samarbetsregeringen att ta över. Magdalena Andersson tycker ju att det är rejält uppätet, vilket företrädare för den förlorande Högeralliansen tycker är struntprat. Ett sätt att se på det hela är hur det egentligen ser ut med statsfinanserna. Den svenska statsbudgeten har visat på underskott alla 8 åren med Högeralliansen vid makten förutom det allra första året där man ärvde Göran Perssons ”dukade bord”. Men det är fel att räkna så tycker Anders Borg och andra företrädare för Högerpartierna. Ett annat sätt att mäta är att se på är det offentliga finansiella sparandet i procent av BNP. Och dom siffrorna hittar jag i Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga. 2006 var det 2,2%, 2007 steg det till 3,6% för att 2008 återgå till 2,2%. Men sen gick det sämre. 2009 var det -1,0% och 2010 och 2011 låg det på 0 (noll). Och sedan började det gå utför. 2012 var det -0,7%, 2013 blev det -1,2% och i år visar prognosen på -2,2%. Tyvärr verkar prognoserna slå fel och det blir ännu sämre. Det krävs åtgärder för att få ordning på det här.

Lämna en kommentar

Under Nationalekonomi

Anders Borg ute och reser

Pengar under bordetJag läser att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt kommit i konflikt med sin egen myndighet. KI, Konjunkturinstitutet, tycker inte alls att de svenska finanserna är i så gott skick som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt försöker sprida myter om.  Enligt KI:s beräkningar så krävs det skattehöjningar på omkring 100 miljarder kronor för att trygga den svenska välfärden. Vi har helt enkelt sänkt skatterna för mycket så nu räcker inte pengarna. Och eftersom Fredrik och Anders anser att det är deras styrka just de goda finanserna så är det ju ingen bra reklam om Konjunkturinstitutet inte håller med. 100 miljarder är en hel del slantar. Att erkänna att skatterna sänkts med mer än vi hade råd kan man ju inte erkänna.

2 kommentarer

Under Skatter och ekonomi

Trafikverkets katastrof

» Trafikverkets fiasko: En som inte kan ha det lätt i dag är Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Efter avslöjandena av bristerna i järnvägsunderhållet och sedan avslöjandet att man räknat fel på underhållsbehovet så visar det sig nu att man kraftigt har överskattat biltrafiken. När det nu gjorts kontrollmätningar avslöjas att trafiken har kraftigt överskattats. Mellan 50-100% har man överskattat trafiken. Det har alltså bara gått kanske hälften så mycket bilar i trafik på vägarna jämfört med vad Trafikverket tidigare uppgett. Man kan undra vilka slutsatser det dras av detta när det gäller Förbifart Stockholm? Denna enorma motorvägsinvestering som görs eftersom Trafikverkets beräkningar kräver att det byggs nya vägar! En investering som Högerstyret i Stockholm förtvivlat försöker få igång innan valet så att eventuella nya makthavare ska få svårare att stoppa projektet. Det finns kanske anledning att fundera en gång till? Det är färre bilar på vägarna än beräkningarna visar samtidigt som järnvägen behöver mer pengar än vad som uppgetts. En av mina slutsatser är att lägga ner Trafikverket och åter dela upp i en myndighet med ansvar för vägar och en annan med ansvar för järnvägar. Och ovanpå allt detta ser jag att Trafikverkets prognoser hävdar att biltrafiken kommer att fortsätta att öka. Men verkligheten är annorlunda. Biltrafiken ökar inte! I många länder har den istället börjat minska. Trafikverkets prognoser stämmer inte. Och dom stämmer inte heller när det gäller järnvägstrafiken. Där ökar trafiken mer än prognoserna.

» All Insane: Var det någon som råkade se från Högeralliansens s.k. valkickoff på tisdagen? Har ni sett något löjligare? Om man kastar om bokstäverna i ”Alliansen” så får man istället ”All Insane”! Dansuppvisningen från jippot var verkligen pinsam. Jag undrar vem det är som tänker ut alla pinsamma uppvisningar. Hoppa så att det märks och nu dansuppvisning. Har dom ingen PR-konsult som kan komma på något mindre pinsamt. Fast dom kom visst med ett politiskt löfte också (ett s.k. Slagord) som gick ut på att år 2020 ska 5 miljoner svenskar vara sysselsatta. När Konjunkturinstitutet nyligen gjorde en prognos på hur många som kommer att vara sysselsatta år 2020 med nuvarande utveckling så var det visst 4.970.000. Dvs vad Högeralliansen lovar är att föra en politik så att varje år så sysselsätts ytterligare 5.000 svenskar. Dvs man lovar att förbättra sysselsättningen med en promille. Men det är ju snällt att man lovar att inte försämra sysselsättningen i varje fall. Fortsätt att dansa ni, ni dansar i varje fall över sommaren… Läs vad branschfolket tycker om jippot. – ”Märkligast: Hur gympassledaren på scen hånar oss journalister för att vara tråkiga o inte klappa åt alliansen.” Fast på DN:s lista över de 5 knäppaste finns faktiskt inte ”Hoppa så det hörs” med. Underligt!

» Dagens lästips: Läs den här krönikan i Dagens Handel med rubriken: – ”Dagens sms-anställningar ger eko från Fattig-Sverige”. Läs och begrunda!

» Ekonomin under kontroll: Slutligen ser jag att poliserna i Helsingborg får hålla sig under sommaren. Dom kommer inte att ha tillgång till någon toalett under sommaren. Pengarna räcker inte till att anställa en städerska under perioden, så det är bara att knipa igen. Jag skulle vilja föreslå att man gör på samma sätt på Finansdepartementet i Stockholm. Anders Borg och dom andra räknenissarna kan hålla sig istället under sommaren.

Lämna en kommentar

Under Okategoriserade